MADDE VE ISI SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Küçüktür Hacmini Fazla Yoğunluk Zeytinyağı Gaz Az Ağırlığını

1

Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine

denir.

2

Buzun yoğunluğu sudan daha

.

3

Aynı hacimde olan iki maddenin ağırlığı

olanın yoğunluğu fazladır.

4

Aynı kütlede olan iki maddenin hacmi

olanın yoğunluğu fazladır.

5

Birbirine karışmayan zeytinyağı ve su aynı kaba konulduğunda üstte

kalır.

6

Bir maddenin yoğunluğunu hesaplamak için

ve

bilmek gerekir.

7

Maddenin hallerinden yoğunluğu en az olanı

halidir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Yoğunluk "d" harfi ile gösterilir.
Yoğunluk birimi olarak m3 cm3 kullanılmaktadır.
Isıtılarak genleştirilen bir maddenin yoğunluğu artar.
Yoğunluğu 1'den daha kiçik olan maddeler su üstünde yüzerler.
Cisim sıvı içerisinde askıdaysa yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir.

2

 D   Y 
Yoğunluk birimi olarak g/cm3 kullanılır.
Yoğunluk hesaplanırken kütle cismin hacmine bölünür.
Bir bidon zeytinyağının yoğunluğu bir bardak zeytinyağının yoğunluğundan fazladır.
Gemilerin yoğunluğu deniz suyundan fazladır.
Yoğunluk (özkütle) maddenin ayırt edici özelliğidir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 3 sıvı eşit hacimde aşağıdaki gibi bir kapta ağırlıkları X, Y ve Z olarak belirleniyor.

Karışmayan sıvılar 2.png
X gr
Karışmayan sıvılar 3.png
Y gr
Karışmayan sıvılar 4.png
Z gr
Kaplardaki sıvılardan belli miktarlarla başka bir kapa boşaltıldığında sıvıların birbiriyle karışmadığı gözlemleniyor ve aşağıdaki kapta göründüğü gibi kabın belirli yerlerinde konumlanıyorlar.
Karışmayan sıvılar 1.png

Buna göre ilk durumdaki kaplarda yapılan ölçümlerin büyüklük sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) X < Y < Z
B) Z < Y < X
C) X < Z < Y
D) Y < X < Z

2 Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kütle ve hacimleri verilmiştir.

Hacim (cm3) Kütle( g )
K 14 42
L 6 24
M 36 108
N 27 108

Buna göre tablodaki maddelerden hangileri aynı madde olabilir?

A) K, M ile L aynı madde, N farklı madde olabilir.
B) K ile M aynı madde, L ile N aynı madde olabilir.
C) M ile N aynı madde , K ile L farklı madde olabilir.
D) K ile N aynı madde, M ile L farklı madde olabilir.

3

Old Wikisource logo used until 2006.jpg
Yandaki resimde su ve buzun denge durumu gösterilmiştir.

Bu durumla ilgili,

I. Buzun yoğunluğu sudan büyüktür.

II. Su donarken hacmi artar ve yoğunluğu azalır.

III. Buzun altındaki su canlıların hayatta kalmasını sağlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

4

Karışmayan sıvılar 5.png
K
L
M
 

Bir kap içerisine dökülmüş olan birbirine karışmayan K, L ve M sıvıları şekildeki gibi dengelenmiştir.

Bu sıvıların yoğunlukları aşağıda verilen değerlerden hangisi gibi olabilir?

K L M

A)0,7g/cm31g/cm31,5g/cm3
B)1,5g/cm31g/cm30,7g/cm3
C)1g/cm30,7g/cm31,5g/cm3
D)0,7g/cm31,5g/cm31g/cm3

5

Karışmayan sıvılar.png
Baskül.png
100g
350cm3
Karışmayan sıvılar 3.png
Baskül.png
800g

Baskül üzerinde bulunan boş kaba sıvı ilave ediliyor.

Buna göre sıvının yoğunluğu kaç g/cm3’tür?

A) 1 g/cm3
B) 2 g/cm3
C) 0,5 g/cm3
D) 100 g/cm3

6 Aşağıda yoğunlukla ilgili bir şema hazırlanmıştır.

Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur. Bir madde hâl değiştirdiğine yoğunluğu değişir.
Yukarı sol icon 1.png Yukarı sağ icon 1.png
Yoğunluk
Aşağı sol icon 1.png Aşağı sağ icon 1.png
Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Bir madde kendinden daha az yoğun olan sıvıda yüzer.

Buna göre şemadaki hangi renk ifadede hata yapılmıştır?

A) Mavi
B) Kırmızı
C) Yeşil
D) Sarı