MADDE VE DEĞİŞİM SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Joule Çeşidine Enerji Termometre Selsiyus Sıcaklık Aktarılabilir Miktarına Kalori Aktarılamaz Kalorimetre

1

Isı bir

türüdür.

ile aynı değildir.

2

Isının birimi

veya

'dir, sıcaklığınki ise

'tur.

3

Isı maddenin

ve

bağlıdır.

4

Isı

ile ölçülür, sıcaklık

ile ölçülür.

5

Isı başka maddelere

, sıcaklık

.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Isı bir enerji çeşididir.
Isı birimi olarak selsiyus yada kelvin kullanılır.
Sıcaklık dinamometre ile ölçülmektedir.
Sıcaklığın birimi kaloridir.
Isı değişimleri kalorimetre kabı adı verilen aletle ölçülmektedir.

2

D Y
Sıcaklık bir maddeden diğerine aktarılan bir enerjidir.
Bir maddedeki sıcaklık ısı verilerek arttırılır.
Aynı sıcaklıktaki cisimler arasında ısı akışı gerçekleşmez.
Isı sıcaklığı az olan maddeden çok olan maddeye aktarılır.
Isı akışı maddeler arasında sıcaklık eşitlenene kadar sürer.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 A ve B maddeleri birbirine temas ettirilmektedir.

A
80oC
B
60oC

Bu maddeler arasında gerçekleşen ısı akışının yönü hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A)
B)
C)
D)

2 Aşağıdaki kaplarda bazı sıvıların sıcaklıkları verilmiştir.

30oC

I.
40oC

II.
30oC

III.
50oC

VI.

Hangi iki sıvı birbiriyle karıştırılırsa aralarında ısı alışverişi gerçekleşmez?

A) II ve VI
B) I ve II
C) I ve III
D) III ve VI

3 Aşağıdaki sıcaklık ve ısı ile bilgilerin verildiği tablo hazırlanmıştır.

Isı Sıcaklık
1 Bir enerji çeşididir. Bir enerji çeşidi değildir.
2 Kalorimetre kabı ile hesaplanır. Termometre ile ölçülür.
3 Birimi oC'dir. Birimi joule yada kaloridir.
4 Maddeler arasında alınıp verilebilir. Maddeler arasında alınıp verilemez.

Hazırlanan bu tabloda yapılan yanlışlık hangi numaralı bilgilerde yapılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4 Birbirlerine temas ettirilen P, R ve S cisimlerinin ısı akışının yönü oklarla gösterilmiştir.

P
R
 
S

Buna göre P, R ve S cisimlerinin sıcaklıkları aşağıdaki hangi seçenekteki gibi olabilir?

P R S

A)30oC50oC30oC
B)50oC40oC30oC
C)50oC30oC50oC
D)30oC40oC50oC

5 Özdeş kaplara aynı sıcaklıkta eşit miktarda su konularak, özdeş ısıtıcılar ile kaplar ısıtılmaya başlanıyor.

I. Kap
II. Kap

10dk

20dk

I. kaptaki ısıtıcının altı 10. dakikada, II. kabın altı ise 20. dakikada kapatıldığına göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru bir yorum olacaktır?

A) I. kaptaki suyun sıcaklığı II. kaptakinden daha fazla olur.
B) Bu kaplarda gerçekleşen sıcaklık değişimini kalorimetre kabı ile ölçebiliriz.
C) İki kaba da eşit miktarda ısı enerjisi verilmiştir.
D) II. kaptaki suyun sıcaklığı I. kaptakinden daha fazla olur.

6 K ve L sıvıları aynı kap içerisinde karıştırılıyor. İlk sıcaklığı 20 oC olan K sıvısının karıştırıldıktan sonra sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

Buna göre L sıvısının ilk sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 16
B) 20
C) 32
D) 40