HÜCRE VE BÖLÜNMELER ÖDEVPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 4 IŞIĞIN SOĞURULMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


1 Kemal canlılardaki yapıları aşağıdaki gibi sıralamıştır.

Hücre→Doku→Organ→Sistem→Organizma

Buna göre yukarıdaki resim bu sıralamanın hangi basamağında yer alır?

A) Doku
B) Organ
C) Sistem
D) Organizma

2 Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?

A) Ribozom – Lizozom
B) Mitokondri - Sentrozom
C) Kloroplast – Ribozom
D) Kloroplast – Sentrozom

3 I. Hücrenin şeklini verir.

II. Yarı akışkan ve yarı saydam sıvıdır.

III. İçerisinde organelleri bulundurur.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitoplazmasına aittir?

A) Yalnız III.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

4 Hücrenin bulunduğu yapının görevine göre organel sayıları değişebilir.

Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükürük bezinde bulunan hücrelerde hangi organalin fazla olması beklenebilir?

A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentrozom

5

Aşağıda Mitoz bölünmenin bazı evreleri verilmiştir.
1 2
3 4

Buna göre bu evrelerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda yapılan açıklamaların hangisi yanlıştır?

A) 1. de boğumla ile sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiştir.
B) 2. de hücre bölünmek üzere DNA miktarının arttırarak hazırlık yapar.
C) 3. de kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir.
D) 4. de kromozomlar iğ ipliklerine bağlı bir şekilde hücrenin ortasına dizilir.

6 Yapılan araştırmalar da farklı canlı türlerinin kromozom sayılarının aynı olmadığı bulunuştur. Bazı canlı türlerini kromozom sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Canlı
Türleri
Güvercin Eğrelti
Otu
İnsan Soğan Köpek
Kromozom
Sayısı
16 500 46 16 78
  • Hayvanlarda bulunan kromozom sayısı daha azdır.
  • Kromozom sayısının aynı olması iki canlı arasında benzerliklerin olduğunu gösterir.
  • Kromozom sayısının fazla olması o canlının daha gelişmiş olduğunu gösterir.
  • Aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır.

Yukarıdaki yorumları yapan bir öğrenci kaç tanesinde yanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7 Mitoz bölünmeyle ilgili aşağıdaki gibi 4 öğrenci bilgi vermektedir.

Ayşe: Bölünme sonucu birbirine benzer dört yeni hücre oluşmaktadır.
Kağan: Bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. 
Zeki: Hayvanlarda stoplazma bölünmesi boğumlanmayla olur.
İmdat: Bölünme sırasında kardeş kromatidler birbirinden ayrılır.

Verilen bilgilerde yanlış yapan öğrenci yada öğrenciler hangileridir?

A) Ayşe
B) İmdat
C) Zeki ve Ayşe
D) Ayşe ve Kağan

8 Üreme ana hücresi mayoz bölünme ile üreme hücrelerini oluşturur.

Bu olayla ilgili aşağıdaki öğrencilerin yorumlarından hangisi yanlıştır.

A) Ana hücrede homolog kromozomlar bulunur.
B) Üreme hücrelerinde n sayıda kromozom bulunur.
C) Mayoz bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
D) Üreme hücreleri birden fazla mayoz geçirir.

9

Mitoz Bölünme
1 Bir hücrenin bölünmesiyle iki yeni hücre oluşur.
2 İkişer çekirdek ve stoplazma bölünmesi gerçekleşir.
3 Parça değişimi görülmez.
4 Zigot oluşumu ölüme kadar devam eder.
Mayoz Bölünme
1 Bir hücrenin bölünmesiyle dört yeni hücre oluşur.
2 Birer çekirdek ve stoplazma bölünmesi gerçekleşir.
3 Parça değişimi görülür.
4 Ergenlikte başlar, üreme dönemi sonuna kadar devam eder.

Oluşturulan yukarıdaki tabloda bir yerde hata yapılmıştır.

Yapılan bu hatayı düzeltmek için kaçıncı ifadeler yer değiştirilmelidir.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10

Yanda bir canlının kromozomları sembolik olarak gösterilmiştir.

Bu hücreden oluştuğu varsayılan aşağıdaki hücreler hakkında doldurulan bir tablo oluşturuluyor.

Hücre Genetik Yapı Kromozom
Sayısı
Sabit Aynı
Sabit Farklı

Hazırlanan tabloda hangi renk kutusunda hata yapılmıştır?

A) Kırmızı
B) Sarı
C) Mavi
D) Yeşil