MADDE VE DEĞİŞİM SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Isı Katı Yüzeyinde Yoğunlaşma Kaynama Sıcaklık Sıvı Tamamında Bulutları Buharlaşma

1

Yeryüzündeki suların

etkisiyle buharlaşması

meydana getirir

2

Buharlaşmanın en hızlı olduğu sıcaklık

sıcaklığıdır.

3

Maddeler doğada

,

ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar.

4

Bir madde sıvı halden gaz haline geçiyorsa buna

 ; tersi oluyorsa

denir.

5

Kaynama sıvının

gerçekleşirken, buharlaşma sadece

gerçekleşir.

6

Hal değişimi esnasında

değişmez.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Buharlaşma olayı donma olayının tersidir.
Bütün maddeler 100oC 'de kaynarlar.
Buharlaşma sıvının her yerinde gerçekleşir.
Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
Kaynamakta olan bir maddenin sıcaklığı artmaktadır.

2

D Y
Güneş altında kuruyan bir giysi yoğuşmaya örnek olarak gösterilebilir.
Katı haldeki bir maddenin ısıtılarak sıvı hale geçmesi erime olarak adlandırılır.
Katı haldeki bir maddenin gaz hale geçmesi süblimleşmedir.
Buzluktan çıkan bir şişenin üzerinde su damlalarının oluşması yoğuşmadır.
Kırağılaşma maddenin gaz halden katı haline geçmesidir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıdaki etkinliği Murat şekildeki gibi doldurmuştur.

Isı
Alır
Isı
Verir
Buzun erimesi
Kırağı oluşumu
Islak yüzeyin kuruması
Buzluktaki suyun donması

Buna göre Murat uygulama tablosunda kaç seçeneği doğru olarak işaretlemiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2 Aşağıdaki olayların ısı alması durumunda "A" tarafına, ısı vermesi durumunda "V" tarafına ilerlenmesi istenmektedir.

Sıvı haldeki bir maddenin gaz haline geçmesi.
A V
Kışın arabaların camlarının buğulanması. Yazın göllerdeki suların azalması
A V A V
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan bir öğrencini hangi çıkıştan çıkması beklenir?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

3 30oC'de bir ortama bırakılan buzun bir süre sonra eridiği gözleniyor.

30oC
Sonra
27oC

Isı alış-verişinin sadece ortam ve buz arasında olduğu kabul edilirse yukarıdaki gözleme bakarak buz ile alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) Hal değişimi gerçekleşmiştir.
B) Erime esnasında ortamdan ısı alınmıştır.
C) Erime durumunda maddenin sıcaklığı artmıştır.
D) Erimede ortamın sıcaklığı artmıştır.

4 İçinde bir miktar su bulunan iki kaptan II. kabın kaymakta olduğu görülmektedir.


I. Kap

II. Kap

Bu kaplardaki hal değişim durumları ile verilen iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Kap II. Kap

A)ErimeDonma
B)BuharlaşmaYoğuşma
C)BuharlaşmaKaynama
D)SüblimleşmeKırağılaşma

5 Isıtılmakta olan saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Bu sıvı ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Sıvı 5. dakikada kaynamaya başlamıştır.
B) Sıvıda 400C'de buharlaşma gözlenmez.
C) Sıvının 780C kaynama noktasıdır.
D) Sıvıda 780C buharlaşma gözlenmektedir.

6 Aşağıda bir sabah yaprakların üzerinde oluşmuş buzlar gözlenmektedir.

Bu hava olayının adı ve maddenin hangi halleri arasında gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Hava
Olayı
Gerçekleşir

A)BuharlaşmaSıvı - Gaz
B)KırağılaşmaGaz - Katı
C)DoluKatı - Sıvı
D)SüblimleşmeGaz - Katı