Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1

Yukarıda verilen besin piramidine göre;

I- Sadece K canlısı fotosentez yapabilir.

II- N canlısı besin bulmakta zorlanır.

III- En çok zehir K canlısında birikir.

VI- L canlısının sayısı azalırsa N canlısı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur.

A) I ve II
B) I ve III
C) II, III ve VI
D) I, II, III ve VI

2

Ufak bir araştırma için mert saksı bitkisinin bir yaprağını alüminyum folyo ile kaplıyor.

Gün boyunca açıkta kalan kısım ile folyo altında kalan yaprağa iyot damlatan mert, elde ettiği bilgilerle aşağıdakilerin hangisine ulaşamaz? (İyot nişastanın ayıracıdır.)

A) Fotosentez için ışığın gerekli olmadığına
B) Alüminyum ile kaplı olan kısımda besin üretiminin olmadığına
C) Işık alan kısmın iyotla renk değiştirdiğine
D) Aydınlıkta kalan kısmın tartıldığında daha ağır geldiğine

3

  1. Ortamdaki CO2 miktarı
  2. Ortamdaki O2 miktarı
  3. Yaprak genişliği
  4. Kloroplast sayısı

Yukarıda verilenlerden hangileri fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerdendir.

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 3 ve 4
D) 1, 2 ve 3

4 Bir araştırmacı 3 farklı deney için aşağıdaki aynı tür bitkileri kullanıyor.

Yapmak istediği deneyler sırasıyla;

1. Deney: Fotosentezde sıcaklığın etkisi

2. Deney: Fotosentezde yaprak sayısının etkisi

3. Deney: Fotosentezde ışık şiddetinin etkisi

olan araştırmalı hangi deney için hangi saksıları seçmemelidir?

A) 1. Deney için B ve E
B) 2. Deney için A ve D
C) 3. Deney için C ve D
D) 1. Deney için A ve E

5

Oksijenli Solunum Fotosentez
1 Tüm canlılar yapar. Genellikle bitkiler yapar.
2 Mitokondride gerçekleşebilir. Kloroplastta gerçekleşebilir.
3 Amaç enerji üretmektir. Amaç besin üretmektir.
4 Her zaman gerçekleşir. Sadece ışıkta gerçekleşir.

Yukarıda oksijenli solunum ve fotosentez özelliklerinin gösterildiği tablo yapılmıştır. Bu tablonun hangi satırında hata yapılmıştır.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6

Oksijenli solunum Oksijensiz solunum
1. Gelişmiş canlılarda görülür. a. Genellikle ilkel canlılarda görülür.
2. Hücre sitoplazmasında gerçekleşir. b. Sitoplazmada başlar mitokondride biter.
3. Açığa çıkan enerji miktarı fazladır. c. Açığa çıkan enerji miktarı azdır.
4. Oksijen kullanılır. d. Oksijen kullanılamaz.

Tabloda yapılan hatayı düzeltmek isteyen can hangi numaraları değiştirmelidir.

A) 1 ⇔ a
B) 2 ⇔ b
C) 3 ⇔ c
D) 4 ⇔ d

7 Su döngüsünde gerekli olan enerjinin kaynağı nedir?

A) Güneş
B) Isı
C) Rüzgar
D) Su

8 Aşağıdakilerin hangisinin meydana gelişinde su döngüsü etkili değildir?

A) Yeryüzünde bitki örtüsünün farklı olmasında
B) Yer kabuğunun derinliklerinde suyun sıcak olmasında
C) Canlıların kolayca su temin etmelerinde
D) Yer altı sularının ve akarsuların oluşmasında

9 Aşağıdakilerin hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir.

A) Çevre kirliliğini azaltması
B) Enerji tasarrufu sağlaması
C) Doğal kaynakların kullanım süresini uzatması
D) Tarımsal verimliliği arttırması

10

Canlılar öldükten sonra yapılarındaki proteinler ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak toprağa katılır.
D Y
Azot besin zinciri yoluyla üreticilerden tüketicilere aktarılır. Fosil yakıtların fazla kullanımı sonucu atmosfer sıcaklığı azalır.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Yukarıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olmasına göre ilerlendiğinde hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı