Kimyasal Tepkimeler 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Testler İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Asit ve Bazlar Kimyasal Tepkimeler ‎Periyodik Tablo Basit Makineler Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1

Mumun yanması Şekerin suda çözülmesi
Gökkuşağının oluşması Ağzımızda şekerin erimesi

Yukarıdaki kartlardan kimyasal değişim gerçekleşmiş olanları kesip çıkartsaydık nasıl kartın son hali nasıl olurdu?

A)Şekerin suda çözülmesi
Gökkuşağının oluşmasıAğzımızda şekerin erimesi
B)Mumun yanması
Gökkuşağının oluşması
C)Mumun yanması
Gökkuşağının oluşmasıAğzımızda şekerin erimesi
D)Şekerin suda çözülmesi
Gökkuşağının oluşması

2 Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşme anında oluşturulan kütle-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) X ve Y giren, Z üründür.
B) X ve Z ürün, Y girendir.
C) Y ürün, X ve Z girendir.
D) Y ve Z giren, X üründür.

3 Aşağıda verilmiş olan kimyasal tepkimeler ile alakalı ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Organik maddeler ATP üretmek için yakıldıklarında H2O ve C2O açığa çıkar.
B) Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur.
C) Yanma tepkimelerinde O2 gazı açığa çıkar.
D) Tepkimeye gören atomların atom numaraları değişmez.

4 İçerisinde demir bir şeker tutacağı unutulan nemli bir kavanozda şeker tutacağının paslandığı gözleniyor.

Fe + ½O2 ⇒ FeO

Kavanoz içerisinde gerçekleşen tepkime yukarıdaki gibi olduğuna göre kavanozdaki maddelerin kütleleri hakkında yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Havanın kütlesi zaman içerisinde değişmemiştir.
B) FeO kütlesi zaman içerisinde azalmıştır.
C) Toplam kütle zaman içerisinde artmıştır.
D) Fe kütlesi zaman içerisinde azalmıştır.

5

Ca+2 Al+3
CO3-2 Mukaddes Murat
SO4-2 Ziya Maksude

Özer Öğretmen sınıftaki 4 öğrencisinden yazmış olduğu anyon ve katyonların oluşturduğu bileşikleri yazmasını ister.

Buna göre hangi öğrencinin yazdığı bileşikteki atom sayısı en fazladır?

A) Mukaddes
B) Murat
C) Ziya
D) Maksude

6

BİLEŞİK FORMÜLÜ ATOM ÇEŞİT SAYISI ATOM SAYISI
(NH4)3CO3 A B
Mg3(PO4)2 C D

Tabloda bilinmeyen A, B, C ve D sayıları ile yapılan (A-C).(B+D) işleminin sonucu nedir?

A) 7
B) 28
C) 32
D) 42

7 Aşağıdaki tepkime artansız bir şekilde gerçekleşiyor.

2S + 3O2 ⇒ 2SO3

Tepkime sonucunda;

  1. S atom sayısı
  2. Toplam molekül sayısı
  3. Toplam kütle

hangileri değişmez?

A) Yalnız 3
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

8 Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanma örneği değildir?

A) Demirin paslanması
B) Odunun yanması
C) Gümüşün kararması
D) Besinlerden enerji elde edilmesi

9

3X2+ Y2 ⇒ 2X3Y tepkimesinde;
Öğrenci Kullanılan X Kullanılan Y
Kenan 3X2 3Y2
İlyas 6X2 3Y2
Berk 4X2 3Y2
Gizem 2X2 4Y2

Bir gurup öğrenci yukarıda ki tabloda olduğu gibi bir tepkime için belirli miktarlarda molekül kullanmışlardır.

Tepkimeyi tamamladıktan sonra hangi öğrenci 4 molekül X3Y bileşiği elde edebilir?

A) Kenan
B) İlyas
C) Berk
D) Gizem

10

Potasyum sülfat K2SO4
Potasyum sülfat K2SO4

Bahar öğretmen Potasyum sülfat (K2SO4) tuzunu göstererek öğrencilerinden bu tuzu hangi asit ve baz çiftinin oluşturabileceğini soruyor.

Ayşe; HCl asidi ve NaOH bazı

Büşra; H3PO4 asidi ve KOH bazı

Muhammed; H2CO3 asidi ve NH3 bazı

Kadir; H2SO4 asidi ve KOH bazı

Bahar öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap veren öğrenci hangisidir?

A) Ayşe
B) Büşra
C) Muhammed
D) Kadir