DNA VE GENETİK KOD SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Gelişmişlik Nükleotid Organik Adanin Eşlemesi Guanin Fosfat Aynısı Timin Deoksiriboz Sitozin İnsan

1

DNA'nın en küçük yapı birimine

denir.

2

DNA'nın kendini

sonucu birbirinin

iki DNA meydana gelir.

3

Kromozom sayısı canlının

düzeyi hakkında bilgi vermez.

4

DNA'nın sol zincirinde bulunan bir nükleotidin yapısını sırasıyla

,

şeker ve

baz oluşturur.

5

4 çeşit baz vardır. Bunlar ;

,

,

ve

bazlarıdır.

6

Moli balığı ile

'ın kromozom sayıları aynıdır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
DNA'nın en küçük yapı birimi hücredir.
Her canlının türünün kendine göre çeşitlenmiş nükleotidleri mevcuttur.
Aynı kromozoma sahip farklı türler bulunmaktadır.
Kromozom sayısını miktarı ile canlının gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır.
Kromozomlar DNA ve bazı özel proteinlerin birleşmesiyle meydana gelirler.

2

D Y
Nükleotid ismi verilirken taşıdığı organik baz odak alınır.
Aynı türe ait olan canlıların DNA dizilimleri tamamen aynıdır.
DNA hücredeki yaşamsal faaliyetleri kontrol eden yönetici moleküldür.
DNA kendini eşlediğinde çoğunlukla farklı nükleotid dizilimine sahip DNA'lar oluşturmaz.
Bir DNA zincirindeki guanin nükleotidi sayısı timin nükleotidi sayısına eşittir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Bir öğrenci aşağıdaki raptiyelerin tamamını kullanarak bir DNA modeli oluşturmak istiyor.

50
Adet
13
Adet
50
Adet
12
Adet
13
Adet
12
Adet

Öğrencini DNA modeli için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) DNA ismini sarı veya mavi renkteki raptiyeden alabilir.
B) Toplam 25 nükleotidden oluşabilir.
C) Kırmızı raptiyeler adenin bazı ise pembeler timin bazıdır.
D) Mavi ve kırmızı raptiyeler karşılıklı olarak birlikte yer alırlar.

2 Bir öğrenci aşağıdaki raptiyelerin tamamını kullanarak bir DNA modeli oluşturmak istiyor.

DNA'nın görev birimidir.
Fosfat, şeker ve organik bazdan meydana gelir.
DNA ve proteinlerden oluşan yapıdır.

Özellikleri karşısına verilen kalp kartlarının içinde yazan yapılar nelerdir?

A)NükleotidGenKromozom
B)GenNükleotidDNA
C)GenNükleotidKromozom
D)NükleotidGenDNA

3 Aşağıda DNA modelinin içindeki bir parça gösterilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilmiş olan yapılarla alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 4 numaralı yapı gendir.
B) 3 numaralı yapı 4 numaralı yapıya ismini verir.
C) 1 numaralı yapının adı fosfattır.
D) 4 numaralı yapı DNA'nın yapı birimidir.

4 Kutucuklara kalıtım ile alakalı bazı terimler yazılmıştır.

Gen DNA Çekirdek Hücre Nükleotid Kromozom

Bu yapılar basitten karmaşığa sıralanışı nasıl olur?

A) Nükleotid⇒Gen⇒DNA⇒Kromozom⇒Çekirdek⇒Hücre
B) Hücre⇒Çekirdek⇒Gen⇒DNA⇒Kromozom⇒Nükleotid
C) Hücre⇒Çekirdek⇒Kromozom⇒DNA⇒Gen⇒Nükleotid
D) DNA⇒Çekirdek⇒Kromozom⇒Hücre⇒Gen⇒Nükleotid

5 DNA molekülünde bir zincirinde bulunan bazlar aşağıdaki gibi verilmiştir.

İkinci zincirdeki nükleotid dizilimi nasıl olur?

A) AGG-GTA-TTC
B) TCC-CTA-AAG
C) ACC-CTA-TTC
D) ACC-GTA-AAG

6

I.
II.
III.

Yukarıda I, II ve III ile numaralanmış olan DNA parçalarının hangileri onarılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III