MADDE VE ISI TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

1 Bir maddeye ait kütle–hacim grafiği verilmiştir.

Buna göre maddenin yoğunluğu kaç g/cm3’ tür?

A) 2
B) 3
C) 6
D) 48

2 Aşağıdaki tabloda cisimlerin kütle, hacim ve yoğunluk değerlerinin bazıları verilmiştir.

Madde Kütle (g) Hacim (cm3) Yoğunluk (g/cm3)
K 15 1
L 20 10
M 8 3
N 12 4

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) K cisminin hacmi 15 cm3’ tür.
B) L cisminin yoğunluğu 2 g/cm3’ tür.
C) M cisminin kütlesi 24 g’ dır.
D) L ve N cisimleri aynı cinstir.

3

İçerisinde boşluk bulunmayan 1,2kg ağırlığındaki dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin boyutları yanda verilmiştir.

Buna göre, bu dikdörtgenler prizmasının yoğunluğu kaç g/cm3'tür(Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban kenarları ve yüksekliğin çarpımıyla elde edilir.)

A) 40
B) 60
C) 90
D) 120

4 Bir sıvının yoğunluk kütle grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre;

I. Sıvının madde miktarı 10'dan 20'ye çıktığında hacmi iki katına çıkmıştır.

II. Kütle artarken yoğunluk değişmemiştir.

III. 40 gramlık sıvının hacmi 20 cm3'tür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

5 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Sabit sıcaklık ve basınçta saf maddelerin yoğunluğu miktara bağlı değişmez.
Her maddenin yoğunluğu farklıdır.
Bir maddenin yoğunluğu maddenin cinsine bağlı değildir.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak; yanlış işaretlediği seçenekten 5 puan kesilecek bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 30

6 Yoğunluğu sıvıdan küçük olan maddeler batarken, yoğunluğu sıvıdan büyük olan maddeler sıvı içerisinde batacaktır.


X Sıvısı

Y Sıvısı
X ve Y sıvıları içerisine atılan bilye, kalem ve tahta parçasının denge konumları yukarıdaki gibidir.

Buna göre X sıvısı, Y sıvısı, bilye, kalem ve tahtanın yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru şekilde sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.

A) X sıvısı>Y sıvısı>bilye>kalem>tahta
B) bilye>X sıvısı>Y sıvısı>kalem>tahta
C) bilye>Y sıvısı>kalem>X sıvısı>tahta
D) tahta>X sıvısı>kalem>Y sıvısı>bilye