ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME MADDE VE DEĞİŞİM IŞIĞIN YAYILMASI İNSAN VE ÇEVRE ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

1 Bir deneyde kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bağımlı değişken Lamba parlaklığı
Bağımsız değişken Lamba sayısı
Kontrol edilen değişken Pil sayısı

Tabloya göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil sayısının artması lamba parlaklığını etkiler mi?
B) Anahtarın açık olması lamba parlaklığını etkiler mi?
C) Lamba sayısının artması lamba parlaklığını etkiler mi?
D) Pillerin bağlanma şekli lamba parlaklığını etkiler mi?

2 Aşağıda bazı devre elemanlarının sembolleri ve görevleri karışık olarak verilmiştir.

Devreye enerji sağlar.
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
Link=
Link=
Elektrik enerjisinin iletimini sağlar.

Buna göre devre elemanının sembolü ile görevi hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

3 Dilek öğretmen öğrencilerini gruplara ayırıyor ve her grubun masasına 2 lamba, 1 anahtar, 2 pil ve bağlantı kablosunu koyuyor. Tüm malzemeleri kullanarak lambaların ışık verdiği bir devre kurmalarını istiyor.

Buna göre doğru kurulmuş olan devrenin şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

4 1.durumda verilen elektrik devresinde yapılan bir değişiklik sonucunda lamba parlaklığı grafikteki gibi olmuştur.

Lamba parlaklığının 1. durumdan 2. duruma gelmesini sağlayan değişiklik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Devreye bir ampul daha eklenmiştir.
B) Devreye bir pil daha eklenmiştir.
C) Bağlantı kablosunun boyu uzatılmıştır.
D) Anahtar devreden çıkartılmıştır.

5 Aşağıda devre elemanları ve görevleri karışık olarak verilmiştir.

Pil Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
Lamba Devreyi açıp kapatır.
Anahtar Devreye enerji sağlar.
Bağlantı kablosu

Devre elemanları görevleriyle eşleştirildiğinde hangi devre elemanı açıkta kalır?

A) Pil
B) Lamba
C) Anahtar
D) Bağlantı kablosu

6 Öğretmen: “Basit bir elektrik devresinde lambaların yanmamasına neler sebep olabilir?

Öğrenciler öğretmenin sorusuna aşağıdaki cevapları veriyor.

Sıla: Bağlantı kablosunun kopuk olması.

Ebru: Pillerin ters bağlanmış olması

İbrahim: Lambaların içindeki kablonun kopuk olması

Emre: Pilin bitmiş olması

Öğretmenin sorusuna kaç öğrenci doğru cevap vermiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7

Ege yapacağı deneyle ampulün parlaklığının pil sayısına bağlı olduğunu kanıtlamak istiyor.

Efe ise yapacağı deneyle ampulün parlaklığının ampul sayısına bağlı olduğunu kanıtlamak istiyor.

Ege ve Efe amaçlarına ulaşmak için hangi düzenekleri kullanılmalıdır?

Ege Efe

A)2 - 31 - 2
B)1 - 22 - 3
C)1 - 32 - 3
D)2 - 31 - 3

8

Yukarıdaki elektrik devresinde kullanılan devre elemanları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2 ampul, açık anahtar, 1 pil
B) 2 ampul, kapalı anahtar, 1 pil
C) 1 ampul, açık anahtar, 1 pil
D) 1 ampul, kapalı anahtar, 2 pil

9

Teknik elemanlar hızlı sanayileşmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli faktörüdür. Hızlı ve sürekli üretim, yeterli montaj, bakım ve onarım teknik elemanların aynı dili kullanmaları ile sağlanır. Yapılan işin istenen özelliklerde olması teknik elemanların, elektrik devre şemalarını eksiksiz okuma ve bunu birebir uygulamaları ile sağlanır.

Buna göre bir ülkede üretilen elektronik bir cihazın Dünya’nın her yerindeki teknik elemanlarca kurulabilmesini sağlayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik elemanların Dünya’daki tüm dilleri bilmesi
B) Devre elemanlarının Dünya’nın her yerinde aynı sembollerle gösterilmesi
C) Cihazın üretildiği ülkedeki teknik elemanların kurulumu gerçekleştirmesi
D) Teknik elemanların üniversite mezunu olması

10 Aşağıdakilerden hangisi elektrik devre şemalarında sembollerin kullanılmasının amaçlarından biri değildir?

A) Devre elemanlarının çizimini kolaylaştırmak için
B) Tüm dünyada ortak olarak kullanılması ve aynı anlamı ifade etmesi için
C) Devre şemalarının daha kolay anlaşılması için
D) İnsanların devre şemalarını anlamasını zorlaştırmak için