KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Hareket Kestine Şeklini Newton Kütlesi Durdurabilen Boyuna Yönünü Yaylar Cinsine Dinamometre

1

Kuvvet duran cismi

ettirebilen, hareket eden cismi

etki bir etkidir.

2

Cisimlerin

değiştirebilir veya hareketin

değiştirebilir.

3

Dinamometre içerisinde esneyebilen

vardır.

4

Kuvvet

ile ölçülür.

5

Kuvvetin birimi

adındaki bilim insanından alır.

6

Dinamometredeki yayın esnekliği, yayın

,

ve

bağlıdır.

7

Ölçülen cismin

arttıkça ağırlık miktarı da artar.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Kuvvetin birimi gramdır.
Dinamometreye uygulanan kuvveti ne kadar arttırırsak arttıralım bir noktaya kadar gelebilir.
Kuvvet ölçümü eşit kollu terazi ile ölçülebilir.
Kuvvet cisimleri durdurabilir veya hareketlendirebilir.
Lastik ve balon esnek cisimlere örnek olarak verilebilir.

2

 D   Y 
Cisme uygulanan kuvvet mutlaka cismin şeklini değiştirir.
İnce yay ile yapılan bir dinamometre daha hassas ölçüm yapacaktır.
Her yayın bir esneklik sınırı bulunmaktadır.
Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir veya hareketin yönünü değiştirebilir.
Esnek bir cisim kuvvet etkisi kalktığında eski haline geri döner.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Dinamometre ile alakalı olarak;

  • Diğer adı kuvvetölçerdir.
  • Ölçümlerini yayların esneklik özelliğini kullanarak yaparlar.
  • Kuvvet ölçmeye yarayan araçlardır.

Yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

2 Özdeş yaylarda P, R, S ve T csiimleri aşağıdaki gibi asılmıştır.

Yay 0.png
Denge
Konumu
Yay 1.png
P
Yay 6.png
R
Yay 2.png
S
Yay 4.png
T

Uzama miktarları farklı olan cisimlerin hangisi cisme daha fazla kuvvet uygulamıştır?

A) P
B) R
C) S
D) T

3 Şekilde ki gibi 3 cisim dinamometre ile ölçülmektedir.

1. Ölçüm
Dinamometre 11.png
P
2. Ölçüm
Dinamometre 33.png
2P
3. Ölçüm
Dinamometre 66.png
4P

Bu ölçüme bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1. ölçüm değeri 2. ölçüm değerini yarısı kadardır.
B) 3. ölçüm değeri 1.'nin 4 katı kadar olabilir.
C) 3. ölçüm değeri 2.'nün yarısı kadardır.
D) 3. ölçüm değeri tam sonuç vermemiş olabilir.

4 Dinamometrenin maksimum ölçme miktarını geçmemek şartıyla 3 kuvvet uygulanarak değerler aşağıdaki gibi tabloya işleniyor.

Uygulanan
Kuvvet(N)
Uzama
Miktarı(cm)
I. Durum P 2
II. Durum 24 R
III. Durum 32 8

Bu ölçüme bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. durumda dinamometredeki uzama miktarı 4 cm'dir.
B) I. durumda dinamometreye 8N'luk kuvvet uygulanmıştır.
C) Dinamometredeki her 1 cm'lik uzama miktarı 4 N'luk değere eşittir.
D) II. durumda uygulanan kuvvet birimci durumdakinden fazladır.

5 Ağırlıkları aşağıda belirtilmiş olan cisimler özdeş dinamometrelere bağlandıklarında şekildeki gibi oluyorlar.

I. II. III. IV.
Dinamometre 333.png
24 N
Dinamometre 444.png
18 N
Dinamometre 666.png
48 N
Dinamometre 222.png
16 N

I. dinamometrenin doğru bir ölçüm yaptığı bilindiğine göre diğer dinamometrelerin hangileri doğru bir ölçüm yapmıştır?

A) Yalnız IV
B) Yalnız III
C) III ve IV
D) II, III ve IV

6 Aşağıdaki tabloda bir dinamometreye asılan ağırlıkların uyguladığı kuvvet ve bu kuvvetin dinamometre yayını ne kadar uzattığı verilmiştir.

Asılan
Ağırlık(N)
Uzama
Miktarı(cm)
10 20
20 40

Aynı dinamometre ağırlığı bilinmeyen başka bir cisim bağlandığında 30cm uzadığına göre bu cismin ağırlığı kaç Newton'dur?

A) 11
B) 15
C) 20
D) 30