GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 4 IŞIĞIN SOĞURULMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


1 Güneş'in çevresindeki parçacıkları ve alanları incelemek için gönderilen Solar Probe Sondası, 2019'da Güneş' e yaklaşarak, "Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı" unvanını almıştı.

Solar Probe Sondasının kat ettiği mesafeyi bir bilim adamı nasıl ifade etmelidir?

A) Işık Yılı
B) Astronomi Birimi
C) Uzay Birimi
D) Evren Yılı

2 Zorlu uzay şartlarında hayatta kalabilmek için astronotlar özel kıyafetler giyerler.

Buna göre astronotun kıyafeti aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmamalıdır.

A) Radyasyondan koruma
B) Isı yalıtımına sahip olma
C) Hareketi engellememe
D) Kolay parçalanabilir olma

3

Kemal: Dünyaya ulaşan meteorlara gök taşı denir.

Burçin : Ay' daki çukurların çoğu meteor çukurudur.

Meltem: Dünyada hiç göktaşı çukuru yoktur.

Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin yaptığı yorum doğrudur?

A) Yalnız Meltem
B) Kemal ve Burçin
C) Burçin ve Meltem
D) Kemal, Burçin ve Meltem

4

Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğine neden olan etmenlerden değildir?

A) Yapay uydular
B) Doğal uydular
C) Uzay mekikleri
D) Uzay istasyonları

5 Hans Lippershey'in icat ettiği, Galileo' nun geliştirdiği ile yapılan gözlemler sonucu "Gezegenlerin, Dünya'nın değil Güneş'in çevresinde dolandığı" ispatlanmıştır.

Yukarıdaki ifadede boşluklu yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzay Mekiği
B) Teleskop
C) Mercek
D) Uzay Sondası

6 Mars ve Jüpiter'in ortak özelliklerini yazmak isteyen Sema;

I- Uydu

II-Halka

III- Dev gezegen

özelliklerinden hangilerini kullanmamalıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

7 Ayşe gökyüzüne baktığında şekildeki takım yıldızını görüyor.

Buna göre, Ayşe'nin gördüğü takım yıldızının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük Ayı
B) Ejderha
C) Kuzey Tacı
D) Avcı

8

Aşağıdakilerden hangisi atmosfere giren bir meteorun oluşturabileceği olumsuz etkilerden biri değildir?

A) Radyasyon yayması
B) Göktaşı çukurunun oluşması
C) Su taşkınlarına neden olması
D) Yanarak parçalanması

9 NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls tarafından çekilen Hyakutake Kuyruklu Yıldızı' nın görüntüsü:

Kuyruklu yıldızlar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bazıları eliptik yörüngede dolanır.
B) Gerçek yıldız değillerdir.
C) Buz toz ve gazlardan oluşurlar.
D) Tüm yıldızlar gibi çevrelerinde gezegenleri vardır.

10 Gaz devleri, çoğunluğu gazlardan oluşan gezegenlerdir.

Güneş sistemimizde bulunan aşağıdaki gezegenlerden hangisi gaz devi olarak bilinmektedir?

A) Venüs
B) Dünya
C) Jüpiter
D) Mars