SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 4 IŞIĞIN SOĞURULMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
Rodevpedia.png
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM MİNİLOGO.png

1 Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Buna göre aşağıda verilen karışımların hangi tür karışımlara ait olduğuna göre işaretleme yapın.

Homojen Heterojen
Aşure
Zeytin yağı ve su karışımı
Deniz suyu
Tuzlu su
Ayran
Şekerli su

2 Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Buna göre aşağıda verilen karışımların hangi tür karışımlara ait olduğuna göre işaretleme yapın.

Homojen Heterojen
Hava
Sirke
Kolonya
Salata
Gazoz
Sütlaç

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
Homojen Çözen Madde Fiziksel Gaz Kimyasal Alaşım Heterojen Sabit Sıcaklık Çözünen

1

Karışımın içinde mutlaka birden fazla

bulunmalıdır.

2

Ayran

bir karışım olduğu için çözelti değildir.

3

Çözeltilerde

olarak karışımın her tarafına eşit oranda bir dağılım söz konusudur.

4

Havadaki azot, hidrojen, oksijenin oluşturduğu karışım

halinde bulunan karışımlara örnektir.

5

Çelik yapımında farklı metallerin bir araya getirilerek oluşturulan çözeltiye

denir.

6

Çözeltide az kullanılan maddeye

, çok kullanılan maddeye de

denir.

7

Bileşikler

yollarla, karışımlar ise

yollarla birleştirilip-ayrıştırılabilir.

8

, temas yüzeyi ve karıştırma çözünme hızını etkileyen faktörlerdir.

9

Çözeltilerin erime ve kaynama noktaları

değildir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
Homojen karışımlar saf maddelerdir.
Eğer bir karışım homojen ise çözelti oluşturmuştur.
Süt ve ayran heterojen karışımlara örnek olarak verilebilir.
Karışımlar kimyasal yollarla birbirinden ayrılabilirler.
Tuzlu su çözeltisinde tuz çözünen, su ile çözen maddedir.

2

D Y
Çözeltinin karıştırılması çözünmeyi arttırır.
Çözeltinin daha fazla çözünen maddenin çözülmemesi o çözeltinin doymuş olduğunu gösterir.
Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran vardır.
Çözeltide az miktarda kullanılan madde çözünen maddedir.
Karışımlar kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermezler.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Karışımlara ait bazı özellikler aşağıdaki gibi verilmiştir.

I- Belirli bir orandan bahsedilemez.

II- Her noktasında aynı özellik gösterirler.

III- Formül yada sembollerle gösterilmezler.

Verilen ifadeler hangileri tuzlu su için doğru olarak kabul edilir.

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

2 Karışımlara homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

KARIŞIMLAR
HOMOJEN HETOROJEN
↓Özellikleri↓ ↓Özellikleri↓







Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan özelliklere yazıldığında iki tarafta da doğru olacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer adı çözeltidir.
B) Çözücü ve çözünen maddelerin bir araya gelmesiyle oluşurlar.
C) Karışım her noktası aynı özelliğe sahip olamaz.
D) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

3 Birbiri içerisinde çözünebilen A, B ve C sıvılarının miktarları aşağıda gösteriliyor.

A,b, ve c sıvıları farklı ölçekte.png

Bu sıvıların karıştırılması ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) A ve B sıvıları karıştırıldığında A çözücü kabul edilir.
B) B ve C sıvıları karıştırıldığında B çözücü kabul edilir.
C) A ve C sıvıları karıştırıldığında A çözücü kabul edilir.
D) Oluşabilecek tüm karışımlar homojen olarak ifade edilir.

4 Aşağıda çözünme hızını araştırmak üzere iki farklı deney yapılmıştır.

30oC
300ml Su
Toz karışım.png
30oC
300ml Su
Küp şeker karışımı.png
20 gr toz şeker 20 gr küp şeker
1. DENEY
30oC
300ml Su
Toz karışım.png
30oC
300ml Su
Küp şeker karışımı.png
20 gr toz şeker 20 gr toz şeker
2. DENEY

Yapılan bu iki deneyle ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 2. deneyde beherlerden bir tanesi kaşıkla karıştırılırsa çözünme hızının karıştırma ile nasıl değiştiğini test ederiz.
B) 1. deneyde çözünme hızına temas yüzeyinin nasıl değiştirdiğini test etmiş oluruz.
C) İki deneyde de kontrollü değişkenler aynıdır.
D) İki deneyde de bağımsız değişkenler aynıdır.

5

Dark extraction (16718608286).jpg

Karışımları ayrıştırmak için kullanılan diğer bir malzeme ayırma hunisidir.

Ayırma hunisi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvılar arasındaki yoğunluk farkını kullanır.
B) Sıvı- sıvı homojen karışımları ayırabilir.
C) Tuzlu suyu ayırmada işe yarar.
D) Talaş su karışımını ayrıştırır.

6

Su
Tuz
Alkol
Kolanya
Sis
Hava
Şekerli Su
Ayran
Türk Kahvesi
Gazoz
Süt
Zeytin Yağı
Bileşik
sepeti
Çözelti
sepeti
Hetorojen Karışım
sepeti

Yukarıdaki sepetlerde kaç tanesi ifade ettikleri maddelerle doğru bir şekilde yerleştirilmiştir.

Sarı Sepet Mavi Sepet Yeşil Sepet

A)423
B)312
C)431
D)321


TEST

1 Tabloda toz şeker ve küp şekerlerin sudaki çözünme süreleri verilmiştir.

Sıcaklık (oC) Toz şekerin 100 mL sudaki çözünme süresi (s) Küp şekerin 100 mL sudaki çözünme süresi (s)
10 80 136
20 64 87
40 56 79
60 45 70

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık artırıldığında çözünme yine aynı sürelerde gerçekleşir.
B) 100 mL suda toz şeker küp şekerlerden daha geç çözünmüştür.
C) Küp şekerin daha önce çözünmesi için sıcaklık azaltılmalıdır.
D) Aynı sıcaklık değerinde toz şeker, küp şekerden daha önce çözünür.

2 Çözünme hızının çözünen maddenin cinsine bağlı olduğunu gözlemlemek için aşağıdaki düzenekler hazırlıyor.

I. Kırmızı termometre 3.png
30oC
5g tuz
Kaşık 2.png
Beher ico 3 3.png
100ml saf su
II. Kırmızı termometre 4.png
40oC
10g tuz
Kaşık 2.png
Beher ico 3 2.png
100ml etil alkol
III. Kırmızı termometre 4.png
40oC
10g şeker
Kaşık 1.png
Beher ico 3 2.png
100ml etil alkol
IV. Kırmızı termometre 4.png
30oC
5g şeker
Kaşık 1.png
Beher ico 3 3.png
100ml saf su

Buna göre, yukarıda verilen düzeneklerden hangileri kullanılırsa amaca ulaşılır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II, III ve IV

3 Heterojen karışımlar için;

Öğrencibüst (6).png
Rümeysa
Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
 
Saf maddelerdir Öğrencibüst (2).png
Ayşe
 
Öğrencibüst (3).png
Murat
Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmazlar.
 

ifadelerinin hangileri doğrudur?

A) Yalnız Rümeysa
B) Yalnız Ayşe
C) Rümeysa ve Murat
D) Ayşe ve Murat

4 Aşağıdaki K, L ve M kaplarında aynı cins sıvılardan eşit miktarda bulunmaktadır. Bu kaplara 30’ar gram tuz atılıp tamamen çözünmesi sağlanıyor.

Kaşık 3.png
Beher ico 3 3.png
K
40 °C
Kaşık 3.png
Beher ico 3 3.png
L
25 °C
Kaşık 3.png
Beher ico 3 3.png
M
30 °C

Buna göre tuzların çözünme süreleri nasıl sıralanır?

A) K > L > M
B) K > M > L
C) L > M > K
D) M > L > K

5

Kolonya Damıtma
Tuzlu su Süzme
Su + Kum Buharlaştırma
Tuz + Şeker

Karışımlar uygun ayırma yöntemi ile eşleştirildiğinde hangi karışım açıkta kalır?

A) Kolonya
B) Tuzlu su
C) Su + Kum
D) Tuz + Şeker

6

Scheitrechter.JPG
Yandaki görselde bir karışım ayırma metodu verilmiştir.

Bu metot ile ilgili olarak;

I. Bir birine karışmayan farklı yoğunluklu sıvıların ayırılmasında kullanılır.

II. Kullanılan alet ayırma hunisi olarak adlandırılır.

III. Yoğunluk farkından yararlanılır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III