Mevsimler ve iklim konusu 10 soruluk bir test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Aşağıda Dünya'nın dolanma hareketi görülmektedir.

Buna göre Dünya'nın K-L-M ve N konumlarında yaşanan mevsimler hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) K konumunda kuzey yarım kürede kış yaşanır.
B) N ve L konumlarında güney yarım kürede ilkbahar yaşanır.
C) M konumunda kuzey yarım kürede yaz yaşanır.
D) N konumunda güney yarım kürede ilkbahar yaşanır.

2 Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gece ve gündüz oluşur.
B) Günlük sıcaklık farkları meydana gelir.
C) Mevsimsel sıcaklık farkları meydana gelir.
D) 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur.

3 Aşağıdaki modelde Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken bulunduğu bir konum gösterilmiştir.

Model ile ilgili;

I- X ve Z ile gösterilen kısımlar dönencelerdir.

II- T ile gösterilen kısım eğimli dünya eksenidir.

III- Y ile dünyanın yörüngesi ifade edilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yanlız II
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

4 Sumatra Orangutanlarının Parlak gözleri, neredeyse bir insanı andıran yüzü ve büyük bir ifade çeşitliliği vardır. Kırmızıya çalan bir kürke ve ağaçlardaki hayatını destekleyecek şekilde kavramaya uygun el ve ayaklara sahiptir.Endonezya’nın Sumatra Adası’nın alçak rakımdaki bazı tropikal ormanlarda yaşayan bu canlılar malesef iklim değişikliği nedeniyle nesilleri tükenme tehditi içindedir.

Ali yukarıda bahsi geçen Sumatra Orangutanlarının nesillerini devam ettirebilmesi için nasıl önlemler alınabilir sorusuna aşağıdaki maddeleri yazmıştır;

I- Yenilenebilir enerji kaynakları ( rüzgar, güneş, hidroenerji ..) kullanılmalıdır.

II-Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalıdır.

III- Küçük orangutanların evcil hayvan ticaretinde yasa dışı kullanımı önlemek.

Bu maddelerden hangileri aynı zamanda atmosferde oluşan tehlikeli sera etkisinin de önüne geçebilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) yanlız II
D) I, II ve III

5

Bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalama durumu iklim olarak adlandırılır. Klimatoloji ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog denir.
İklim günün 07:00, 14:00 ve 21:00 olmak üzere farklı saatlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir. Atmosferde oluşan hava olaylarını inceleyen ve hava tahminleri yapan bilim dalına meteoroloji denir.

Yukarıdaki kartta yer alan ifadelerden yanlış olanlarının üzerini karalarsak kartın görünümü nasıl olur

A)      
     
B)      
     
C)      
     
D)      
     

6 Aşağıdaki resimde Dünya üzerinde belirli şehirler noktalar ile işaretlenmiştir.

Bu noktalarla ilgili Ayşe, Miray ve Batu aşağıdaki bilgileri vermektedir.

Ayşe: 21 Aralıktan sonra K şehrinde gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.

Miray: 21 Mart tarihinde öğle vakti Güneş ışınları L şehrine dik düşer.

Batu: 23 Eylül tarihinde 3 şehirde de gece ve gündüz süreleri eşitlenir.

Ayşe, Miray ve Batu'nun bu yorumları hakkında ne söylenebilir.

A) Ayşe ve Batu yaptığı yorumda doğru bilmiştir.
B) Ayşe ve Miray yaptığı yorumlarda doğru bilmiş, Batu ise yanılmıştır.
C) Miray yaptığı yorumda yanılmıştır.
D) Batu ve Miray yaptığı yorumda yanlış bilmiş, Ayşe ise doğru bilmiştir.

7 Aşağıdaki oluşumlardan hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğikliği sonucu gerçekleşir?

A) Gece gündüz oluşumu.
B) Yerel saat farkının oluşması
C) Mevsimlerin oluşması
D) Günlük sıcaklık farklarının oluşması

8

İfadeler Hava olayı İklim olayı
Günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır. değildir olayıdır
Ankara’nın iklimi, Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuktur. değildir olayıdır
Yarın Hava sıcaklığı 5 derece düşecekmiş. olayıdır değildir
Meteoroloji tarafından incelenmiştir. olayıdır değildir
Karadeniz'de çoğunlukla yağmurlu hava gözlenir. olayıdır değildir

Mehmet sınavda çıkan yukarıdaki tabloyu olayıdır , değildir ifadeleri ile doldurmuştur.

Mehmet'in doldurmuş olduğu her kutucuk 2 puan değerinde olduğuna göre Mehmet bu sorudan kaç puan almıştır?

A)12 puan almıştır.
B)14 puan almıştır.
C)16 puan almıştır.
D)18 puan almıştır.

9 Hava Tahminleri aşağıdaki meslek grubu çalışanlarından hangisi için önemli değildir?

A) Pilot
B) Çiftçi
C) Balıkçı
D) Bankacı

10

Hava Olaylarını inceleyerek tahminler yapan bilim insanıdır. Klimatolog
İklim bilimi ile uğraşan bilim insanına verilen isimdir. Meteoroloji
Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen bilim dalıdır. Klimatoloji
Sismolog

Yukarıdaki bütün tanımlar eşleştirildiğinde açıkta hangi tanım kalır?

A) Klimatolog
B) Meteoroloji
C) Klimatoloji
D) Sismolog