MADDE VE ISI SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Dönme Sıvılar Azalır Öteleme Titreşim Artar Gazlar Titreşim Katı

1

ve

akışkan özelliğe sahiptirler.

2

Tanecikleri en düzenli olan maddeler

maddelerdir.

3

Isı alan maddelerin

hareketi artar.

4

Katı halden gaz haline doğru gidildikçe tanecikler arası mesafe

, gaz halden katı haline doğru gidildikçe tanecikler arası mesafe

5

Katı maddeler sadece

hareketi yaparken, gaz ve sıvılar aynı zamanda

ve

hareketi de yaparlar

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Bütün maddeler taneciklerden oluşmaktadır.
Sıvılar gazlardan daha fazla sıkıştırılırlar.
Katıların içinde bulunan tanecikler hareketsizdirler.
Gazların ve sıvıların tanecikleri sadece öteleme ve dönme hareketi yapar.
Bütün madde hallerinde titreşim hareketi gözlenmektedir.

2

D Y
Farklı maddeler farklı taneciklerden meydana gelirler.
Sıvı halden katı hale geçen bir maddenin tanecik hareketi artar.
Gümüş bir kolyeyi oluşturan tanecikleri öteleme hareketi yapar.
Katı maddelerde tanecikler arası boşluk azdır.
Gaz maddelerin tanecikleri birbirinden bağımsız olarak hareket edebilir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıdaki bir bardak gazozun içinden çıkan gazın kabarcıkları olmasına rağmen bardak seviyesinde bir eksiklik olmadığı görülmektedir.

Bu durum,

I. Gaz tanecikleri gazozu oluşturan taneciklerin arasındaki boşluklara girmiştir.

II. Gazı oluşturan tanecikler arasında boşluklar çok fazladır.

III. Gazozu oluşturan tanecikler arasında boşluk vardır.

IV. Gaz, gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri ile açıklanamaz?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV

2 P, R ve S bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini göstermektedir.

  • P hâlinde tanecikler öteleme hareketi yapabiliyor.
  • R taneciklerinin arasında çok fazla boşluk bulunduğu için kolaylıkla sıkıştırılabilir.

Buna göre P, R ve S hâlleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

P R S

A)KatıSıvıGaz
B)SıvıKatıGaz
C)GazKatıSıvı
D)SıvıGazKatı

3 Fen bilimleri öğretmeni maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili mini test hazırlamıştır.

Katı Sıvı Gaz
Titreşim, dönme ve öteleme hareketleri yaparlar.
Tanecikler arası boşluk fazladır. Sıkıştırılabilirler.
Belirli hacimleri vardır.
Akma özelliğine sahip değildir.
Kabın doldurduğu kısmının şeklini alır.

Mini testin tamamını doğru dolduran Tayfun tabloya kaç tane “” işareti koymuştur?

A) 5
B) 6
C) 4
D) 8

4 Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gaz hâlinde olan maddelerde tanecikler bağımsız hareket eder.
B) Katı maddelerin tanecikleri arasında boşluk çok azdır.
C) Katı hâli, maddenin en düzensiz hâlidir.
D) Sıvı maddenin tanecikleri hem öteleme hem de titreşim hareketi yapar.

5 Maddenin katı, sıvı ve gaz hâline ait tanecik modeli yukarıda verilmiştir.


Katı
1


3

Sıvı
2


4

Gaz

Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 olayı gerçekleştiğinde tanecik hızı artar.
B) 1 ve 2 olaylarında madde taneciklerinin hareketliliği artar.
C) 3 olayında madde dışarıya ısı verir.
D) 4 olayı gerçekleştiğinde madde tanecikleri arasındaki boşluk artar.

6 Katı halde olduğu bilenen bir madde için;

I. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.

II. Tanecikleri arası uzaklık sıvılarda daha azdır.

III. Tanecikleri sıvılardan hızlı hareket eder.

IV. Tanecikleri gazlardan yavaş hareket eder.

yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I, II, III ve IV
B) II,III ve IV
C) II, III ve IV
D) II ve IV