KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Azaltır Temas Azaltır Geniş Pürüzlü Arttırır Tersidir Direncini

1

Araçlardaki tekerlekler sürtünmeyi

.

2

Sürtünme kuvveti hareket yönünün

.

3

Makine parçalarını yağlamak sürtünme kuvvetini

.

4

Uçakların burnunun sivri olması hava

(sürtünmesini) düşürmek içindir.

5

Kışın yollara çakıl taşı ya da kum dökülmesi sürtünmeyi

.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Sürtünme kuvveti cisimleri durdurur yada yavaşlatır.
Buzlu zeminlerde sürtünme daha azdır.
Cismin hareket yönü ile sürtünme kuvvetinin yönü aynıdır.
Cismin hareket doğrultusu ile sürtünme kuvvetinin doğrultusu farklıdır.
Sürtünme daima bizim işimizi zorlaştırır.

2

 D   Y 
Sürtünmenin hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Sürtünme cisim ile yüzey arasında temas ile oluşur.
Araçlardaki tekerlekler hava direncini azaltmak için tasarlanmıştır.
Sürtünme ile var olan enerji yok olur.
Yağmurlarla ıslanan toprak tabakaları arasındaki sürtünme azalacağından toprak kayması gerçekleşebilir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Sürtünme kuvvetinin cismin hareketine göre nasıl bir yön izlediğini göstermek için 3 öğrenci aşağıdaki şekilleri çizmiştir.

Blok 18.png Blok 18.png Blok 18.png
Sürtünme
Sola kuvvet 10.png
Sürtünme
Sağa kuvvet 10.png
Sürtünme
Sola kuvvet 10.png
Hareket Yönü Hareket Yönü Hareket Yönü
Sağa kuvvet 12.png
Ayşe
Sola kuvvet 12.png
Murat
Sola kuvvet 12.png
Kadir

Ayşe, Murat ve Kadir'in çizimlerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız Ayşe
B) Yalnız Kadir
C) Kadir ve Murat
D) Ayşe ve Murat

2 Emrah şekildeki gibi bir cisme kuvvet uygulamasına rağmen hareket ettirmeyi başaramıyor.

Yük kaldırmaya çalışan çoçuk.png

Buna göre Emrah'ın bu cismi hareket ettirebilmesi için;

I. Cisme tekerlek takabilir.

II. Yüzeyi yağlayabilir.

III. Yüzey pürüzlülüğünü arttırabilir.

verilenlerden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Farklı yüzeylere sahip iki özdeş kaydıraktan aynı oyuncak araba şekildeki gibi bırakılmaktadır. 1. kaydıraktan bırakılınca yüzeyde 30cm, 2. kaydıraktan bırakılınca 45cm yol aldığı görülüyor.

Farklı yüzeyli kaydırak sürtünme.png

Bu deney de araçların farklı mesafede yol almalarının sebebi ne olabilir?

A) Kaydırakların yüksekliklerinin farklı olması
B) 1. kaydıraktaki zeminin diğerinden daha pürüzlü olması
C) 2. kaydıraktaki zeminin diğerinden daha fazla sürtünme kuvvetine sahip olması
D) Araçların farklı yükseklikten bırakılması

4 Özdeş cisimlere şekildeki gibi bir F kuvveti uygulanıp bırakılıyor.

Blok 9.png Sağa kuvvet 13.png Blok 9.png Sağa kuvvet 13.png Blok 9.png Sağa kuvvet 13.png
Mermer Buz Kum

Buna göre bu cisimlerin alacağı yol aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir.

Mermer Buz Toprak

A)7cm10cm5cm
B)8cm3cm5cm
C)7cm5cm10cm
D)3cm6cm8cm

5 Aşağıdaki grafikte oyuncak bir kamyonetin farklı yüzeylerde harekete geçirebilmek için gerekli olan en küçük kuvvetler gösterilmiştir.

Farklı kuvvet çubuk grafiği.png

Buna göre bu yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en büyüktür?

A) X Yüzeyi
B) Y Yüzeyi
C) Z Yüzeyi
D) T Yüzeyi

6 Bir tahta parçasına farklı zeminlerde eşit kuvvet uygulanıyor.

Zemin sürtünme farkı yay.png

Yaylar şekildeki gibi uzama yaptığına göre bu zeminler pürüzlü olması bakımından nasıl sıralanır?

A) 1. Zemin<2. Zemin<3. Zemin
B) 3. Zemin<1. Zemin<2. Zemin
C) 2. Zemin<1. Zemin<3. Zemin
D) 3. Zemin<2. Zemin<1. Zemin