İNSAN VE ÇEVRE 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME MADDE VE DEĞİŞİM IŞIĞIN YAYILMASI İNSAN VE ÇEVRE ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

1

Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülkedir.
D Y
Biyoçeşitliliğin azalması canlılar arasındaki dengeyi bozar. Bir ülkenin biyoçeşitliliği ekonomik yönden kalkınmasını sağlar.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yolu izlenerek hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

2 Öğretmen : Bozayı, Akdeniz foku, Asya fili, kunduz canlılarından hangileri ülkemizde nesli tükenmiş canlılardandır?

Yunus : Bozayı, Asya fili

İbrahim : Bozayı, Akdeniz foku

Utku : Asya fili, Kunduz

Furkan : Kunduz, Akdeniz foku

Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

A) Yunus
B) İbrahim
C) Utku
D) Furkan

3 Başak, aşağıdaki ödevi hazırlayarak sınıfta sunuyor.

“Son yıllarda taşıt sayısındaki artış fosil yakıt kullanımını arttırmıştır. Ayrıca sanayinin gelişmesinin de sonucunda atmosfere daha fazla zehirli gaz gönderilmektedir.”

Başak’ın ödevinde bahsettiği sorun en çok hangisiyle ilgilidir?

A) Toprak kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Su kirliliği
D) Türlerin yok olması

4 I. Orman tahribatını önlemek

II. İnsanları eğitmek

III. Arıtma tesisleri kurmak

Yukarıdakilerden hangileri doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerdendir?

A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III

5 Atmosferdeki gaz yoğunluğunun artmasıyla birlikte Dünya sıcaklığı artmaktadır.

Bu olaya küresel ısınma denir. Küresel ısınma sonucunda hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

A) Canlı çeşitliliğinin artması
B) Buzulların erimesi
C) Çölleşme
D) Kuvvetli fırtınalar

6

Canlı Türkiye’de nesli tükenmiş canlılardan mıdır?
A Hayır
B Evet

Azra tablodaki A ve B canlıları ile ilgili soruya belirtilen cevapları veriyor.

Azra doğru cevap verdiğine göre A ve B canlıları hangi seçenekteki gibi olabilir?

A B

A)OrkideKeklik
B)KunduzBozayı
C)KeklikKunduz
D)Anadolu aslanıAkdeniz foku

7 Bir bölgede yaşayan üç canlı türü arasında aşağıdaki gibi bir beslenme ilişkisi vardır.

  • A canlısı B canlısı ile besleniyor.
  • C canlısı A canlısı ile besleniyor.

A canlısının sayısındaki azalma aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A) B canlısının sayısı zamanla artar.
B) C canlısının sayısı zamanla azalır.
C) B canlısı olumlu C canlısı olumsuz etkilenir.
D) Diğer canlılar etkilenmez.

8 Aşağıdaki tabloda üç farklı bölgede yaşayan canlı türlerinin sayısında meydana gelen değişim gösterilmiştir.

Bölgeler ilk durumda tür sayısı 30 yıl sonra tür sayısı
K 2000 1600
L 1800 1750
M 2300 2150

Sadece tablodaki veriler dikkate alınarak;

I. K bölgesinde yok olan tür sayısı L bölgesinde yok olan tür sayısından fazladır.

II. 30 yıllık süre içinde biyoçeşitliliği en çok azalan bölge K bölgesi olmuştur.

III. Bölgelerde biyoçeşitliliğin azalmasında çevre sorunları etkili olmuştur.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

9 Sorular:

  1. Ülkemizde nesli tükenmekte olan bir canlı söyler misiniz?
  2. Ülkemizde nesli tükenmiş bir canlı söyler misiniz?

Cevaplar:

  1. Kelaynak
  2. Anadolu leoparı

Merve, yukarıdaki sorulara belirtilen cevapları veriyor. Buna göre Merve’nin sorulara verdiği cevaplar için ne söylenebilir?

1 2

A)DoğruYanlış
B)YanlışDoğru
C)YanlışYanlış
D)DoğruDoğru

10

Çarpık kentleşme sadece bitkilere zarar verir.
D Y
Çevre sorunları türlerin azalmasını sağlar. Çevre konusunda insanların eğitilmesi sorunları azaltır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki şemada doğru yoldan gidildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış