MADDE VE ENDÜSTRİ SINAVPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

Rsınavpedia.png
AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
Miktarına Çabuk Ayırt Geç J/g Küçük cal/g

1

Öz ısı madde

bağlı değildir.

2

Öz ısı birimi

oC yada

oC 'dir

3

Öz ısı maddeler için

edicidir.

4

Termometrelerde kullanılan sıvıları öz ısıları

olmalıdır.

5

Öz ısısı büyük olan maddeler

ısınır.

6

Öz ısısı küçük olan maddeler

ısınır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
Öz ısı eşit miktarlardaki her madde için aynıdır.
Madde miktarları öz ısı için bir değişken değildir.
Öz ısı maddeler için ayırt edicidir.
Kütlesi azalan bir maddenin öz ısısı da azalmaktadır.
Öz ısı ne kadar fazlaysa o maddeyi ısıtmak o kadar zordur.

2

D Y
Farklı maddeler farklı öz ısılara sahiptirler.
Maddeler hal değiştirmeleri sırasında çevrelerine ısı verirler.
Saf bir maddenin sıcaklığını 1oC değiştirebilmek için gerekli olan ısıya öz ısı denir.
İki madde birbirlerine temas ettirilirse aralarında mutlaka ısı alışverişi olur.
Isı alış-verişi olması için maddelerin farklı sıcaklıkta olması gereklidir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda eşit kütlelerde iki farklı madde kendi arasında ısı alış-verişi sağlaması için birbirlerine dokundurulmaktadır.

A maddesi
Blok 1.png
100oC
A maddesi
Blok 1.png
50oC
B maddesi
Blok 17.png
100oC
B maddesi
Blok 17.png
50oC
B maddesi ısı alışverişini A maddesinden daha önce tamamladığı gözlemleniyor.

A maddesinin öz ısısının daha büyük olduğu bilindiğine göre; sadece bu deneye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Isı miktarı sıcaklık değişimini etkiler.
B) Öz ısı farkı maddeler arasındaki ısı alışverişinin hızını etkiler.
C) Maddenin kütlesindeki değişim ısı alış-verişinin hızını etkiler
D) Isıtıcının gücü ısı alışverişinde etkilidir.

2 Aşağıdaki kaplarda aynı cins sıvılar bulunmaktadır.

A
Beher ico 2 3.png
100ml
20oC
B
Beher ico 2 3.png
100ml
40oC
C
Beher ico 3 3.png
200ml
10oC
D
Beher ico 3 3.png
200ml
20oC

Buna göre kaplarda bulunan sıvıların taneciklerinin ortalama hareket enerjisi nasıl sıralanır?

A) A > B > C > D
B) D > B > A > C
C) C > D = A > B
D) B > A = D > C

3 Aşağıda özdeş ispirto ocakları yakılmadan önce bütün sıvılar aynı sıcaklıktadır.

100ml
Beher ico 2 3.png
İspirto ocağı.png
Su
200ml
Beher ico 3 3.png
İspirto ocağı.png
Su
200ml
Beher ico 3 1.png
İspirto ocağı.png
Yağ

Eşit süre ısıtılan kapların sıcaklık değişiminin;

I. Öz ısı

II. Madde miktarı

III. Isıtıcının gücü

özelliklerinin hangisiyle bağlantısı tespit edilebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

4 Yalıtılmış bir ortamda X ve Y maddeler arasında gerçekleşen ısı alış-verinde sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir.

Maddeler arası ısı alış-veriş grafiği.png

Grafiğe göre;

I. Y maddesi 70oC 'de kaynar.

II. X maddesini son hali katıdır.

III. Maddeler 70oC 'de dengelenmiştir.

ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

5 Aşağıda saf bir maddenin sıcaklık kaybı grafikle gösterilmiştir.

Isı düşüş grafiği.png

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır??

A) Madde çevresinden ısı almıştır.
B) Maddenin kaynama sıcaklığı 80oC 'dir.
C) Madde 4 dakika boyunca hal değiştirmiştir.
D) Madde bir defa hal değiştirmiştir.

6 Aşağıda saf bir maddenin sıcaklık grafiği gösterilmiştir.

Sıcaklık zaman grafiği katıdan gaza.png

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 0-2 dakikaları arasında madde en düzenli halindedir.
B) 2-8 dakikaları arasında madde erimektedir.
C) 8-10 dakikaları arasında madde katı haldedir.
D) 10-14 dakikaları arasında buharlaşma en hızlı şekilde olur.