KUVVET VE HAREKET TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

Rtestpedia.png

1 P, R ve S kuvvetlerinin zamana karşı değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Kuvvet zaman grafiği 3 farklı .png

Bu kuvvetler ile yapılan aşağıdaki yorumlamalardan hangisi yanlıştır?

A) S kuvveti bir yokuştan sabit süratle inmekte olan bir bisiklete uygulanırsa bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilir.
B) R kuvveti sabit süratle hareket eden arabaya aynı yönlü etki ederse araba hızlanabilir.
C) S kuvveti durmakta olan bir kitaba etki ederse top dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket edebilir.
D) P kuvveti durmakta olan bir topa etki ederse top dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket edebilir.

2

Compass rose simple plain sme tr.svg
Aşağıda P ve S cisimlerine ikişer kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerin bileşkeleri P için R1, S için R2'dir.
Blok 7.png R1= 8N
Sağa kuvvet 10.png
Blok 9.png R2= 4N
Sağa kuvvet 10.png
P S

Bu iki cisme de uygulanan kuvvetlerden bir tanesi 6N büyüklüğünde ve Batı doğrultusunda olduğu bilindiğine göre P ve S cisimlerine uygulanan diğer kuvvetler nedir?

P Cismi S Cismi

A)14N-Doğu10N-Doğu
B)14N-Batı10N-Batı
C)2N-Doğu2N-Batı
D)2N-Batı2N-Doğu

3 Aşağıda cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olduğu bilinmektedir.

F1 Sağa kuvvet 10.png Blok 7.png Sağa kuvvet 10.png
Sola kuvvet 10.png
F2
F3

Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

F1 F2 F3

A)5N2N7N
B)7N4N3N
C)3N4N1N
D)8N5N3N

4 Kuvvet büyüklüklerini belirtmek için kullanılan kareli yüzeyde çizilen F1, F2, F3, F4, ve F5 aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

5 farklı kuvvet kareli üzerinde.png Compass rose simple plain sme tr.svg

Bu kuvvetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) F1, ve F5 kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
B) F1, F2, ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi güney yönündedir.
C) F4, ve F5 kuvvetlerinin yönleri farklı doğrultuları aynıdır.
D) F3 büyüklük olarak diğerlerinden küçük olan kuvvettir.

5 Aşağıda kuvvetin etkileri için doğru yanlış etkinliği işaretlenmiştir.

D Y
Duran cisimleri hareket ettirebilir.
Hareket eden cisimleri durdurabilir.
Hareketli cisimleri yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya da farklı bir yöne döndürebilir.
Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.

Her soru 25 puan ve yanlış yaptıklarından puan alamadığına göre, nu öğrenci kaç puan almıştır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100

6 Öğretmenin verdiği uygulamayı Kemal aşağıdaki gibi doldurmuştur.

Aşağıda verilen olaylardan dengelenmiş olanları için Tık icon 3.png , dengelenmemiş olanlar için Çarpı icon 1.png seçeneğini işaretleyin.
Tık icon 3.png Çarpı icon 1.png
1. Sabit süratle giden araba
2. Yukarı doğru atılan taş
3. Daldan düşen armut
4. Zıt yönlü aynı büyüklükte kuvvet uygulanan sandalye
5. Duran topa vuran futbolcu
6. Masadaki defter

Buna göre Kemal hangi ifadelerin gruplanmasında hata yapılmıştır?

A) 1 ve 2
B) 3 ve 6
C) 4 ve 6
D) 4 ve 5

7 Aşağıda oyuncak arabaların yönleri, süratleri ve arabalara etki eden kuvvetler gösterilmiştir.

5N
Ok sağ.png
5m/sn
Sağ araba 7.png
10N
Ok sol.png
5N
Ok sağ.png
10m/sn
Sağ araba 8.png
5N
Ok sol.png
K L
10N
Ok sağ.png
5m/sn
Sağ araba 10.png
5N
Ok sol.png
M

Buna göre K, L ve M oyuncak arabalarının hareket türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A)YavaşlayanSabit
süratli
Hızlanan
B)HızlananYavaşlayanSabit
süratli
C)Sabit
süratli
HızlananYavaşlayan
D)YavaşlayanHızlananSabit
süratli

8

003e-Hombre-tirando-de-la-cuerda-3042201.jpg

Tahir ve Kadir ip çekme oyunu oynamaktadır. Efe bütün kuvveti ile ipi çekmesine rağmen ip hareket etmemektedir.

Bu durum ile ilgili olarak;

I. İpe dengelenmiş kuvvetler etki etmektedir.

II. Tahir ve Kadir’in ipe uyguladığı kuvvetler aynı büyüklükte ve aynı yöndedir.

III. Tahir ve Kadir’in ipe uyguladığı kuvvetler aynı doğrultudadır

yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir ?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III