KUVVET VE HAREKET TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

1 Aynı yönde sabit sürat ile hareket eden X ve Y araçlarının aralarındaki mesafenin grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre;

I. X aracı hızlı olan araç ise Y'nin gerisinden başlamıştır.

II. X aracı hızlı olan araç ise Y'nin ilerisinde başlamıştır.

III. t2 zamanında hızlı olan araç yavaş olanı yakalamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Ali Arabayla A'dan çıkarak B, daha sonra C şehirlerine yolculuk etmektedir. Bu yolculukta yaptığı ortalama hızları aşağıda gösterilmiştir.

A 70km/sn
B 90km/sn
C

Buna göre Ali'nin yolculuğunda;

yol zaman grafiği hangisi gibi olabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Bir motosiklete ait yol zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Grafiğe göre aşağıdaki soruların hangisini bulmamızın imkanı yoktur?

A) III. zaman aralığında cismin hızı ne olur?
B) Hangi zaman aralığında cisim durmuştur?
C) II. zaman aralığı tamamlandığında kaç km yol almış olur?
D) Hangi zaman aralığında durmuştur?

4 Birbirlerine doğru haraket eden K ve L kamyonları A noktasında bir araya geliyor.

K
A L
«300m» «100m»

Buna göre;

I. İki araçta aynı noktadan aynı doğrultuya doğru hareket ederse K ve L araçları arasındaki mesafe açılacaktır.

II. L aracının sürati K'dan fazladır.

III. K aracı birim zamanda daha fazla mesafe alacaktır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

5 500 metrelik koşu parkurunu Birol 10 dakikada, Kadir 20 dakikada, Murat 5 dakikada bitiriyorlar.

Birol
500m
Kadir
500m
Murat
500m

Buna göre Birol, Kadir ve Murat’nin süratlerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Birol > Kadir > Murat
B) Murat > Birol > Kadir
C) Kadir > Birol > Murat
D) Murat > Kadir > Birol

6 Sabit süratle giden K ve L araçları 6 saat sonra A noktasında karşı karşıya geliyor.

K
A L
«360km» «480km»

Buna göre araçların süratleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

K(km/sa) L(km/sa)

A)8060
B)6080
C)4020
D)2040

7 Aşağıda okula gitmekte olan 3 öğrencinin hareketleri hakkında bilgiler tablo şeklinde verilmiştir.

Öğrenci Mesafe Süre Sürat
Melih 250m 5dk 50m/dk
Ayşe 280m 3dk Xm/dk
Tuğçe Ym 8dk 50m/dk

Tabloya göre X ve Y yerine hangi rakamlar getirilmelidir?

X Y

A)50200
B)70400
C)35800
D)70200

8 Aşağıda bir araca ait alınan yol – zaman grafiği verilmiştir.

Buna göre a ve b yerine aşağıdaki sayılardan hangileri gelmelidir?

a b

A)616
B)416
C)418
D)618