IŞIĞIN YAYILMASI 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME MADDE VE DEĞİŞİM IŞIĞIN YAYILMASI İNSAN VE ÇEVRE ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

1 Cisimlerin ışık geçirgenliğini test etmek isteyen öğretmen sınıfa el feneri, cam, tahta ve buzlu cam getiriyor. El fenerini sırasıyla bu nesnelere tutuyor.

Işığın bu nesnelerden geçme miktarları çoktan aza doğru nasıl olur?

A) Cam > Buzlu cam > Tahta
B) Cam > Tahta > Buzlu cam
C) Tahta > Cam > Buzlu cam
D) Tahta > Buzlu cam > Cam

2 Maddeler ışık geçirgenliğine göre gruplandırılarak aşağıdaki tabloya yazılmıştır.

SAYDAM
MADDE
OPAK
MADDE
1. Su Tahta
2. Hava Duvar
3. Demir Cam
4. Şeffaf poşet Taş

Tabloda bir satırda hata yapılmıştır. Hatalı satır hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3

Işık kaynağının önüne sırasıyla X, Y, Z cisimleri konuluyor. Bu cisimlerin ışık geçirgenlikleri sırasıyla Y > X > Z olarak gözlemleniyor.

Buna göre X, Y, Z cisimleri hangisi gibi olabilir?

X Y Z

A)Yağlı kağıtCamDuvar
B)DuvarYağlı kağıtCam
C)DuvarCamYağlı kağıt
D)CamDuvarYağlı kağıt

4 Yüzeye gönderilen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor.

Buna göre gelme açısı kaç derecedir?

A) 40
B) 50
C) 30
D) 20

5

Uzay Neden Karanlık?
Işık kaynağından dağılan ışınların cisimlerden yansıyarak gözümüze gelmesi sayesinde cisimleri ve onların sayısız tondaki renklerini görebiliyoruz. Yani eğer uzayda ışığın çarpıp gözümüze geleceği bir durum olmazsa etrafı karanlık görürüz. Uzayın boşluk olduğunu düşünürsek bu durumu anlayabiliriz.

Uzayın neden karanlık olduğuyla ilgili olan yukarıdaki makaleyi okuyan bir öğrenci,

I. Uzay boşluğunda madde olmadığından ışık yansımaya uğramaz.

II. Cisimleri görebilmemiz için ışığın cisimlerden yansıyıp gözümüze gelmesi gerekir.

III. Işığın yansıması sırasında gelme açısı yansıma açısına eşittir.

sonuçlardan hangilerine ulaşabilir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I ve II

6 Işığın yansıması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu gösterimde a ve c harfleri hangi kavramları temsil etmektedir?

a c

A)Gelme açısıYansıyan ışın
B)Gelen ışınYansıma açısı
C)Gelme açısıYansıma açısı
D)Gelen ışınYansıyan ışın

7

  • Gölge oyunu
  • Güneş ve Ay tutulması

Yukarıdaki olaylar ışığın hangi özelliğinin kanıtıdır?

A) Işık bir enerjidir.
B) Işık bazı maddelerden geçer.
C) Işık doğrusal yolla yayılır.
D) Işık maddeler tarafından soğurulur.

8

“Uykudan uyanan Elif perdeyi açınca içerisi aydınlandı. Güneş ışınlarının odasında yayılmasını bir süre izledi. Işınların oyuncak ayısının arkasına geçemediğini ve gölge oluştuğunu fark etti.”

Yukarıdaki metni okuyan kişi ışık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

A) Işık aydınlanmayı sağlayan bir enerjidir.
B) Işık her maddeden geçemez.
C) Parlak yüzeylere çarpan ışık ışınları yansımaya uğrar.
D) Işığı geçirmeyen cisimlerin arkasında gölge oluşur.

9 Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş ışık kaynağı, Dünya ve Ay ise opak madde görevi görür.
B) Ay tutulmasında Dünya'dan bakıldığında Ay görülmez.
C) Güneş tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
D) Ay tutulması olayında Ay, Dünya ile Güneş arasında bulunur.

10 Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ışığı geçirme durumları verilmiştir.

Madde Geçirdi Az geçirdi Geçirmedi
Tül perde +
Ayna +
Kiremit +
Pencere camı +

Burcu her doğru işaretleme için 10 puan aldığına göre, Burcu toplam kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40