VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER SINAVPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Yutak Karbondioksit Su Buharı Bronş Oksijen Kalbin Gevşer Alveol Diyafram Gırtlak Kasılır Kıllar

1

Akciğerlerimiz

ve

alışverişini sağlamakla görevlidir.

2

Akciğerlerimizde gaz alışverişi yapılan keselere

adı verilir.

3

yemek borusu ve soluk borusunu ayırır.

4

Ses telleri

'ta bulunur. Dil ve dişlerle seslerin oluşmasını oluşmasını sağlar.

5

Soluk verme sırasında karbondioksit ve

dışarıya atılır.

6

Sol akciğerimizin küçük olmasının sebebi

sol tarafta bulunmasıdır.

7

Burnun yapısındaki mukus ve

havanın temizlenmesini sağlarlar.

8

kasının kasılıp gevşemeleri sayesinde nefes alabiliriz.

9

Soluk borusunun sağ ve sol akciğere ayrılan kollarına

denir.

10

Soluk alma sırasında diyafram ve kaburga kasları

.

11

Soluk verme sırasında diyafram ve kaburga kasları

.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Akciğerlerimiz göğüs kafesi tarafından korunurlar.
Vücudumuzdaki besinlerin kullanımında oluşan karbondioksiti solunum sistemi uzaklaştırır.
Solunum sistemi akciğerlerimizdir.
Diyafram akciğerlerimiz ile gırtlak arasındadır.
Bronşçuk etrafı kılcal damarla çevrili kese biçimindeki yapıdır.

2

 D   Y 
Diyaframın gevşemesi kubbe şeklini alması demektir.
İnsanlar nefes almadan en fazla 2-3 dk. yaşayabilir.
Soluk alma sırasında diyafram ve kaburga kasları gevşer.
Soluk borusu üst üste dizili olan halkalardan meydana gelmiştir.
Sağ akciğer 3 lobdan (parçadan), sol akciğer ise 2 lobdan oluşmuştur.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Öğretmen; cam huni, pet boru ve balonlarla oluşturduğu sistemde soluk alıp vermeyi anlatan bir model yapıyor.

Solunum sistemi modelleme.png

Verilen model ile alakalı olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) "A" ile ok yönünde giriş yapan su olmalı.
B) "B" ses tellerinin de bulunduğu gırtlaktır.
C) "C" soluk alma sırasında kubbeleşen diyaframdır.
D) "D" gaz alışverişinin olduğu kısımdır.

2 Aşağıda solunum sistemine ait olan bazı yapılar gösterilmiştir.

Solunum sistemi yapıları numerik.png

Bu yapılar ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) N etrafı kılcal damarla sarılı yapıdır.
B) M gaz değişiminin olduğu yerdir.
C) L oksijeni alveollere ileten bronşçuktur.
D) K havayı soluk borusuna iten gırtlaktır.

3 Aşağıda solunum sistemine ait olan bazı yapılar gösterilmiştir.

Dolunum sistemi temek yapılar numerik.png

Bu yapılar ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) III numaralı yapıda gaz alışverişini sağlayan alveoller bulunur.
B) IV numaralı yapı kasılıp gevşeyerek akciğere hava girip çıkmasını sağlar.
C) I numaralı yapı mukus ve kıllar barındırdığından havayı süzer.
D) II numaralı yapı kaygan ve yapışkan bir salgı üretir.

4 Aşağıdaki grafik solunum ve kalp atışlarını zaman dilimi olarak iki grafik verileri yerleştirilerek oluşturuluyor.

Nefes kalp atışı grafiği.png

Kırmızı çizgiyle işlenen veriler kalp atış ve soluş alış verişi ile değişimleri ifade ettiğine göre bu grafikler ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) I. grafikte X'i ifade eden akciğerdeki karbondioksit miktarı olabilir.
B) II. grafikte Y'i ifade eden akciğerin hacmi olabilir.
C) II. grafikte Y'i ifade eden diyaframın kasılma sırasında harcadığı enerji olabilir.
D) I. grafikte X'i ifade eden akciğerdeki oksijen miktarı olabilir.

5 Aşağıdaki bronşcukların uçlarında bulunan alveollerin işleyişi ile alakalı bir poster verilmiştir.

Alveollerin işleyişi numerik.png

Buna göre numaralandırılan yerlerle alakalı olarak ne söylenebilir?

A) K yaşamımız için öneme sahip havayı gösterir.
B) M kirli kanı gösteriyorsa L temiz kandır.
C) L temiz kanı temsil ediyorsa K'ya karbondioksit bırakmıştır.
D) M kirli kanı temsil ediyorsa K'ya oksijen bırakmıştır.

6 Solunum sistemini oluşturan yapılar aşağıdaki gibi verilmiştir.

1. Yutak 2. Alveoller 3. Burun 4. Gırtlak 5. Bronşlar 6. Soluk Borusu

Buna göre havanın vücuda alınışından sonra izlediği yol aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2-5-4-6-1-3
B) 3-1-4-6-5-2
C) 5-2-6-4-3-1
D) 3-4-1-6-5-2