Basit Makineler 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Özdeş su şişeleri eşit kollu terazide şekilde ki gibi dengeleniyor.

Bir bıçak ile su a şişesi alta yakın bir noktadan b şişesi ise ortalardan deliniyor. Denge durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Denge bozulmaz.
B) Denge II yönünde bozulur.
C) Dengenin korunması için binici b tarafına kaydırılmalıdır.
D) Dengenin korunması için b tarafına ağırlık eklenmelidir.

2 Resimdeki gibi Özge şeker tutacağı ile tabaktaki çilekleri alıyor

Çileklere zarar vermeden en az kuvveti uygulanması için Özge tutacağı hangi noktadan tutmalıdır?

A) K noktasından
B) L noktasından
C) M noktasından
D) N noktasından

3 Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğun bir ucundan kuvvet uygulanarak dengelenmeye çalışılmaktadır. Yük bir tekere bağlanmış bir şekilde K noktasından N noktasına doğru hareket etmektedir.

Denge hiç bozulmadığına göre uygulanan kuvvet hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kuvvet K'dan L'ye gelene kadar artacak L'den N'ye gelene kadar azalacaktır.
B) Kuvvet devamlı olarak azalacaktır.
C) Kuvvet devamlı olarak artacaktır.
D) Kuvvet K'dan L'ye gelene kadar azalacak L'den N'ye gelene kadar artacaktır.

4 Özdeş ağırlıklarla hazırlanan iki kaldıraç sistemi şekildeki gibi dengededir.

Cisimleri dengede tutmak için uygulanan kuvvetler arasında F1/F2 oranı kaçtır? (Soruda eşit bölmeli çubuğun ağırlığı ihmal edilecektir.)

A) 3/2
B) 1/6
C) 3
D) 6

5

Yukarıda gösterilen iki düzenek hakkında;

I- P1 yükünün kullanıldığı sabit makarada sadece kuvvetin yönü değişmiştir.

II- F2 kuvvetinde kazanç sağlamasına karşın hareket yönünde bir değişme olmamıştır.

III- F1 kuvvet kazancı/F2 kuvvet kazancı oranı 2'dir

ifadelerinden hangileri doğrudur? ( Makara ağırlıkları önemsenmemektedir.)

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

6

A ve B cisimleri sistemde dengededir. Sisteme kontrol amaçlı olarak bazı kısımlara D1, D2 ve D3 dinamometreleri bağlanmıştır.

Buna göre, aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? (Makara, dinamometre ağırlıkları ve sürtünmeler önemsenmemiştir.)

A) D1 dinamometresinin gösterdiği değer, A cisminin ağırlığına eşittir.
B) D2 dinamometresinin gösterdiği değer, A cisminin ağırlığının 2 katına eşittir.
C) D2 dinamometresinin gösterdiği değer, B cisminin ağırlığına eşittir.
D) D3 dinamometresinin gösterdiği değer, A ve B cisimlerinin ağırlıklarının toplamına eşittir.

7

Yukarıda bir buz kalıbına yaslanmış olan tahta ile bir eğik düzlem oluşmuştur. Ve bir fare bu düzlemden yukarıya peynir parçasını sabit tutmaktadır. Buz kalıbının erimekte olduğu bilindiğine göre;

I- Farenin peynire uyguladığı kuvvet zaman içinde artacaktır.

II- Zaman içerisinde kuvvet kazancı artacaktır.

III- Fare zaman içerisinde daha az kuvvet harcayamaya başlayacaktır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. ifade
B) II ve III. ifade
C) Yalnız I. ifade
D) I, II ve III. ifade

8

a- Sabit makara 1- Kuvvet Kazancı > 1
b- Cımbız 2- Kuvvet Kazancı = 1
c- Eğik Düzlem 3- Kuvvet Kazancı < 1

Yukarıda verilen basit makine çeşitleri kuvvet kazancı bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) a⇒2, b⇒1, c⇒3
B) a⇒1, b⇒2, c⇒3
C) a⇒3, b⇒1, c⇒2
D) a⇒2, b⇒3, c⇒1

9

K kasnağı 2 yönünde 6 tur dönerse M kasnağı hangi yönde kaç tur döner?

A) 2 yönünde 4 tur
B) 1 yönünde 6 tur
C) 2 yönünde 3 tur
D) 1 yönünde 4 tur

10 Eğik düzlem ve kaldıraçtan oluşan aşağıdaki düzenekte 30N ve 60N olan iki yük dengede kalacak şekilde T ipi kaldıraç sistemine bağlanacaktır.

Buna göre T ipi K,L,M ve N noktalarından hangisine bağlanmalıdır?

A) K noktasından
B) L noktasından
C) M noktasından
D) N noktasından


index.php?title=Kategori:TESTLERindex.php?title=Kategori:ORTAOKUL TESTLERİindex.php?title=Kategori:8.SINIF TESTLERİindex.php?title=Kategori:8.SINIF BASİT MAKİNELER TESTLERİ