Asit ve Bazlar 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 V hacimli HCl çözeltisine 2V hacimli NaOH sulu çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor.

Aralarında nötrleşme tepkimesi gerçekleştiğine göre zaman içerisinde yapılan olay hakkındaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İlk başlarda sudaki H+ iyonu azalacaktır.
B) İlk başlarda suda OH- iyonu artacaktır.
C) Nötrleşme tepkimesi bittikten sonra çözelti bazik özelliği artmaya başlayacaktır.
D) Sudaki OH- miktarı artmaya başladığında tuz miktarı artışı bitecektir.

2 Aşağıda 3 ayrı çözelti PH ölçer ile ölçülüyor.

Bu çözeltiler hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) I. kaptaki sıvı saf su olabilir.
B) II. kapta küllü su olabilir.
C) Az miktarda II. kaptaki çözelti ile III. kaptaki çözelti nötrlenebilir.
D) III. kaptaki çözelti tehlikeli bir asittir.

3 Laboratuarda erlenlerin içinde gazoz, amonyak, kırmızı lahana suyu, metil oranj ve fenolftalein bulunmaktadır.

Ahmet öğretmen yukarıda gibi deney tüplerinde sarı, pembe ve kırmızı renkleri elde edilmesini öğrencilerinden istemektedir.

Seda Kadir Ömür
1 Kap Metil Oranj + Amonyak Fenolftalein + Amonyak Metil Oranj + gazoz
2 Kap Metil Oranj + Amonyak Fenolftalein + Amonyak Kırmızı Lahana Suyu + gazoz
3 Kap Kırmızı Lahana Suyu + Amonyak Fenolftalein + Amonyak Metil Oranj + gazoz

Seda, Kadir ve Ömür tablodaki gibi karışımları tüplere doldurduklarına göre hangileri doğru renkleri elde etmiştir?

A) Seda ve Kadir
B) Yalnız Seda
C) Kadir ve Ömür
D) Seda, Kadir ve Ömür

4 Aşağıdaki besinlerden hangisi turnusol kağıdını maviye çevirir.

A)
B)
C)
D)

5 I- İyon içerme

II- Elektrik akımını iletme

III- Turnusol kağıdını etkileme

IV- Metalleri etkileme

Yukarıda özelliklerin hangileri kola ve sade soda için ortaktır?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV

6

Elma Tartarik Asit
Turşu Formik Asit
Çilek Malik Asit
Üzüm Benzoik Asit
? Bütirik Asit

Yukarıdaki kartlar içinde bulunan asit ile eşleştirilen besinler bir asidi eşleyemiyor.

Hangi besini eklersek asitlerin tamamı eşlenmiş olur?

A) Tereyağı
B) Isırgan Otu
C) Limon
D) Süt

7 Birer simge ile gösterilen maddelerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

Tadı acıdır ve kaygandır.
Tahriş edici özelliktedir.
Suda OH- iyonu verir.
Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.

Bu maddeler ne oldukları hakkındaki aşağıdaki tahminlerin hangisi doğrudur?

A) Sabun Tuz Ruhu Sönmüş Kireç Elma
B) Sirke Kezzap Üzüm Diş Macunu
C) Şampuan Sabun Elma Sönmüş Kireç
D) Tuz Ruhu Kezzap Sönmüş Kireç Üzüm

8 Asit ve bazların bulundukları kaplarda bazı uyarı işaretleri bulunabilir. Bu işaretlere dikkat ederek asit ve bazları kullanmamız gerekir.

Aşağıdakilerin hangisi asit ve bazlar için kullanılan tehlike işareti değildir.

A)
B)
C)
D)

9

Asit yağmurlarına sebep olan gazlar CO2, NO2 ve SO2 gazlarıdır.
Bu gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar.

Yukarıda ki bilgileri veren Kasım Öğretmen öğrencilerinden asit yağmurları ile ilgili bilgi paylaşmalarını ister.

Burçin; NO2 gazı su ile birleşiğinde HNO3 asidine dönüşür.

Seda; Fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde asit yağmurları daha sık görülür.

Kemal; Asit yağmurları köprülere ve tarihi eserlere zarar verir.

Öğrencilerin hangilerinin yaptığı bilgi paylaşımları doğrudur?

A) Burçin ve Kemal
B) Seda ve Kemal
C) Yalnız Kemal
D) Burçin, Seda ve Kemal

10 X, Y ve Z sıvılarının pH değerleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.

X>Y>Z

X ve Y sıvılarının birbirleriyle nötrleşme tepkimesi oluşturduğu bilindiğine göre aşağıda ki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

A) X amonyak olabilir.
B) X ve Z sıvıları birbiri ile karıştırıldığında nötr bir karışım elde edilebilir.
C) Y portakal suyu olabilir.
D) Z sıvısı ele kayganlık hissi verir