GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Merkür Gazsal Uydusu Satürn Ceres Göktaşı Venüs Karasal Meteor Neptün Plüton

1

ve

gezegenlerinin uyduları bulunmamaktadır.

2

Uranüs’ün ikizi olarak bilinen gezegen

gezegenidir.

3

Gezegenleri yapısı bakımından

ve

olarak sınıflayabiliriz.

4

Uzayda dolanmakta olan kaya parçalarına

adı verirken Dünya'ya düşenlerine ise

adı veriyoruz

5

Dünya'nın

Ay'dır

6

, 1930'da keşfedildiğinden 2006 yılına kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir, daha sonraki yıllarda cüce gezegen sınıfına sokulmuştur.

7

En büyük asteroit

’tir. O kadar büyüktür ki cüce gezegen sınıfına girer.

8

Günümüzde en fazla uyduya

gezegenidir.

9

ve

gezegenlerinin uyduları bulunmamaktadır.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Uzayda bulunan gök cisimlerine meteorit denir
Güneş sistemini merkezinde bulunan güneş bir yıldızdır.
Karasal gezegenlerin en küçüğü Dünya'dır.
Güneş'e en uzak gezegen Plüton'dur.
Bir yıldızın etrafında dolanan her gök cismi gezegen olarak adlandırılır.

2

 D   Y 
Dünya dışında başka gezegenlerde de hayatın olduğu gözlenmiştir.
Venüs gezegeni halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir.
Meteor eğer dünyaya düşmüş ise göktaşı adını alır.
Gezegenler yörüngelerinin güneşe olan uzaklıklarına göre iç ve dış gezegenler olarak sınıflandırılırlar.
En çok uydusu olan gezegen Satürn'dür.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1

Dünya, venüs, merkür mars.png

Görselde verilen gezegenler ile alakalı olarak yapılan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnızca dünyada yaşamın olduğu bilinmektedir.
B) Hepsi de karasal gezegendir.
C) Tamamında uydu bulunur.
D) Güneşe en uzak olan gezegen Mars'tır.

2 Barringer Krateri , Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Hila Çölü'nde bulunan büyük bir göktaşı krateridir. Çapı 1264 metre, derinliği yaklaşık 170 metre, kenarı 45 m yüksekliğinde ve Dünya'nın bilinen en büyük göktaşı krateridir.

Barringer Crater aerial photo by USGS.jpg

Yeryüzü değişikliğine neden olan bu göktaşı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenebilir?

A) Başka bir gök cisminin bir parçası olabilir.
B) Oluşumu sırasında gökyüzünde oluşan ışığa asteroit kayması denir.
C) Atmosferden etkilenmeden yer yüzüne düşen bir göktaşıdır.
D) Güneş sistemindeki bütün gezegenlere benzer şekil oluşturur.

3 Aşağıdaki resimde güneş sisteminin bir modeli gösterilmektedir.

Solar sys8 numbered.jpg

Buna göre 12. bölüm ile gösterilen kısım ile alakalı olarak;

I. Mars ve Jüpiter arasında yer alır.

II. Asteroit kuşağı olarak adlandırılır.

III. Güneş ile arasında kalan gezegenlerden biri de Satürn'dür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I. , II. ve III.

4 Güneş sisteminden 4 gezegen büyüklüklerine göre aşadaki gibi sıralanıyor.

Büyükten küçüğe Jüpiter Neptün Mars Merkür.png

Bu gezegenlerin Güneş'e olan uzaklarına göre sıralaması şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Merkür - Mars - Neptün - Jüpiter
B) Neptün - Jüpiter - Mars - Merkür
C) Merkür - Mars - Jüpiter - Neptün
D) Jüpiter - Neptün - Mars - Merkür

5 Aşağıda güneş sisteminde bulunan Merkür, Venüs, Mars ve Dünya görüntüleri verilmiştir.

Terrestrial planet size comparisons.jpg

Bu gezegenlerle ilgili olarak;

I- Merkür ve Mars'ın doğal uyduları bulunmamaktadır.

II- En büyüğü Venüs'tür.

III- İç gezegenler sınıfını oluştururlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I , II ve III

6 5 Haziran 2012'de Solar Dynamics Observatory (Uzay Teleskopu) Venüs'ün güneşin önünden geçişinin görüntülerini topladı. Bu olay yaklaşık 6 saat sürdü. Son geçiş 2004'te gerçekleşti ve bir sonraki 2117'ye kadar olmayacak.

2012 Venus Transit.gif

Bu olay ila alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Dünyadan gözlemlenen bu alay diğer gezegen geçişleri ile de oluşabilir.
B) Eğer geçiş yapan gezegen Mars gezegeni olsaydı daha büyük bir şekilde gözlemlenirdi.
C) Görüntü dünyada bulunan bir gözlem evinden de net bir şekilde görülebilirdi.
D) Venüs'ün bu konuma gelebilmesinin nedeni dünya ile güneş arasında kalan bir konumu olmasıdır.