Periyodik Tablo 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1

Tel ve levha haline getirilebilirler. Oda sıcaklığında her 3 halde de bulunur.
Elektron vermeye yatkındır. Kırılgandır.

Yukarıdaki kartlardan metallere ait olanlar kırmızıya ametallere ait olanlar maviye boyanırsa kartların son hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)
B)
C)
D)

2 Aşağıda periyodik tablonun bir bölümü verilmiştir.

a, b ve c kutularında bulunan elementlerin atom numaraları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) a : 8, b : 9, c : 17
B) a : 6, b : 8, c : 18
C) a : 8, b : 10, c : 16
D) a : 6, b : 9, c : 17

3

Element X Y Z T
Atom numarası 3 15 11 8

Yukarıda atom numaraları verilen elementlerin hangileri kimyasal özellikleri bakımından benzerlik gösterir?

A) X ile Y
B) Y ile Z
C) X ile Z
D) Z ile T

4 Aşağıda bazı elementlerin peryodik tablodaki yerleri gösterilmiştir.

Z
Y
X

X, Y ve Z elementleri için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X elementi ısı ve elektriği iyi iletir.
B) Z elementi mat ve kırılgandır.
C) X elementi atom çapı en büyük olan elementtir.
D) Y elementi halojenler sınıfına girer.

5

Z
Y
X
T

Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A) X elementi alkali metaldır.
B) Y elementi 2. periyot 5A grubunda bulunur.
C) Z elementi son yörüngesinde 8 elektron bulundurur.
D) X ve T elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.

6

Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanırlar.
D Y
Periyodik tabloda yatay sıralara periyot düşey sıralara gurup denir. Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe elementlerin atom çapı küçülür.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıda periyodik tabloya ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliğin doğru yada yanlış olmasına göre ilerleyen bir öğrenci hangi çıkıştan çıkmalıdır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış

7 X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki iki bilgi veriliyor.

  • X ve Y aynı periyotta Y ve Z aynı guruptadır.
  • Z'nin proton sayısı X'in proton sayısından büyüktür.

Buna göre Z, Y ve Z'nin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir.

A)
B)
C)
D)

8

L K

Elektron dizilimleri yukarıdaki gibi verilen nötr atomlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) K elementi kararlı yapıya sahiptir.
B) L elementi tel ve levha haline getirilebilir.
C) K ve L elementleri aynı gurupta bulunur.
D) K elementinin sembolü He'dir.

9 " Periyodik sistemle ilgili ilk çalışmaları ben yaptım. Benzer özellikleri gösteren elementlerden 3'lü gurup oluşturdum. "

Yukarıdaki acıklamayı yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Johann Döbereiner
B) Alexandre Chancourtois
C) John Newlands
D) Henry G.J. Moseley

10

Element K L M N
Gurup No 3 1 5 2
Katman Sayısı 3 1 2 4

Tabloda gurup numaraları ve katman sayıları belirtilen elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) N>K>M>L
B) K>L>M>N
C) L>M>K>N
D) M>K>N>L