VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

1

Yandaki kolun iki şekilde kol dirsekten açılmaktadır.

Buna göre,

I. Öndeki kaslar gevşer, arkadaki kaslar kasılır.

II. Arkadaki kaslar bağlı olduğu kemiği kendine doğru çeker.

III. Zıt çalışan kasların birbiriyle uyumu, hareketlerimizin daha kolay gerçekleşmesini sağlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2

KEMİKLER
Kısa
Kemikler
↓Örnek↓ ↓Örnek↓ ↓Örnek↓
Uyluk
Kemiği
Kafatası
Kemiği

Yukarıdaki şemanın doğru bir şekilde tamamlanması için numaralandırılmış yerlere hangileri yazılmalıdır?

A)Uzun
Kemikler
El ve ayak
Kemikler
Yassı
Kemikler
B)El ve ayak
Kemikler
Uzun
Kemikler
Yassı
Kemikler
C)Uzun
Kemikler
Yassı
Kemikler
El ve ayak
Kemikler
D)Yassı
Kemikler
Uzun
Kemikler
El ve ayak
Kemikler

3

Kalça Kafatası

Yukarıda iskelet sistemimize ait bazı bölümlerin resimleri gösterilmiştir.

Buna göre resimlerdeki kemik çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Düzensiz şekilli kemik
B) Kısa kemik
C) Yassı kemik
D) Uzun kemik

4 Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

1 2
3

Bu organlarda bulunan kas çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. organda bulunan kas, isteğimiz dışında çalışır ve hızlı kasılır.
B) 2. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır ve hızlı kasılır.
C) 3. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır. Hızlı kasılır ama çabuk yorulur.
D) 3. organda çizgili kas bulunur.

5 Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

Düz Kas Çizgili Kas

Yukarıda şekilleri gösterilen kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Düz Kas Çizgili Kas

A)Diğer kaslara göre daha güçsüzdür.Güçlü kasılır.
B)İç organlarımızda bulunur.İskelete bağlı kasların yapısında bulunur.
C)İsteğimiz dışında çalışır.İsteğimizle çalışır.
D)Hızlı kasılır, çabuk yorulur.Yavaş kasılır ve yorulmazlar.

6 Destek ve hareket sisteminin sağlığı için,

  1. Sandalyede, sırada, kanepede otururken dik oturmalıyız.
  2. Yerden bir şey alırken dizlerimizi bükmeden eğilmeliyiz.
  3. Düzenli olarak spor yapmalıyız.
  4. D vitamini bulunan besinleri bol miktarda tüketmeliyiz.

davranışlarından hangisinin yapılması uygun değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7 Aşağıda 3 farklı kemiğin şeklinin nasıl olduğu tarif ediliyor.

  1. Kemik: Boyu genişliği ve kalınlığı birbirine yakın.
  2. Kemik: Boyu eninden uzun.
  3. Kemik: Yassı ve ince bir şekle sahip

Bu kemiklerle alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 1 kemik bilek kemiği olabilir.
B) 3. kemik ile omurga kemiği benzer türdendir.
C) 2. kemik türünden uyluk kemiği de vardır.
D) Bu kemik türleri vücudumuzda eşit miktarlarda vardır.

8 Aşağıda bazı iskelet örnekleri verilmiştir.

I. Kafatası

II. Bacak kemikleri

III. Omurga

IV. Kol kemikleri

Buna göre hangi kemikler arasında yarı oynar eklem bulunur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.