VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER SINAVPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Nefron Böbreğin Üretra Tuz Safra Anüs Mesane Akciğer

1

Atılan dışkının içeriği besin atıkları, su ve

sıvısıdır.

2

İdrar vücutta terk edilene kadar sidik torbası diğer adıyla

'de bekletilir.

3

süzdüğü atıklar idrar olarak vücuttan atılırlar.

4

'lerin boşaltım sistemindeki görevi kanda bulunan karbondioksit ve suyu solunumla dışarı vermektir.

5

, kanı süzmekle görevli olan böbrek bölümüdür. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon tanedir.

6

Terin içinde su,

ve bazı atık maddeler bulunur.

7

İdrarın vücut dışına atıldığı son yer

'dır.

8

Besin atıklarının vücut dışına atıldığı son yer

'dür.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Akciğerimiz terleme yoluyla su ve tuzun bir kısmından kurtulmamızı sağlar.
İdrarın yaklaşık %91-96'sı sudan oluşur.
Böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde boşaltım organlarıdır.
Vücuttan bulunan atık, zararlı ve fazla maddelerin uzaklaştırılmasına boşaltım denir.
Boşaltım vücutta sadece boşaltım sistemi tarafından gerçekleştirilir.

2

D Y
İdrar kesesi kaslı bir yapıya sahiptir.
Üreterler, böbrek ile idrar torbası arasında bulunan kas liflerinden oluşmuş boru şeklinde yapılardır.
Üretra, çok zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üre ve ürik aside dönüştürür.
Karaciğer, karbondioksit ve su buharının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan organdır.
Besin atıklarından sindirimden sonra vücuttan atılmasını ince bağırsak sağlar.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Boşaltım sistemi yapıları aşağıdaki numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre;

I. İdrarın oluşumunu sağlayan yapı

II. İdrarı idrar kesesine taşıyan yapı

özellikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

A) K ve N
B) K ve L
C) L ve M
D) M ve N

2 Boşaltım denildiğinde boşaltım sisteminin yanı sıra bu sisteme yardımcı olan organlar bulunmaktadır.

Boşaltım Sistemi
Organları
Boşaltıma Yardımcı
Organlar
1- Akciğer a- Deri
2- Böbrekler b- Kalın bağırsak
3- Üretra c- Mesane
4- Üreter d- Karaciğer

Tabloda boşaltım sistemi organları ve boşaltıma yardımcı organlar verilirken hata yapılmıştır.

Buna göre tabloda yapılan hatanın düzeltilmesi için hangilerinin yeri değiştirilmelidir

A) 2 ve d
B) 1 ve c
C) 1 ve a
D) 2 ve b

3 Böbreklere kanı getiren ve uzaklaştıran damarlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Bu damarlarla alakalı olarak;

I. Böbrek atar damarındaki kan temizdir ancak tuz, su ve üre temizlenmemiştir.

II. Böbrek atar damarındaki kan kirlidir ancak tuz, su ve üre miktarı temizlenmiştir.

III. Böbrek toplar damarındaki kan kirlidir ancak tuz, su ve üre miktarı temizlenmiştir.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

4 Öğretmenin verdiği aşağıdaki ödevi Kerim aşağıdaki gibi doldurmuştur.

Aşağıdaki uygulamada verilen organların vücuttan uzaklaştırdıkları maddeleri işaretleyiniz.
Su Tuz Üre CO2 Atık
Böbrek
Kalın Bağırsak
Deri
Akciğer

Kerim doldurmuş olduğu bu tabloda hangi organı eksiksiz bir şekilde dolmuştur?

A) Böbrek
B) Kalın Bağırsak
C) Deri
D) Akciğer

5 Boşaltım sistemi sağlık bir şekilde çalışmayan insanlarda hastadan alınan kanın, bir makine ve pompa yardımıyla diyaliz adı verilen bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken atık ve ve sıvı seviyelerinin ayarlanarak hastaya geri verilmesi gerekir.

Aşağıda bir diyaliz makinesinin çalışma şekli gösterilmiştir.

Buna göre bu sistemle alakalı olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atık maddelerin çok olduğu kan damar yolu açılarak diyaliz makinesine verilir.
B) Diyaliz makinesi kandaki üre ve fazla tuzu kandan uzaklaştırır.
C) Diyaliz makinesinde temizlenen kan damar yoluyla vücuda geri verilir.
D) Diyaliz makinesi böbreklerden daha iyi bir temizleme sağlarlar.

6

Deri Kesiti

Yukarıda verilen organ ile alakalı olarak;

I. Boşaltım sistemi organıdır.

II. Vücuttan su ve tuzu uzaklaştırır.

III. Sadece boşaltım görevi vardır.

söylenenlerden hangileri doğrudur.

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II