Dna ve Genetik Kod 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Genler ile ilgili,

 1. Ebeveyn özellikleri yavrulara genler ile aktarılır.
 2. Bütün genlerde nükleotidlerin diziliş sırası aynıdır.
 3. Gen kromozomdan daha küçük yapıdadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yanlız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

2 Aşağıdaki modelde DNA'yı oluşturan birimler çizilmiş ve isimlerinin bir kısmı boş bırakılmıştır.

Aşağıda verilen şıklarda I,II ve III hakkında söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) III 'ün yerine deoksiriboz şekerini ifade etmek için D harfi konulur.
B) II Guanin(G) bazıdır ve Sitozin(C) bazı ile 3'li hidrojen bağı oluşturmuştur.
C) I yerine fosfatı belirtmek için (P) harfi konulmalıdır.
D) Her nükleotid de I, II ve III en az bir adet bulunmak zorundadır.

3

Şekli inceleyen bir öğrenci bir takım sorulara cevap vererek doğru kapıdan çıkış yapması istenmiştir.

DNA'nın proteinler etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlere kromozom denir.
D Y
Canlının belli bir özelliğinden sorumlu olan DNA’nın anlamlı her bir parçasına gen denir. Nükleotidler birleşerek genleri, genler birleşerek DNA’yı oluşturur. DNA’lar birleşerek Kromozomu oluşturur.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Öğrencinin çıkış yapması gereken doğru kapı hangisidir?

A) 1. Kapı
B) 2. Kapı
C) 3. Kapı
D) 4. Kapı

4

Kromozomlar DNA'dan oluşuyor ise sağ tarafı, oluşmuyor ise sol tarafı takip edin
Gen DNA'nın bir parçasıysa sol tarafı, parçası değilse sağ tarafı takip edin. Nükleotid adenin bazını oluşturan bir parçaysa sağ tarafı, değilse sol tarafı takip edin.
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yönlendirmeleri takip ettiğimizde hangi çıkıştan çıkarız?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış

5 Bir ailede Akdeniz Ateşi hastalığının olmadığı taşıyıcı, Aa genine sahip anne ve babanın iki tane çocukları olur. Bunlardan birinde hastalık geni bulunmazken diğeri bu hastalığa sahiptir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz.

A) Hem sağlam hem de hastalıklı gene sahip bireyler taşıyıcıdırlar.
B) Bazı insanlar hastalık genini taşımalarına rağmen sağlıklıdırlar.
C) Kalıtsal bir hastalığa sahip ailelerin çocukları da bu gene sahiptirler.
D) Bazı hastalıklar genler aracılığı ile gelecek nesillere aktarılabilir.

6

İFADELER Olabilir D/Y
1 Çekirdekte bulunur. Y
2 Bir zincirindeki adenin sayısı daima diğer zincirdeki timin sayısına eşittir. D
3 Yapısında adenin bazı bulundurur. D
4 Bir zincirdeki guanin sayısı aynı zincirdeki sitozin sayısına eşittir. Y

Yukarıdaki tablosunda DNA özellikleriyle ilgili ifadeler doldurulurken hata yapılmıştır.

Çağrı bu tabloyu nasıl doğru şekle getirebilir? (mutasyon görülmemiştir)

A) 3. ifadede olabilir kısmını değiştirmeli
B) 2. ifadede iki seçenekte değişmeli
C) 4. ifadede olabilir kısmını değiştirmeli
D) 1. ifadede yanlış ifadesi değiştirilmeli

7 Bir DNA'nın tek sarmalında 400 fosfat ve 150 adenin 100 timin bazı olduğu bilinmektedir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) DNA'da toplam 800 adet deoksiriboz şekeri bulunur.
B) Dna'da toplam 250 adenin bazı bulunur.
C) Toplamda 950 hidrojen bağı ile bağlanmıştır.
D) DNA'nın tek sarmalında 150 guanin nükleotidi bulunmaktadır.

8 Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda insan DNA’sında bulunan ve insülin üretilmesini sağlayan geni bakterilere aktarmış böylece bakterilerin insülin üretmesini sağlamışlardır.

Buna göre;

 1. Verilen olay biyo-teknolojik bir çalışmadır.
 2. Bakterilerin ürettiği insülin insanlarda üretilenlerden çok farklıdır.
 3. İnsülin üreten bakterilerin solunum şekilleri değişmiştir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2

9 Aşağıda DNA molekülünün kendini eşleme aşamaları verilmiştir.

 1. Sitoplazma içerisindeki serbest halde bulunan tamamlayıcı nükleotidler çekirdek içerisine girmeye başlar.
 2. Açılan zincirdeki nükleotidlerin karşısına uygun nükleotidler yerleşir.
 3. Başlangıçtaki DNA molekülünün aynısı 2 DNA molekülü oluşur.
 4. DNA’daki nükleotidler arasındaki zayıf hidrojen bağları kopmaya başlarken, DNA zincirleri de fermuar gibi açılmaya başlar.
 5. DNA zincirleri birbirinden ayrılır.

Bu aşamaların doğru sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir.

A) 1, 2, 4, 5, 3
B) 4, 5, 1, 2, 3
C) 4, 5, 2, 1, 3
D) 2, 4, 5, 1, 3

10 Aşağıda bir DNA parçasının tek sarmalı verilmiştir.

Bu DNA parçasının ikinci sarmalıyla birlikte görünümü nasıl olmalıdır?

A)
B)
C)
D)