SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 4 IŞIĞIN SOĞURULMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda atom altı parçacıklardan olan proton, nötron ve elektron ile alakalı olan bazı bilgiler verilmiştir. Bu verilen özelliklerin hangi tanecik hakkında bilgi veriyorsa o kutucuğu işaretleyiniz.

Proton Nötron Elektron
Yüksüz (nötr) taneciktir.
Yüklü taneciktir.
Atomun çekirdeğinde bulunur
Atomun çevresinde dolaşır.
Negatif yüklü parçacıktır.
Pozitif yüklü parçacıktır.
Kütlesi çok küçük olan parçacıktır.
Zıt yükleriyle birbirini çeken parçacıklardır.

2 Aşağıda tanecik modeli verilen yapıların atomik yada molekül yapıda olma durumlarına seçenekleri işaretleyiniz.

Atomik Molekül

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Elektron Yörüngesi Proton Kimliğini Atom Altı Demokritos Çekirdeği Molekül John Dalton Nötron Katman

1

Atomun

belirleyen yapısında bulunan proton sayısıdır.

2

Birden fazla gurup halinde bulunan atomlara

denir.

3

parçacıklara proton, elektron ve nötron örnek olarak verilir.

4

Atomun en geniş alanını

oluştururken, en ağır kısmını

oluşturur.

5

Atomunu oluşturan temel parçacıklar

,

ve

'dur

6

Elektronlar dolandıkları yörüngeler ile

adı verilen bölgeler oluştururlar.

7

atom konusunda ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır. Atomu içi dolu, parçalanamayan, berk kürelere benzetmiştir

8

Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış

'tur.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Atom proton, nötron ve elektron olmak üzere 3 temel parçacıktan oluşur.
Bütün maddelerin yapısı atomlardan meydana gelmektedir.
Elektron ve nötron zıt yüklü parçacıklardır.
Elektron ve proton büyüklükleri birbirine yakınken nötron çok küçük boyuttadır.
Atomun hacmini belirleyen elektronların oluşturduğu yörünge alanıdır.

2

D Y
Atomu oluşturan parçacıklar genel olarak yüksüz kabul edilir.
John Joseph Thomson atomu üzümlü keke benzetmiştir. Bu modelde keki pozitif yüklere, üzümleri ise negatif yüklere benzetmiş.
Atomun yapısındaki en hızlı parçacık elektronlardır.
Atomun proton sayısı o atomun numarasını verir.
Atomun çekirdekteki nötronlarını bulan ve elektronların yörüngesini hareketini keşfeden bilim adamı John Dalton'dur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Ayşe proje ödevi için düğmeleri kullanarak aşağıdaki molekülleri oluşturmuştur.

Yaptığı bu modellemede hangi molekül diğerlerinden farklı bir yapıdadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2 Aşağıda 3 farklı atom modeli gösterilmiştir.

Gösterilen bu modeller hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bütün atomların atam numaraları aynıdır.
B) II. ve III. modeller aynı atoma ait I. model farklı atoma aittir.
C) II. ve III atomların (+) ve (-) yükleri birbirine eşittir.
D) Bütün modeller aynı atomun modellemesidir.

3 Su molekülü hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiştir. Bu atomlar ayrıca kendi aralarında molekül oluşturabilirler. Aşağıda bu durumlar ile alakalı görseller verilmiştir.

Hidrojen
Atomu
Oksijen
Atomu
Hidrojen
Gazı
Oksijen
Gazı
Su
Molekülü

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hidrojen atomları birbirinden farklı moleküllerin yapılarında bulabilirler.
B) Hidrojen atomları aynı atomlardan oluşan moleküllerin yapılarında bulabilirler.
C) Hidrojen ve oksijen atomları sadece su molekülünde bir araya gelirler.
D) Birden fazla oksijen atomunun bir araya gelmesiyle hidrojen molekülü oluşur.

4

Geçmişten günümüze atom hakkında bir çok bilgi gelişme ve deneylerle ile bu küçük parçacıklar hakkında bildiklerimiz aktarılmıştır.

Atom hakkında aşağıdaki edindiğimiz bilgilere baktığımızda hangisi diğer bilgilerden daha yenidir diyebiliriz?

A) Atom berk bir küredir ve parçalanamaz.
B) Elektronlar çekirdek etrafında yörüngesel olarak hareket etmektedir.
C) Atomda pozitif ve negatif yüklü parçacıklar mevcuttur.
D) Pozitif yüklü parçacıklar atomun çekirdeğine yerleşmiştir.

5 Atom modeli oluşturmak proje ödevi olan Osman aşağıdaki parçaları hazırlamıştır.

Projesinin aşamasını öğretmenine gösteren Osman aşağıdaki bilgileri öğretmeniyle paylaşırken hangisinde hata yapmıştır?

A) Sarı parçacık protonu temsil eder.
B) Sarı ve kırmızı aynı parçacıktır ve L ye yerleşecektir.
C) Mavi ve yeşil parçacıklar atomun aynı kısmına yerleştirilecektir.
D) Yeşil parçacık elektrondur ve K ile gösterilen kısma yerleştirilecektir.

6 Proton ve elektron sayıları eşit olan atomlar pozitif ve negatif yük sayısı eşit olduğundan nötr atom olarak adlandırılır.

Yukarıdaki atom şemaları ile ilgili yapılan;

I- K nötr bir atom ise; elektron sayısı=nötron sayısı

II- L nötr bir atom ise; yeşil tanecik nötrondur.

III- M atom modelinde yeşil protonu ifade ediyorsa atom nötrdür.

yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Atomun temel yapılaarı ile alakalı olarak aşağıdaki görsel verilmiştir.

Bu atom modeli ile alakalı olarak yapılan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mavi toplar negatif yüke sahip olan nötronlara aittir.
B) Mavi halka katmanları, yeşil toplar ise protonları temsil eder.
C) Kırmızı toplar çekirdekte bulunan elektronları temsil etmektedir.
D) Mavi ve kırmızı toplar atomun kütlesini oluşturan parçacıklardır.

2 Farklı renklerde toplar farklı atomları temsil edecek şekilde 3 öğrenci aşağıdaki modelleri oluşturmuşlardır.


Özlem

Ali

Kadir

Hazırlanan modeller incelendiğinde;

I. Özlemin modelindeki atom sayısı diğerlerinden fazladır.

II. Özlem ve Kadir'in oluşturmuş olduğu modellerdeki atom çeşidi miktarı aynıdır.

III. Ali ve Kadir'in bileşiklerinde aynı atomdan bulunmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda güneş sisteminin bir modeli verilmiştir.

Güneş sistemi bir atom ile kıyaslanacak olursa;

I. Yörüngeler ile katmanlar

II. Güneş ile atomun çekirdeği

III. Gezegenler ile elektronlar

hangileri benzer yapı oluşturur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

4

Atomun yapısındaki en küçük parçacık
Nötron Elektron
Atomla ilgili çalışma yapan bilim insanlarından biri Atom kütlesini oluşturan bölüm
Dalton Darvin Çekirdek Yörünge

Kutucuk içerisindeki açıklamaya uygun kavramlar yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) Dalton
B) Darvin
C) Çekirdek
D) Yörünge

5 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Atomda artı ve eksi yüklerin olduğunu ilk öne süren bilim insanı Thomson’dır.
Atomun üzümlü keke benzeyen bir yapıda olduğunu belirten Thomson’dır.
Atomla ilgili ilk bilimsel çalışma yapan Dalton’dur

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak; yanlış işaretlediği seçenekten 5 puan kesilecek bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

6 Günümüzde kabul gören atom teorisi modern atom teorisidir.

Bu teori ile ilgili;

I. Elektronlar çok hızlı hareket ederler.

II. Çekirdekte sadece protonlar bulunur.

III. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere elektron bulutu adı verilir.

yapılan yorumlardan hangi ifadeler doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

7 Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin proton ve elektron sayıları verilmiştir.

Element Proton sayısı Elektron sayısı
K 9 10
L 13 10
M 17 18
N 10 10

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) M anyondur.
B) L'nin atom numarası 10'dur.
C) K katyondur.
D) N bileşiklerinde (+) değerlik alır.

8

Model Atom cinsi Atom sayısı
a- 2 2
b- 3 3
c- 1 2
d- 1 1

Yukarıdaki tabloda hangi satırda verilen model ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

A) a
B) b
C) c
D) d