BASINÇ SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Yüzey Alanına Doğrultusu Toriçelli Paskal Dik Yönü Yoğunluğu Derinliği Basınç

1

Basınç değerini

cinsinden hesaplarız

2

Katılar basıncın oluşturduğu kuvveti

ve

değişmeden iletirler.

3

Sıvıların ağırlıklarından dolayı oluşturdukları basıca sıvı

ve sıvı

etkilidir.

4

Birim yüzeye etkiyen

kuvvete

adı verilir.

5

Katıların yüzeye yaptıkları basınç hesaplanırken cismin ağırlığı yüzey alanına

bölünür

6

Açık hava basıncı ilk defa 1643 yılında İtalyan bilim adamı

tarafından ölçülmüştür.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Basınç Newton birimi ile ifade edilir.
Katılarda basınç kuvvet ile doğru orantılıdır.
Sıvı basıncı sıvının temasta bulunduğu yüzey alanıyla değişebilir.
Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça hava basıncı düşer.
Sivri uçlu bir bıçağın daha iyi kesmesi yüzey alanının azaltarak basıncın arttırılmasıdır.

2

D Y
Denizlerde çok derin noktalara dalınamamasının nedeni sıvı basıncının derinlik ile artmasıdır.
Vantuzlar cama açık hava basıncı sayesinde yapışır.
Katı basıncı birim yüzeye dik uygulanan kuvvettir.
Su bardağındaki bir su bardağın her yüzeyine aynı miktarda basınç sağlar.
Kar paleti yüzey alanıyla birlikte basıncı arttırır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda yapılacak deneylerin değişkenleri verilmiştir.

1. Deney 2. Deney
Bağımsız
Değişken
Temas Yüzeyi Ağırlık
Bağımlı
Değişken
Basınç Basınç
Kontrol
Edilen
Değişken
Ağırlık Temas Yüzeyi

Sadece bu bilgiler bilindiğine göre aşağıda yapılan yorumların hangisi yanlıştır?

A) Katı basıncı sadece temas yüzeyine bağlıdır.
B) Deneylerin sonucunda değişen basınç olur.
C) 2. deneyde katı basıncının ağırlık etkisi incelenmiştir.
D) 1. deneyde katı basıncının yüzey alanı etkisi incelenmiştir.

2 Aşağıdaki düzenekler kurularak tahtanın üzerine ağırlık için bir öğrenci çıkartılıyor.

1. düzenekte hiç balon patlamazken 2. düzenekte iki balonda patlıyor.

Yapılmış olan bu deneyin sonucunda aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkartılabilir?

A) Temas yüzeyi arttıkça basınç artar.
B) Ağırlığın artması basıncı arttırır.
C) Ağırlık azaldıkça basıncı azaltır.
D) Temas yüzeyi azaldıkça basınç artar.

3 Aşağıda K cismi kesilerek L ve M cisimleri elde ediliyor.

K L M

Buna göre K cisminin ilk konumdaki basıncı 4P ise L ve M cisimlerinin basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

L M

A)2P1P
B)4P4P
C)8P16P
D)1P2P

4 Aynı derinlikte olan alan aşağıdaki kaplar farklı sıvılarla doldurulmuştur.


Su

Yağ

Gliserin

Farklı renkte özdeş balonlar kapların tabanına bağlandığında balonların hacimleri arasındaki ilişki nasıl olur? (Yoğunluklar: dgliserin > dsu > dyağ )

A) Kırmızı > Yeşil > Mavi
B) Mavi > Yeşil > Kırmızı
C) Kırmızı > Mavi > Yeşil
D) Yeşil > Kırmızı > Mavi

5

Heron'un çeşmesi , MS 1. yüzyılda mucit, matematikçi ve fizikçi İskenderiyeli Heron (İskenderiye Kahramanı olarak da bilinir) tarafından icat edilen bir hidrolik makinedir.

Tüpten çıkan su herhangi bir kaptaki seviyeden daha yükseğe çıkabilir, ancak su dolanımı çok uzun süre olsa da sürekli devam etmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Heron çeşmesinin çalışma prensibini açıklar? (Yoğunluklar: dgliserin > dsu > dyağ )

A) Heron çeşmesinde sıvı basıncı suyun dolanımını sağlar.
B) Heron çeşmesinde sıvı ve gaz basıncı suyun dolanımını sağlar.
C) Heron çeşmesinde açık hava basıncı suyun dolanımını sağlar.
D) Heron çeşmesinde kuvvetin iletilmesi ile suyun dolanımını sağlar.

6 İlk durumunda boş olan havuz musluk açıldığında X noktasına etki eden sıvı basıncının grafiği verilmiştir.

Verilen bu bilgiler ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesin doğrudur?

A) Çeşmeden daha az bir yoğunlukta bir sıvı akıtılırsa 18. dakikada X noktasında 3P'den daha az bir basınç oluşur.
B) 10. dakikada X noktasındaki basınç P kadar olur.
C) Çeşmeden daha yoğun bir sıvı akıtılırsa 3. dakikada X noktasında su akıtıldığında oluşan basınçtan fazla olacaktır.
D) 12. dakikada X noktasındaki basınç 2P kadar olur.