VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER TESTPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

1

Vücudumuz için gerekli maddeleri beslenme yolu ile alırız. Bu maddeleri yaşamsal faaliyetlerimizde kullanırız. Tabi bunun sonucunda da atık maddeler oluşur. Bunula birlikte vücudumuza aldığımız maddelerin bir kısmını kullanamayız. Fazla alınan ve kullanılmayan bu artık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekir.

I. Artık ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

II. Boşaltım olayını sadece boşaltım sistemi organları gerçekleştirir.

III. Sindirim atıklarının atılmasında kalınbağırsak görev alır.

Boşaltım ile ilgili olarak yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

2

İdrarın yaklaşık %91-96'sı sudan oluşur. Kalan kısım genel olarak inorganik tuzlar, üre, organik bileşikler ve organik amonyum tuzları olarak tanımlanabilir.

İdrarın oluşumundan vücut dışına atılıncaya kadar yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A) BöbrekÜretraİdrar KesesiÜreter
B) BöbrekÜretraÜreterİdrar Kesesi
C) BöbrekÜreterÜretraİdrar Kesesi
D) BöbrekÜreterİdrar KesesiÜretra

3 Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir.

Bu yapı ve organlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Organların yerleri doğru gösterilmiştir.
B) İdrar kesesi ile üreterin yerleri değiştirilmelidir.
C) Üreter ile üretranın yerleri değiştirilmelidir.
D) Böbrek ile idrar kesesinin yerleri değiştirilmelidir.

4 Vücudumuzda boşaltımda görevli bazı organlarımızın şekilleri verilmiştir.

Her bir organın altındaki noktalı yerlere bu organın vücuttan uzaklaştırdığı atık maddeleri yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

A) Karbondioksit
B) Su
C) Amonyak
D) Üre

5 Vücudumuzda boşaltımda görevli bazı organlarımızın şekilleri verilmiştir.

Buna göre;

  1. Su
  2. Tuz
  3. Üre
  4. Karbondioksit

Maddelerinden hangileri verilen organlar tarafından ortak olarak vücuttan atılır?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 4
D) 1, 2 ve 3

6 Böbrek atardamarı ile böbreğe gelen kan, böbreklerde süzüldükten daha sonra böbrek toplardamarıyla burayı terk eder.

Bu damarlardan geçen kandaki oksijen, su ve üre miktarını aşağıdaki gibi grafik olarak gösterilmiştir.

Çizilmiş olan bu grafiklerle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Sadece su miktarını gösteren grafik doğru olarak gösterilmiştir.
B) Oksijen ve su miktarlarını gösteren grafikler doğru iken üre miktarı yanlış gösterilmiştir.
C) Oksijen ve üre miktarlarını gösteren grafikler doğru iken su miktarı yanlış gösterilmiştir.
D) Üç grafikte doğru şekilde gösterilmiştir.

7 Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruyu soruyor.

Böbreklerimizin sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

Buna göre öğrencilerin soruya verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) Belimizi, ayaklarımızı soğuktan korumalıyız.
B) Kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz.
C) Bol tuzlu ve baharatlı besinler tüketmeliyiz.
D) Ağrılı idrar yapma vb. durumlarda vakit kaybetmeden doktora gitmeliyiz.

8 Aşağıda verilen tabloda atık maddeleri uzaklaştıran bazı organlar ve uzaklaştırdıkları maddeler işaretlenmiştir.

K L M N O
Deri
Akciğerler
Kalın bağırsak

Buna göre :

I. L ile sembolize edilen su olabilir.

II. M ile sembolize edilen karbondioksit olabilir.

III. K ile sembolize edilen tuz olabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III