KUVVET VE HAREKET TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

1 P, R ve S kuvvetlerinin zamana karşı değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bu kuvvetler ile yapılan aşağıdaki yorumlamalardan hangisi yanlıştır?

A) S kuvveti bir yokuştan sabit süratle inmekte olan bir bisiklete uygulanırsa bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilir.
B) R kuvveti sabit süratle hareket eden arabaya aynı yönlü etki ederse araba hızlanabilir.
C) S kuvveti durmakta olan bir kitaba etki ederse top dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket edebilir.
D) P kuvveti durmakta olan bir topa etki ederse top dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket edebilir.

2

Aşağıda P ve S cisimlerine ikişer kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerin bileşkeleri P için R1, S için R2'dir.
R1= 8N
R2= 4N
P S

Bu iki cisme de uygulanan kuvvetlerden bir tanesi 6N büyüklüğünde ve Batı doğrultusunda olduğu bilindiğine göre P ve S cisimlerine uygulanan diğer kuvvetler nedir?

P Cismi S Cismi

A)14N-Doğu10N-Doğu
B)14N-Batı10N-Batı
C)2N-Doğu2N-Batı
D)2N-Batı2N-Doğu

3 Aşağıda cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olduğu bilinmektedir.

F1
F2
F3

Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

F1 F2 F3

A)5N2N7N
B)7N4N3N
C)3N4N1N
D)8N5N3N

4 Kuvvet büyüklüklerini belirtmek için kullanılan kareli yüzeyde çizilen F1, F2, F3, F4, ve F5 aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Bu kuvvetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) F1, ve F5 kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
B) F1, F2, ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi güney yönündedir.
C) F4, ve F5 kuvvetlerinin yönleri farklı doğrultuları aynıdır.
D) F3 büyüklük olarak diğerlerinden küçük olan kuvvettir.

5 Aşağıda kuvvetin etkileri için doğru yanlış etkinliği işaretlenmiştir.

D Y
Duran cisimleri hareket ettirebilir.
Hareket eden cisimleri durdurabilir.
Hareketli cisimleri yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya da farklı bir yöne döndürebilir.
Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.

Her soru 25 puan ve yanlış yaptıklarından puan alamadığına göre, nu öğrenci kaç puan almıştır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100

6 Öğretmenin verdiği uygulamayı Kemal aşağıdaki gibi doldurmuştur.

Aşağıda verilen olaylardan dengelenmiş olanları için , dengelenmemiş olanlar için seçeneğini işaretleyin.
1. Sabit süratle giden araba
2. Yukarı doğru atılan taş
3. Daldan düşen armut
4. Zıt yönlü aynı büyüklükte kuvvet uygulanan sandalye
5. Duran topa vuran futbolcu
6. Masadaki defter

Buna göre Kemal hangi ifadelerin gruplanmasında hata yapılmıştır?

A) 1 ve 2
B) 3 ve 6
C) 4 ve 6
D) 4 ve 5

7 Aşağıda oyuncak arabaların yönleri, süratleri ve arabalara etki eden kuvvetler gösterilmiştir.

5N
5m/sn
10N
5N
10m/sn
5N
K L
10N
5m/sn
5N
M

Buna göre K, L ve M oyuncak arabalarının hareket türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A)YavaşlayanSabit
süratli
Hızlanan
B)HızlananYavaşlayanSabit
süratli
C)Sabit
süratli
HızlananYavaşlayan
D)YavaşlayanHızlananSabit
süratli

8

Tahir ve Kadir ip çekme oyunu oynamaktadır. Efe bütün kuvveti ile ipi çekmesine rağmen ip hareket etmemektedir.

Bu durum ile ilgili olarak;

I. İpe dengelenmiş kuvvetler etki etmektedir.

II. Tahir ve Kadir’in ipe uyguladığı kuvvetler aynı büyüklükte ve aynı yöndedir.

III. Tahir ve Kadir’in ipe uyguladığı kuvvetler aynı doğrultudadır

yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir ?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III