MADDE VE ISI TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

Rtestpedia.png

1 Aşağıda maddenin tanecikli yapısı ile ilgili cümleler boşluklar bırakılarak yazılmıştır.

 • Bütün maddeler Doldurma.png oluşur.
 • Madde taneciklerinin en düzenli hâli, Doldurma.png hâlidir.
 • Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri titreşim, dönme ve Doldurma.png hareketi yapar.
 • Gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşlukları çok fazla olduğundan Doldurma.png özelliği vardır.

Cümlelerdeki boşluklara aşağıda verilen kelimelerden hangisi yazılamaz?

A) sıvı
B) taneciklerden
C) sıkıştırılabilme
D) öteleme

2 Bir madde hal değiştirirken aşağıdaki durumlar gözleniyor.

 1. Tanecikler daha yavaş hareket etmeye başlamıştır.
 2. Tanecikler arasında mesafe azalmıştır.
 3. Maddenin taneciğinin yaptığı hareket çeşidi azalmıştır.

Buna göre maddenin hal değişimi geçirdiği olay aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yanan ocak üzerindeki çaydanlıkta buharlaşan su
B) Sıvı haldeki demirin soğuk ortamda donmaya başlaması
C) Limonata içine atılan buzun erimesi
D) Buzdolabından çıkarılan soğuk şişenin dışında su damlacıklarının oluşması

3 Gaz hâlinde bulunan maddelerin tanecikleri ile ilgili,

I. Öteleme ve titreşim hareketi yaparlar.

II. Sıvılarınkinden yavaş, katılarınkinden hızlı hareket eder.

III. Birbirinden bağımsız hareket ederler.

verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I, II ve III

4

Madde katı halden sıvı haline geçerken tanecikleri öteleme hareketi yapmaya başlar.
Aşağı sol icon 5.pngD YAşağı sağ icon 5.png
Bütün maddeler titreşim hareketi yapar. Sıvılar sıkıştırılamazken gazlar sıkıştırılabilirler.
Aşağı sol icon 5.pngD YAşağı sağ icon 5.png Aşağı sol icon 5.pngD YAşağı sağ icon 5.png
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış

5 Saf bir maddenin A, B ve C hallerine ait aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

 • A halinde maddeyi oluşturan tanecikler sadece titreşim hareketi gerçekleştirir.
 • B halinde maddeyi oluşturan tanecikler titreşim, dönme ve öteleme hareketi gerçekleştirir.
 • C halinde maddenin belirli bir şekli ve hacmi yoktur.

Bu bilgilere göre;

4 grafik öteleme titreşim.png

grafikleri hazırlayan Taylan hangi grafiği yanlış çizmiştir?

A) Taneciklerin hareket hızı-Hal
B) Tanecikler arası boşluk-Hal
C) Taneciklerin düzensizliği-Hal
D) Sıkıştırılma miktarı-Hal

6 Madde taneciklerinin hareket hızlarının ve aralarındaki mesafenin değişmesiyle hâl değişimi olabilir. Hal değişimleri günlük hayatta çok sık karşımıza çıkan bir olaydır.

 1. Islak çamaşırların kuruması
 2. Sıcak ekmeğe sürülen tereyağının erimesi
 3. Atmosferdeki su buharının yağmura dönüşmesi
 4. Elimize döktüğümüz kolonyanın kokusunu hissetmemiz.

Tanecik hareketindeki değişmeye göre günlük hayatta karşılaştığımız yukarıdaki olayları sınıflandırırsak hangi olaylar aynı sınıfta yer alır? (Dışarıdan ısı alma – Dışarıya ısı verme bakımından)

A) 1, 2 ve 3
B) 1, 2 ve 4
C) 2, 3 ve 4
D) 1, 3 ve 4