VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Yarı Oynar Kas Enerjiye Kıkırdak Oynar Çizgili Mineral Düz Eklem Kalp Kan Hareket Uzun

1

Omurlar arasında

eklemler bulunur.

2

Kemiklere göre daha yumuşak olan kemiksimi yapılara

denir.

3

depolamak iskelet sisteminin görevlerindendir.

4

İskelet sistemindeki kemiklerin birleşme noktalarına

denir.

5

İskelet sisteminin hareketini kısalıp kalınlaşarak sağlayan yapılara

denir.

6

İstemli olarak çalışan kaslara

kas denir.

7

Düzenli olarak çalışan zayıf kasılmalar yapan kas çeşidine

kas denir.

8

Eklemleri sınıflandırırken

durumu göz önünde bulundurulur.

9

kası çizgili bir yapıya sahip olmasına rağmen düz kas gibi çalışmaktadır.

10

Kasların kasılması için

ihtiyacı vardır.

11

Kol, bacak, bilek eklemleri

eklemlerdendir.

12

Kemikler vucutta dolaşan

üretimini yapmaktadır.

13

Boyu eninden büyük olan kemiklere

kemik denir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
İskelet sistemi kemik, kıkırdak ve eklemlerden meydana gelir.
İnsan vücudundaki bütün kemikler şekil bakımından benzerdir.
Düzenli spor yapmak destek ve hareket sistemini güçlendirir.
Kemiklerin yapısı protein ve karbonhidrat ağırlıklıdır.
Kemikler kan üretiminde görev alırlar.

2

 D   Y 
Eklemlerin bulunduğu kısımlarda aşınmanın engellemesini kıkırdak doku sağlar.
Hareket yeteneğini kısıtlı olduğu eklemlere yarı oynar eklemler denir.
Enerji ihtiyacı en fazla olan kaslar düz kaslardır.
Çizgili yapıya sahip olan düz kaslardan biri de mide kaslarıdır.
Eklemler oynar ve oynamaz eklemler olarak iki çeşittir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Destek ve hareket sistemini görevleri alakalı olarak ;

I. Vücudun dik durmasını sağlar.
II. Bazı iç organları korur.
III. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıda kas çeşitlerinin bulunmakta olduğu bazı yapı ve organlar verilmiştir.

P R S T
Çizgili Kas +
Düz Kas + +
Kalp Kası +

Buna göre bu yapı ve organlar ile alakalı olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) P organı istemsiz çalışan bir kasa sahiptir.
B) R ve S organları kalın bağırsak olabilir.
C) R ve S organları mide olabilir.
D) T organı kalp olabilir.

3 Aşağıda destek ve hareket sisteminden kolun çalışma şeklini göstermek için bir düzenek hazırlanıyor.

Destek ve hareket sistemi maket.png

Bu medek ile alakalı olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahtalar kolumuzdaki uzun kemikleri ifade eder.
B) Mavi ve yeşil lastikler zıt çalışan kaslardır.
C) Raptiye dirsek ekleminin görevini görmüştür.
D) Lastikler düz kas çeşidi olan kas çeşidine girer.

4

Kol bölümü numaralı.png
Yanda insan vücudunun bir bölümündeki kemikler numaralandırılarak verilmiştir.

Bu numaralandırılmış kemiklerden hangisi yassı kemik olarak isimlendirilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5 3 öğrenci vücudumuz ile gerçekleştirdiğimiz bazı olayları örnek olarak vermiştir.

Öğrencibüst (4).png
Kadir: Sindirimi gerçekleşen besin son aşama için ince bağırsaktan kalın bağırsağa itilirler.
Öğrencibüst (5).png
Sude: Vücudumuzdaki kanın bütün hücrelere ulaşması için durmadan pompalanırlar.
Öğrencibüst (6).png
Yeşim: Kitapları kaldırıp masaya koyarak ders çalışamaya başlanır.

Gerçekleşen bu olaylarda etkili olan kas gurupları nelerdir?

Kadir Sude Yeşim

A)DüzKalpÇizgili
B)DüzÇizgiliKalp
C)KalpDüzÇizgili
D)ÇizgiliDüzDüz

6 Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemini görevleri arasında değildir?

A) Mineral depolamak
B) Bazı kan hücrelerini üretmek
C) Besinlerin sindirimini sağlamak
D) Organların bütünlüğünü sağlamak