KUVVET VE HAREKET SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

N Batı Dengelenmiş Etkisi Newton Yönleri Yavaşlar Doğu Doğrultuları Bileşke

1

Duvarda asılı duran resim

kuvvetlerin etkisindedir.

2

Kuvvetin dinamometre ile ölçülmüş birimi

'dur.

ile gösterilir.

3

aynı,

farklı olan kuvvetlere zıt kuvvetler denir.

4

yönünde gitmekte olan bir araç doğu-batı doğrultusundadır.

5

İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete

kuvvet (net kuvvet) denir.

6

Hızlanan bir otomobil kuvvet

altındadır.

7

Bir cisme hareket yönünün tersine bir kuvvet uygulanıyorsa cisim

.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Yerde duran kaya ağırlığından dolayı yere bir kuvvet uygular.
Bileşke kuvvete aynı zamanda net kuvvette denir.
Dikey doğrultuda doğu ve güney doğrultuları bulunmaktadır.
Kuvvet cismin hızını sadece arttırabilir.
Dengeleyici kuvvetler ile bileşke kuvvet her zaman aynı doğrultuda olur.

2

 D   Y 
Uygulanan kuvvetler dengelenmiş durumda ise cisim kesinlikle hareketsizdir.
Bir cisim hızlanıyor yada yavaşlıyorsa cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır olamaz
Bir cismin kuvvete sahip olabilmesi için enerjiye sahip olması gerekir.
Bileşke kuvvet R harfiyle gösterilir.
Dengelenmemiş kuvvette net kuvvet sıfırdan farklıdır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Eşit olarak bölümlere ayrılmış düzlem üzerinde P, R, S ve T kuvvetleri gösterilmiştir.

Kuvvet soru için gösterim kareli.png

Buna göre aşağıda bu kuvvetlerle alakalı olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) S ve T kuvvetleri aynı yöndedir.
B) P ve S kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
C) P ve R kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
D) Büyüklüğü en fazla olan kuvvet R'dir.

2 Aşağıda gösterilen cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.

F1 Sağa kuvvet 10.png Blok 7.png
F2 Sola kuvvet 10.png Sola kuvvet 10.png F3

Buna göre bu kuvvetlerin alabileceği kuvvetler aşağıdakilerin hangisi olamaz?

F1 F2 F3

A)862
B)1046
C)974
D)1183

3 Bir kuvvete etki eden bileşke kuvvet;

  • Büyüklüğü : 6N
  • Yönü: Sola kuvvet 5.png

Buna göre bu cisme etki eden kuvvetler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Blok 7.png
4NSola kuvvet 5.pngSağa kuvvet 5.png2N
B)Blok 7.pngSağa kuvvet 5.png3N
5NSağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png2N
C)4NSola kuvvet 5.pngBlok 7.png
3NSağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png5N
D)Blok 7.png
2NSağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png4N

4 Aşağıda 3 farklı kuvvetin özellikleri tabloda belirtilmiştir.

Kuvvetler Yönü Doğrultusu Büyüklüğü
1. Kuvvet Batı Doğu-Batı 3N
2. Kuvvet Kuzey Kuzey-Güney 4N
3. Kuvvet Doğu Doğu-Batı 5N

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kuvvetlerden birisi değildir?

A)Sola kuvvet 1.png2N
B)5NSağa kuvvet 1.png
C)5NSola kuvvet 1.png
D)Yukarı kuvvet 1.png4N

5 I. Dalından kopan portakalın yere düşmesi

II. Fırlatılan bez bol topunun yukarı doğru gitmesi

III. Masadaki vazonun hareketsiz durması

Yukarıdaki durumlardan hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

6 Bir tahta bloğa şekildeki gibi uygulanan iki zıt kuvvet dinamometreler ile ölçülüyor.

İki zıt kuvvet dinamometre.png

Uygulanan bu kuvvetlerle alakalı olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Bileşke kuvvet sıfır olur.
B) Net kuvvetin değeri 1N 'dur.
C) Uygulanan kuvvetler farklı doğrultudadır.
D) Blok 2. dinamometre tarafına hareket edebilir.