KUVVET VE ENERJİ ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 4 IŞIĞIN SOĞURULMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda verilen tabloda harflerle belirtilmiş değerleri yazınız.

Dünya'daki
Kütle
Ay’daki
Kütle
Dünya’daki
Ağırlık
Ay’daki
Ağırlık
X 60 Kg a Kg b N c N
Y d Kg 120 Kg e N f N
Z g Kg h Kg 180 N ı N
T i Kg j Kg 180 N k N

 

a:

b:

c:

d:

e:

f:

g:

h:

ı:

i:

j:

k:

2 Aşağıda verilen özelliklerin kütleye mi ağırlığa mı ait olduğunu seçiniz.

 

KütleAğırlık
Yer çekimine bağlı olarak değişmektedir.
Dinamometre ile ölçülür.
"G" sembolü ile gösterilir.
Değişmeyen madde miktarıdır.
Eşit kollu terazi ile ölçülür.
Bulunduğu gezenin çekim kuvvetine göre değişir.
Değeri her yerde aynı kalır.
Aynı zamanda kuvvettir.
"m" harfi ile gösterilir.

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
m Temas Ekvatorda Doğru Ağırlık Kilogram Dinamometre Sıfır Newton Kutuplarda Merkezine

1

Kuvvet ve ağırlık arasında

orantı vardır.

2

Yer çekimi

gerektirmeyen kuvvetlerdendir.

3

Uzayda yer çekimi olmadığından dolayı ağırlıkları

olur.

4

Kütle

harfi ile gösterilir ve birimi gram ya da

olarak gösterilir.

5

tartılan bir cismin ağırlığı,

tartılırsa daha düşük bir miktar çıkacaktır.

6

Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine

, ölçme birimine ise

'dur

7

Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetini

ile ölçmekteyiz.

8

Yerçekiminin yönü daima dünyanın

doğrudur

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Ağırlık birimi kilogram ile ifade edilir.
Yer çekiminin nedeni dünyanın ağırlığıdır.
Değişmeyen madde miktarına kütle adı verilir.
Kütle çekimi bütün cisimler arasında görülmektedir.
Cisimlerin kütlelerini dinamometre adı verilen aletle ölçeriz.

2

D Y
Cisim ağırlığı deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalır.
Ağırlık kütle çekimine bağlı olarak değişebilmektedir.
Dünyada 60 N ağırlığında olan bir cisim Ay'da yaklaşık olarak 10 N olarak ölçülür.
Everest'e tırmanırken yanınıza alacağınız bir çanta yukarlara çıkıldıkça ağırlığı azalacaktır.
Everest'e tırmanırken yanınıza alacağınız bir çanta yukarlara çıkıldıkça kütlesi azalacaktır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda T ve Y dinamometreleri G cismini ölçmüştür.

Bu görsele göre;

I- G cismini ağırlığı ölçülmüştür.

II- Ölçümler farklı gezegenlerde yapılmış olabilir.

III- T ölçümünün yapıldığı yerde kütle cekim kuvveti daha fazladır.

ifadelerinden hangi yada hangileri doğrudur?

A) Sadece I
B) Sadece II
C) I ve II
D) I, II ve III

2 Bir cisim farklı gezegenlerde aşağıdaki gibi ölçümleri yapılmıştır.

Bu ölçümlere bakılarak;

  1. Farklı gezegenlerde cismin kütlesi farklı ölçülür.
  2. Jüpiterin kütle çekim kuvveti Dünyanın kütle çekim kuvvetinden büyüktür.
  3. Ölçümler eşit kollu teraziyle yapılsaydı ölçüm eşit olurdu.

ifadelerinden hangi yada hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

3

Yukarıda gösterilen ölçüm araçları ile alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) L aletini ölçtüğü değerin birimi kilogramdır.
B) K aletini ölçtüğü değerin birimi Newton'dur.
C) K aletini ölçtüğü büyüklük yer değişimine göre değişiklik gösterir.
D) L aletini ölçtüğü değerin yönü, şiddeti ve büyüklüğü mevcuttur.

4 Kutup noktasında 50 N ölçülen bir cismin ağırlığı özdeş dinamometre ile ekvator üzerinde tekrar ölçülmüştür.

Ekvator üzerinde okunan değer aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 49 N
B) 50 N
C) 51 N
D) 0 N

5 Aşağıda ay yürüyüşü için eğitim yapan bir astronotun iki farklı ortam da aynı şekilde zıplamasını izliyoruz.

Buna göre;

I- Astronot ilk ortamda normal bir ortamda atlayış yapmış iken ikinci atlayış yapılan yerde yerçekimi düşürülmüştür.

II- ilk ortamda astronot daha ağırdır.

III- İkinci ortamda astronotun kütlesi düşüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

6 Dünya üzerinde Kırmızı, Sarı ve Yeşil olarak gösterilen konumlarda aynı cismin deniz seviyesinde ağırlık ölçümü yapılmıştır.

Yapılan ölçümler aşağıdaki grafiğe yerleştirilmiş fakat renkleri noktaların rengiyle aynı renkte yapılması düşünülmüştür.

Buna göre grafikte A, B ve C sütunları hangi renge boyanmış olabilir.

A B C

A)KırmızıSarı Yeşil
B)Sarı Yeşil Kırmızı
C)Yeşil KırmızıSarı
D)Sarı Yeşil Kırmızı


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

Bir cismin ağırlığı ile kütlesi arasında hiçbir ilişki yoktur.
D Y
Bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülür. Cismin ağırlığı her yerde aynıdır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

2 Aşağıda verilen özelliklerin kütleye mi yoksa ağırlığa mı ait olduğu işaretlenecektir.

Kütle Ağırlık
Değişmeyen madde miktarıdır.
Dünya’nın cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvvetidir.
Dinamometre ile ölçülür.
Bulunduğu ortama göre değişebilir.

Öğretmenin verdiği ödev kâğıdını şekildeki gibi işaretleyen öğrenci kaç tane yanlış işaretleme yapmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3 Aşağıda verilen özelliklerin kütleye mi yoksa ağırlığa mı ait olduğu işaretlenecektir.

Dünya'daki
Kütle
Ay’daki
Kütle
Dünya’daki
Ağırlık
Ay’daki
Ağırlık
15 Kg I. 150 N 25 N
II. 9 Kg 90 N 15 N
6 Kg 6 Kg III. 10 N
12 Kg 12 Kg 120 N IV.

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerler hangi seçenekteki gibi doldurulmalıdır?

I. II. III. IV.

A)9 kg15 kg60 N20 N
B)15 kg9 kg60 N20 N
C)9 kg15 kg20 N60 N
D)15 kg9 kg20 N60 N

4 Şekilde gösterilen noktalarda K, L ve M cisimleri deniz seviyesinde aynı ağırlıkta ölçülmektedir.

Buna göre bu cisimlerin kütleleri hakkında nasıl bir orantı kurulabilir?

A) K=L=M
B) M>L>K
C) K>L>M
D) L>K>M

5 1 kg bir cismin farklı şehirlerde dinamometre ile yapılan ölçüm değerleri ve bu şehirlerin deniz seviyesinden yükseklikleri aşağıda verilmiştir.

Bolu Ankara Kayseri Van
Rakım 732m 870m 1070m 1660m
Ölçüm 9,8 N 9,78 N 9,75 N 9,61 N

Buna göre elde edilen bu sonuçlar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ölçülen değerlerin farklı olmasının nedeni her şehirde yer çekim kuvvetinin farklılaşmasıdır.
B) Van da ölçülen ağırlık değerini en düşük olmasının nedeni Van'ın diğer şehirlerden daha yüksek bir yer çekimine sahip olmasıdır.
C) Tablo değerlerine bakılınca rakımın artması yer çekimi kuvvetinin azalmasına neden olmaktadır.
D) Dünyanın merkezinden ne kadar yaklaşırsak ölçülen ağırlık o kadar artmaktadır.

6 Bir cismin ağırlığının X, Y, Z ve T gezegenlerindeki değerleri grafikteki gibidir.

Buna göre;

I. X gezegeninin cisme uyguladığı çekim kuvveti, Z gezegeninin uyguladığı çekim kuvvetinden fazladır.

II. Y gezegeninin cisme uyguladığı çekim kuvveti, Z gezegeninin uyguladığı çekim kuvvetinden fazladır.

III. Cismin gezegenlerdeki ağırlıkları T=X>Z>Y’dir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

7 Uzay gemileri devamlı olarak yakıt harcamak için gezegenin etrafında sürekli bir dönüş gerçekleştirirler. Bu dönme mekiğin savrulmasını sağlarken öte taraftan da gezegenin kütle çekimi kendine doğru çekmektedir. Bu iki kuvvet birbirini dengelediğinde mekik yörüngeye girmiş olur.

Yukarıda bir mekiğin izlediği farklı yollar gösterilmiştir.

Gösterilen bu yollar ile alakalı olarak;

I. B'de mekiğin maruz kaldığı savrulma ile yer çekimi kuvvetleri aynıdır.

II. D'de mekik gitgide kütlesini kaybeder.

III. A'da mekik gitgide ağırlık kazanır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

8 Kütle ve ağırlık ölçmek için farklı araçlar kullanılmaktadır.

1 2 3
Eşit Kollu Terazi Dinamometre Elektronik Baskül

Buna göre yukarıda verilen örneklerden hangileri ağırlık ölçmek için kullanılır?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 2 ve 3
D) 1 ve 2