GÜNEŞ, DÜNYA VE AY SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Hilal İlk Dördün Aynı Ayda Hareket Sırayla Dolunay Tersine Son Dördün Şişkin

1

Yeni ay evresinden bir hafta sonra

evresi yaşanır.

2

Dolunay evresinden bir hafta sonra

evresi yaşanır.

3

Yeni ay evresinden hemen önce ve sonra

evresi yaşanır.

4

Ay'ın evreleri daima aynı

gerçekleşir.

5

Uzayda bütün gökcisimleri

halindedir.

6

Ay dönme ve dolanma hareketlerini saat yönünün

yapar.

7

Dünyadan bakıldığında Ay'ın daima

yüzü görülür.

8

Ay Dünya yörüngesindeki hareketini bir

tamamlar.

9

Ay'ın ana evreleri dışında hilal ve

ay olmak üzere iki ara evresi vardır.

10

Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı evre

'dır.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Ay’ın ana evreleri arasındaki zaman dilimi 2 haftadır.
Ay’ın Dünya’dan bakıldığında sol tarafının aydınlık olduğu evre ilk dördün evresidir.
Ay’ın evreleri yaklaşık 29,5 günde tamamlanır. Bu sebeple 29,5 gün takvimdeki bir ayı oluşturur.
Ay’ın hep aynı yüzünü görmemiz Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresinin aynı olmasından kaynaklanır.
Şişkin ay, ilk dördün ve dolunay evreleri arasında görülebilen bir evredir.

2

 D   Y 
Yeni ay evresi, Ay’ın tamamen aydınlık görüldüğü evredir.
İlk dördün evresi ayda bir kez oluşur.
Ay, Dünya’nın etrafında bir tam tur dolanmasını yaklaşık 27 günde tamamlar.
Ay’ın ana evreleri şişkin ay ve hilaldir.
Dünya’mızın tek doğal uydusu olan Ay, ışık kaynağı değildir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda Ay'ın Dünya çevresinde dönmesiyle oluşan evreleri gösterilmiştir.

Mond Phasen.svg

Bu evreler ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ay 5. konumda dolunay evresindedir.
B) 1. konumda Ay'ı tamamen karanlık görürüz.
C) Ay 4. ve 6. konumda yeni ay evresindedir.
D) Ay 3. ve 7. konumda yarım ay evresindedir.

2

Dünyadan bakıldığında Ay'ın farklı şekilde görülmesine Ay'ın evreleri denir.
↓D Y↓
Ay'ın evreleri her zaman aynı sıra ile gerçekleşir. Ay'ın iki ana evresi arasında bir hafta süre vardır.
D↓ ↓Y D↓ ↓Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Yukarıdaki tabloda doğru yada yanlış olma durumlarına göre ilerlendiğinde hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

3 Dünya'dan bakıldığında Ay'ın daima aynı yüzü görülmektedir.

Tidalwaves1.gif

Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

A) Ay kendi etrafında saat yönünün tersine bir hareket yapması
B) Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı yansıtması
C) Ay'ın ana evreleri arasında bir haftalık bir zaman diliminin olması
D) Ay'ın kendi etrafında dönüşünün Dünya etrafındaki dolanımıyla aynı sürede gerçekleşmesi

4

Öğrencibüst (1).png
Ali: Ay'ın kendi ekseni etrafında tam bir tur yaptığı süre nedir.
Öğrencibüst (2).png
Fatma: Ay'ın Dünya etrafında tam bir tur yaptığı süre nedir.
Öğrencibüst (3).png
Faruk: Ay'ın Güneş etrafında tam bir tur yaptığı süre nedir.

Ali, Fatma ve Faruk'un sorularının cevapları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Ali Fatma Faruk

A)27 gün
8 saat
24 saat365 gün
6 saat
B)24 saat365 gün
6 saat
365 gün
6 saat
C)27 gün
8 saat
27 gün
8 saat
365 gün
6 saat
D)27 gün
8 saat
365 gün
6 saat
365 gün
6 saat

5 İki öğrenci Ay'ın farklı evreleri ile alakalı olarak aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Öğrencibüst (5).png
Burçin: Dünya Ay ile Güneş'in arasında bulunurken Ay'ın dünyaya bakan kısmının tamamen ışık aldığı evredir.
Öğrencibüst (6).png
Sena: Ay Dünya ile Güneş'in arasında bulunurken Ay'ın dünyaya bakan kısmının tamamen karanlık olduğu evredir.

Sena ile Burçin'in bilgi verdiği evreler hangileridir?

Burçin Sena

A)Yeni AyDolunay
B)İlk dördünSon dördün
C)DolunayYeni Ay
D)HilalŞişkin ay

6 Ali geçen zaman dilimlerini gösterebilmek için Ay'ın evrelerini kullanmıştır.

Son Dördün.png
İlk Dördün.png
I. Dilim
Dolunay.png
Yeni Ay.png
II. Dilim
Dolunay.png
Son Dördün.png
II. Dilim

Ayın iki ana evresi arasında 7 gün (Bir hafta) olduğu bilindiğine göre bu zaman dilimlerinde geçen süre aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Dilim II. Dilim III. Dilim

A)14 Gün14 Gün21 Gün
B)7 Gün14 Gün21 Gün
C)14 Gün14 Gün7 Gün
D)21 Gün14 Gün14 Gün