MADDE VE DEĞİŞİM SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Sıcaklık Kaynama 100 Sıfır Ayırt Sıvı Aynı Erime

1

Saf su

derecenin altında katı haldedir.

2

Bir madde ısı almasına rağmen

değişmiyor ise hal değiştiriyor olabilir.

3

Saf bir maddenin

ve yoğuşma noktaları aynıdır.

4

Saf bir maddenin

ve donma noktaları aynıdır.

5

Saf bir maddenin kaynama noktası

edicidir.

6

Su

0C 'de kaynar.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Saf maddelerin erime ve kaynama noktaları aynıdır.
Birbirinden farklı saf iki maddenin erimeye başladığı sıcaklık farklıdır.
Saf bir maddenin erime ve donma noktaları farklı olabilir.
Sıvılarda buharlaşma gerçekleşirken sıcaklıkları sabit kalır.
Suyun donma noktası ile buzun erime noktaları birbirine eşittir.

2

D Y
Erime ve donma noktaları maddeler için ayırt edicidir.
Kaynama ve yoğuşma noktaları her madde için aynıdır.
1 litre su ile 5 litre suyun kaynama noktaları farklıdır.
Kaynama ve erime noktalarının arasında bir sıcaklıkta madde sıvıdır.
Her maddenin kendine özel bir kaynama sıcaklığı vardır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklıkları verilmiştir.

Madde Erime Sıcaklığı(oC)
Bakır 1083
Civa -39
Gümüş 961
Demir 1538

Buna göre 0oC’de hangi maddeler sıvı halindedir?

A) Bakır
B) Civa
C) Gümüş
D) Demir

2 Saf ve sıvı madde oldukları bilinen P ve R maddelerinin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.


P maddesi

R maddesi

Grafiklere göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) P maddesi kaynamaya başladığında R maddesi sıvı haldedir.
B) P ve R maddelerinin kaynama noktaları farklıdır.
C) R maddesi kaynamaya başladığında P maddesi sıvı haldedir.
D) P ve R maddeleri birbirinden farklı maddelerdir.

3 Saf maddenin ayırt edici özellikleri ile alakalı olarak verilen;

I. Maddelerin erime ve donma noktaları birbirine eşittir.

II. Her maddenin kaynama noktaları farklıdır.

III. Hacim maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

4 Katı haldeki saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir.

Bu grafiğe göre bu madde için;

I. Kaynama sıcaklığı 80 oC'dir.

II. Erime sıcaklığı 30 oC'dir.

III. Donma sıcaklığı -30 0C'dir.

yapılan yorumlardan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

5 Sıvı halde eşit miktarda su ve etil alkol aşağıdaki gibi ısıtılmaktadır. Kaynamaya başladıklarında yapılan ölçüm kaydediliyor.

SU
ETİL ALKOL

Bu deneyde yapılmak ispatlanmak istenen teori nedir?

A) Maddeler kaynama noktasına ulaşmak için dışarıya ısı verirler
B) Bütün maddeler aynı sıcaklıkta kaynamaya başlarlar.
C) Kaynama noktası maddeler için ayırt edicidir.
D) Maddeler erimek için ısı alırlar.

6 Saf maddeler için aşağıda verilenlerden hangisi ayırt edici bir özellik değildir.

A) Erime sıcaklığı
B) Buharlaşma sıcaklığı
C) Kaynama sıcaklığı
D) Donma sıcaklığı