Basınç 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1

I.
↓ sebeb olur
Basınç birimidir▷ II.
↓ örnektir
Katı Basınçı bağlıdır ▷ Ağırlık + III.

Basınç ile alakalı oluşturulmuş olan kavram haritasında ki boş kısımlar hakkında aşağıdakilerden hangileri söylenemez?

A) Basıncı oluşturan I. ifade Dik Kuvvet olmalıdır.
B) Basıncın birimi II. ifadede Pascal'dır.
C) Katı Basıncına Kuvvetin yanında III. ifade olarak Yer Çekimi de etkilidir.
D) Katı Basıncını Kuvvet ve III. ifade olarak Yüzey Alanı etkiler.

2 Aşağıdaki şekilde X ve Y cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşit ve 40 Pascal'dır.

Eğer cisimlerin yeşile boyanmış kısımları kesilip atılırsa yeni basınçları hakkında ne söylenebilir.

A) X ve Y gene 40 Pascal basınç yapar.
B) X'in basıncı yarıya inip 20 pascala düşmüştür.
C) Y'nin basıncı yarıya inip 20 pascala düşmüştür.
D) İkisinin de basıncı yarıya inip 20 Pascal olmuştur.

3 Her biri G ağırlığında olan ve kalınlığı S yüksekliği 3S olan Fen Ansiklopedileri şekildeki gibi rafa dizilmiştir.

Bu üç kitabın toplamda yaptığı basınç P olduğuna göre; kitapları aşağıdaki şekillerden hangisi gibi yerleştirilirse rafa yapılan basınç kuvveti P'den farklı bir değerde olur?

A)
B)
C)
D)

4 Aslı iki farklı durumun grafiklerini aşağıdaki gibi çizmiştir.

Oluşturduğu grafikleri düzgün bir şekilde çizen Aslı aşağıdaki durumların hangilerini grafik haline getirmiştir. (cisimler özdeştir)

A)
B)
C)
D)

5 Eşit bölümlendirilmiş ve homojen bir cisim aşağıda olduğu gibi 3 farklı şekilde yüzeye koyuluyor.

Buna göre basınç kuvveti FI, FII ve FIII ile Basınç PI, PII ve PIII arasındaki ilişki aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) PI>PII>PIII , FI>FII>FIII
B) PIII=PII<PI , FI=FII=FIII
C) PI>PII>PIII , FI=FII=FIII
D) PI=PII=PIII , FI<FII<FIII

6

Rayların şekil bozukluğuna uğramaması için teker sayısını arttırmak. Kesici aletlerin bir tarafının daha ince yapılması Traktör lastiklerinin geniş olması
Çivilerin tahtaya giren uçlarının sivri olması Bataklık bir ortamda ördek ayakları perdeli olduğu için rahatça yürüyebilmesi Kramponların altında sivri çivilerin olması
Kışın araçların tekerlerine zincir takılması Kar ayakkabısının geniş olması Yumuşak toprak zemine sahip yerlerde bina temellerinin daha geniş atılması

Yukarıdaki günlük hayatta basıncın kullanılmasıyla ilgili kartlardan kaç tanesi basıncın arttırılması ile alakalıdır.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

7 Aşağıda tamamen bir birine özdeş ve aynı miktarda hava doldurulmuş Mavi, Kırmızı ve Sarı balonlar sıvı dolu bir kaba şekildeki gibi sabitlenmiştir.

Sabitlenen bu balonlarla alakalı yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Balonların büyüklük sıralaması Mavi>Kırmızı>Sarı şeklinde olacaktır.
B) Sarı balona etkiyen basınç kuvveti diğer balonlara göre daha fazladır.
C) Balonların yüzeyleri eşit olacağından her balona eşit miktarda basınç uygulanır.
D) Yüzeye yakın olan balon en az yüksekliğe sahip olan olduğu için sıvı basıncı az olacaktır.

8 Beher, balon joje ve erlen alınarak eşit yükseklikte su dolduruluyor. Taban noktalarına yapılan sıvı basınçları ölçülüp sonuçlara bakılıyor.

Yapılan deney aşağıdaki soruların hangisine cevap verilebilir.

A) Sıvı basıncı kabın şekline bağlı mıdır?
B) Sıvı basıncı, sıvı yoğunluğuna bağlı mıdır?
C) Sıvı basıncı sıvının bulunduğu ortama göre değişir mi?
D) Sıvı basıncı derinliğe bağlı mıdır?

9 Aşağıda içi su dolu kapalı bir sistemde 3 adet özdeş balon şekildeki gibi sabitlenmiştir.

Ok ile gösterilen yerden bir miktar kuvvet uygulandığında;

Ayşe; Basıncı sıvılar eşit olarak ileteceği için her balonda aynı miktarda basınç artışı olacaktır.

Oktay; M balonu altta kaldığı için en çok basınç artışı M balonunda olacaktır.

Şafak; Bütün balonlar aynı miktarda küçülecektir.

Ayşe, Oktay ve Şafak'ın yorumlarından hangileri doğrudur.

A) Ayşe ve Oktay'ın yorumu
B) Sadece Oktay'ın yorumu
C) Ayşe ve Şafak'ın yorumu
D) Sadece Ayşe'nin yorumu

10 Azına kadar su ile doldurulmuş bir bardak azını tamamen kapatacak bir kağıt parçası koyularak şekildeki gibi ters çevriliyor.

Buna göre;

I- Bardağı yarıya kadar su doldursaydık su dökülerek mumu söndürürdü.

II- Daha derin bir bardak kullanmış olsaydık açık hava basıncı daha fazla olacaktı.

III- Su yerine daha yoğun bir sıvı kullansaydık kağıda uygulanan sıvı basıncı daha fazla olurdu.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III