GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

1 Gezegenlerin kendi etrafında dönmesinde geçen süreye gezegen günü Güneş etrafında dönmesinde geçen süreye gezegen yılı denir.

Merkür Venüs Dünya Mars
Gezegen Günü 58.7 gün 243 gün 24 saat 24 saat 37 dakika
Gezegen Yılı 88 gün 225 gün 365 gün 687 gün

Verilen bilgilere göre;

I- Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları arttıkça güneş etrafında dolanma süreleri de artar.

II- Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları arttıkça Kendi etrafında dolanma süreleri de artar.

III- Güneş sistemindeki gezegenlerin dolanma ve dönme süreleri birbirinden farklıdır.

yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkartılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız III
D) II ve III

2 Gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların Güneş’in etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğuna Güneş Sistemi’ denir. Güneş sistemindeki gezegenler İç (Karasal) ve Dış (Gaz Yapılı) gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Buna göre;

I- İç (Karasal) gezegenler Merkür, Venüs ve Dünya’dır.

II - Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Dış (Gaz Yapılı) Gezegenlerdir.

III -Güneş sistemindeki gezegenlerden Güneş’e en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün’dür.

yukarıdaki yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3

  1. Yılın belirli dönemlerinde, Güneş doğmadan hemen önce, ya da battıktan sonra, çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Pek çok kimse, ona sabah ya da akşam yıldızı demektedir. Venüs doğal ısı ve ışık kaynağıdır.
  2. Satürn Güneş sisteminin Güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir.
  3. Gezegenler hem kendi ekseni etrafında dönerler. Hem de Güneş’in etrafında dolanırlar.

Güneş sistemi ve gezegenler ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

4

Büyüklük bakımından dördüncü sırada olan Neptün, Güneş’e en uzak gezegendir. Dünya’dan yapılan gözlemlerde Neptün’ün etrafında eşit olmayan yoğunlukta halkalar olduğu gözlemlenmiştir. Neptün’ün 13 uydusu bilinmektedir. Bunlardan Triton ve Nereid en çok bilinenlerdir. Neptün gezegeninin ortalama sıcaklığı – 218 °C’dir. Neptün Güneş etrafındaki dönüşünü 164 yılda tamamlamaktadır.

Neptün ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Neptün uydusu ve halkası olan bir iç gezegendir.
B) Uranüs’ün uydu sayısı Neptün’ün uydu sayısından fazladır.
C) Neptün halkaları olan Dış (Gaz Yapılı) bir gezegendir.
D) Neptün’ün ortalama sıcaklığı Venüs’ün ortalama sıcaklığından daha düşüktür.

5

Dünya , Venüs'ten daha büyük bir gezegendir.
D Y
Mars'ın halkası yoktur. Marsın uydusu vardır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıda verilenlerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yönünde ilerlenirse hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

6


Efe
Güneş’e yakınlık bakımından beşinci gezegen hangisidir?
Uydusu olan gezegenlerin en küçüğü hangisidir?
Ece

Mete
Uydusu olan gezegenlerin en büyüğü hangisidir?

Güneş sistemi ile ilgili soru – cevap etkinliği için öğrenciler yukarıdaki soruları hazırlıyor. Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde soruların doğru cevapları verilmiştir?

Efe Ece Mete

A)JüpiterMarsSatürn
B)MarsSatürnJüpiter
C)JüpiterMarsJüpiter
D)UranüsJüpiterVenüs

7

Asteroit, ‘Uzay’da bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne’ olarak tanımlanıyor. Bazı bilimsel kaynaklar ise asteroitleri ‘uzay enkazı’ veya ‘Güneş sistemlerinin oluşumundan arta kalan parçalar’ olarak belirtiyor. Güneşimizin yörüngesinde yer alan milyonlarca asteroit bulunuyor. Bu asteroitlerin yaklaşık 705 bini, Mars ve Jüpiter arasında yer alan ‘Asteroit Kuşağı’nda yer alıyor. Asteroitler, yüzlerce kilometre genişliğinde olabiliyor. Güneş sisteminin en büyük asteroidi Ceres, 940 kilometrelik genişliğindedir.

Asteroitlerle ilgili olarak ;

I. Asteroitler gezegenden küçük gök cisimleridir.

II. Asteroitler sadece Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır.

III. Ceres, Güneş sisteminin en büyük asteroididir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

8 Güneş sistemi ile ilgili bir etkinlik için Ece aklından bir gezegen tutuyor . Efe gezegenle ilgili aşağıdaki soruları soruyor.

  1. Soru : Uydusu var mı?
  2. Soru : Halkası var mı?
  3. Soru : Bilinen canlı yaşamı var mı?

Efe’nin sorduğu üç soruya da “Yok” diye cevap veren Ece’nin aklından tuttuğu gezegen aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Venüs
B) Mars
C) Jüpiter
D) Uranüs