Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Aşağıdaki olayların hangisi elektriklenme ile açıklanamaz?

A) Saçımızı tararken saç tellerimizin uçuşması.
B) Plastik bir kaydıraktan kayarken çıtırtı seslerinin gelmesi.
C) Kapı koluna dokunduğumuzda elektrik sıçraması
D) Basit bir elektrik devresinde anahtarın kapatıldığında lambanın yanması.

2 Günlük hayatta birbirine temas ederek yada sürtünmeyle elektriklenmeye bir çok örneğe rastlarız.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak verilemez?

A) Mıknatısın demir tozunu çekmesi.
B) Kazağımızı çıkartırken kıvılcım çıkması
C) Yün kazağa sürttüğümüz plastik kalemin ufak kağıt parçalarını çekmesi
D) Bulutlu havada şimşeklerin oluşması

3

İP GERİLİMİ YÜKLER.png

Birbirinden yeterince uzakta olan yükleri şekildeki gibi asılmıştır. Bu cisimlere alttan (-) yükle yüklenmiş olan bir çubuk yaklaştırılıyor.

Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) T1 Artar
B) T2 Azalır
C) T3 değişmez
D) T4 Artar

4

Yüklü küreler.png

İki küre 1. Durumda olduğu gibi dengede durmaktadır.

Bu iki küre birbirine dokundurulursa yeni oluşacak denge durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece 1. durumdaki gibi dengelenebilir.
B) 1. ve 2. durumda olabilme ihtimali vardır.
C) 2. ve 3. durumda olabilme ihtimali vardır.
D) 1., 2. ve 3. durumda olabilme ihtimali vardır.

5

Yüklü cisimler etkileri.png

Yukarıda X ile Y, Y ile Z arasındaki itme ve çekme etkileri gözlemleniyor.

Buna göre Z,Y ve Z iletken cisimlerinin yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

X(-)
Y(-)
Z(+)
X(+)
Y(-)
Z(-)
X(-)
Y(+)
Z(-)
X(+)
Y(+)
Z(-)

6

Elektroskop 2.png

Yukarıda K ve L elektroskoplarının yük miktarlarının farklı olduğu ve K elektroskopunun pozitif L elektroskopunun negatif yüklü olduğu bilinmektedir.

Buna göre anahtar kapatıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) K elektroskopunun yaprakları biraz kapanır.
B) L elektroskopunun yaprakları önce kapanır, sonra açılır.
C) L elektroskopundan K elektroskopuna elektron geçişi olur.
D) K elektroskopunun yük miktarı artar.

7 Nötr cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse;

I- Cam çubuk (+) yüklenir.

II- İpek kumaş (-) yüklenir.

III- İpek kumaştan cam çubuğa negatif yük geçişi olur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

8

Yüklü cisimler.png

Bir ucu topraklanmış nötr bir cisme (+) yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Toprak bağlantısı kesildikten sonra (+) yüklü cisim uzaklaştırılıyor.

Buna göre a ve b uçlarındaki yük durumları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) a ⇒ (-), b ⇒ (-)
B) a ⇒ nötr, b ⇒ nötr
C) a ⇒ (-), b ⇒ (+)
D) a ⇒ (+), b ⇒ (-)

9

Elektroskop pozitif cisim.png

Nötr bir elektroskoba (+) yüklü bir cisim yaklaştırıldığında elektroskobun yaprak açıklığı yandaki şekildeki gibi oluyor.

Buna göre;

I- Cisim ile elektroskobun topuzu zıt cins yük ile yüklüdür.

II- Cisim ile elektroskobun yaprakları aynı cins yük ile yüklüdür.

III- Cisim yaklaştırıldıktan sonra cisim ile elektroskobun yük miktarları eşitlenir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

10 (+) yüklü iletken bir küre, nötr ve iletken olan X, Y cisimlerinden X'e şekildeki gibi yaklaştırılıyor.

Elektrik yükü yakınlaşma.png

Buna göre X ve Y cisimlerinin yük dağılımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A)Yük dağılımı.png
B)Yük dağılımı 2.png
C)Yük dağılımı 3.png
D)Yük dağılımı 4.png