SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 4 IŞIĞIN SOĞURULMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıdaki elementlerin sembollerini altlarına yazınız.

Kalay

Altın

Flor

Sodyum

Karbon

Çinko

Demir

Cıva

Klor

Bakır

Kalsiyum

Potasyum

Gümüş

Neon

2 Aşağıdaki sembolleri verilen bileşiklerin adlarını yazınız.

C6H12O6

NH3

NaCl

H2O

SO2

HCl

CO2

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Elementlerin Karbon Periyodik Sembol İki Enerji Amonyak Tek Bileşikler Saf Madde

1

Elementler her dilde anlaşabilmesi için aynı

'lerle ifade edilir.

2

 ; elmas, kömür, grafit, petrol ve doğal gaz gibi maddelerde ve canlıların yapısının büyük kısmını oluşturan elementtir.

3

Bileşikler oluşurken

alışverişi olur.

4

kendilerini oluşturan

özelliklerini göstermezler.

5

, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır.

6

Molekül haldeki bileşiklerde en az

farklı tür atom bulunurken iyonik bileşiklerde

tür atomda bulunabilir.

7

Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere

denir.

8

Elementlerin kendine has özellikleri ile sınıflandırıldığı tabloya

tablo denir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Elementlerin atomuna bakıldığında farklı atomlar gözleniyorsa farklı elementler olduğunu söylenebilir
Tüm elementler doğada atomik halde bulunur.
Yapısında tek cins atom içeren her madde elementtir.
Klor elementi Suriye'de "Kl" sembolü ile gösterilir.
Bileşikler element sembollerinin kullanıldığı formüllerle gösterilir.

2

D Y
Hidrojen, oksijen ve azot doğada moleküler halde bulunurlar.
Tuzun içerisinde sodyum ve klor elementleri bulunur.
Tuzun içerisinde sodyum ve klor elementlerinin oluşturduğu bunlardan farklı bir bileşik bulunur.
Elementler saf madde iken bileşikler saf madde değildir.
Hidrojen atomu oluşturduğu bileşiklerde de patlayıcı özelliğini daima korur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1


Karbondioksit
Gazı

Oksijen
Gazı

Yukarıda modelleri verilen karbondioksit ve oksijen gazı hakkında yapılan;

I- İkisi de saf maddedir.

II- Karbondioksit molekül yapılı bir gazdır.

II- Oksijen gazı tek cins atom barındırır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

2

Bilgi; Karbon elmas, kömür, grafit, petrol ve doğal gaz gibi maddelerde ve canlıların yapısının büyük kısmını oluşturan elementtir. En yaygın olanı karbon çeliği olan demir ile alaşımlar oluşturabilir . Grafit , kil ile birleştirilir ve yazı ve çizim için kullanılan kurşun kalemlerde kullanılan kurşun' u oluşturur. Elmas ile kömür arasındaki tek fark karbon atomlarının dizilişindeki değişikliktir.

Verilen bilgilere göre;

I- Elmas ile kömürün içindeki atomlar aynı proton sayısına sahiplerdir.

II- Doğal gazdaki bir tane karbon atomu kömürdeki bir tane karbon atomundan hafiftir.

II- Çelik saf maddedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yanlız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3 Basit şeker olarak adlandırdığımız glikoz karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sembol ile gösterilir.
B) Molekülde her element kendi özelliğini gösterebilir.
C) Molekül yapılı bir bileşiktir.
D) Fiziksel yollarla daha basit yapılara ayrılabilir.

4

Sağlıklı yetişkin bir bireyin vücudunda bulunan atomların miktarı verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen elementlerden hangisi bu tabloda gösterilmemiştir?

A) N
B) H
C) C
D) K

5 Aşağıda bir elementin bazı özellikleri verilmiştir.

  • Açık sarı renkli ve çok aktif bir elementtir.
  • Diş macunlarında, buz dolabı klimalarda ve deodorantlarda kullanılır.
  • İçme sularının mikroplarını arındırmada ve aydınlatma ampullerinin camları üzerine yazı yazılmasında kullanılır.

Özellikleri verilen bu element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lityum
B) Flor
C) Alüminyum
D) Sodyum

6

I II
III IV

Yukarıda gösterilen modellemelerin hangileri molekül yapılı bileşiktir?

A) II ve III
B) II, III ve IV
C) I ve II
D) III ve IV


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Su hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelir. Suyu oluşumuyla ilgili molekül modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.


+
Hidrojen Oksijen Su

Verilenlere göre;

I. Hidrojen ve oksijen gazları molekül yapıdadır.

II. Su molekülü oluştuktan sonra hidrojen ve oksijen atomlarının özellikleri aynen saklanır.

III. Su molekülünü oluşturan atomlar belirli oranlarda alınmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

2

Amonyak:Detarjan, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır.
Tuz Ruhu: Hidroklorik asit, kimyadaki ara maddelerden biridir. Bu asit, birçok küçük çaplı sanayi dalında kullanılmaktadır. Deri işlemeciliği, ev temizliği, inşaat sanayisi bunların başında gelmektedir.

Verilen bilgi ve yapı gösterimlerine aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Farklı maddeler günlük hayatta aynı amaçla kullanılabilmektedir.
B) İki maddenin de yapısında aynı cins atom vardır.
C) Amonyak moleküler yapılı bileşiklere girer.
D) Tuz ruhu moleküler yapılı elementlerdendir.

3

Element: X Element: Y Element: Z
Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede kullanılır. Isıya dayanıklı cam imalatında , seramiklerde ve roket yakıtında kullanılır. Diş macunu ve deodorant yapısında, buzdolabı ve klimalarda kullanılır.

Kullanım alanları verilen X, Y ve Z elementleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

X Y Z

A)HidrojenBorKlor
B)HelyumNeonAzot
C)HelyumBorFlor
D)HelyumBorKlor

4

Kükürt elementinin sembolüdür.
K S
Fosfor elementinin sembolüdür. Azot elementinin sembolü
P S N Na
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki etkinlikte doğru olanlar yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

5

İki veya daha fazla çeşit atomdan oluşmuş saf maddeye bileşik denir.
D Y
Tek eşit atomdan oluşmuş saf madde bileşik denir. Bileşikler gösterilirken formüller kullanılır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

6

Bileşik Kartı
Bileşik Adı ?
Formülü H2O
Atom sayıları 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen
Özellikleri Dünya yüzeyinin yaklaşık 3/4 ünü kaplar. Bitki ve hayvanların yaşaması için gereklidir.

Tanıtım kartında verilen bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hava
B) Oksijen
C) Su
D) Karbondioksit

7


LiF

O2

H2O

NCl

Tanecik modelleri yukarıdaki gibi olan maddelerden hangisinin formülü yanlış gösterilmiştir?

A) LiF
B) O2
C) H2O
D) NCl

8 Aşağıda elementler ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Bakır Akü yapımında
Karbon Termometre yapımında
Cıva Kurşun kalemin uç kısmında
Elektrik kablolarında

Buna göre, elementler ve kullanım alanlarının doğru eşleştirilmesi sonucu hangi renk kullanım alanı boşta kalacaktır?

A) Yeşil
B) Sarı
C) Mavi
D) Kırmızı