MADDE VE ENDÜSTRİ SINAVPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

Rsınavpedia.png
AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
Ekşi Bazik Kırmızı Nötürleşme Titrasyon Acı Limon Mavi Asidik

1

Asitlerin tatları

, bazların ise

'dır.

2

Asitler turnusol kağıdını

renge çevirirken, bazlar

renge çevirirler.

3

Asit ve bazların birbiri ile girdiği tepkimelere

tepkimeleri denir.

4

Bir çözeltinin içerisindeki OH- iyonu

, H+ iyoni ise

olduğunu gösterir.

5

Asit çözeltisi içerisine yavaş yavaş baz çözeltisi eklenmesine

denir.

6

içerisinde bulunan asidin adına kimyada sitrik asit denilir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
Asit ve bazlar birbirleriyle tepkimeye girmezler.
Yapısında H (Hidrojen) atomu bulunduran her madde asittir.
Asitler mermer ve metaller ile tepkimeye girerler.
Asitlerin pH değeri 0-7 arasında iken, bazların 7-14 arasındadır.
Kuvvetli asitlerden olan hidroklorik asit, halk arasında tuz ruhu olarak bilinir.

2

D Y
Kuvvetli asitler sağlam metal kaplarda muhafaza edilmelidir.
Suda çözüldüğünde OH- iyonu veren maddelere baz adı verilir.
Temizlik malzemeleri birbiri içine eklenirse daha etkili olurlar.
Turnusol kağıdı, metil oranj, fenolftalein gibi maddelere ayıraç yada indikatör adı verilir.
Asit yağmurlarına fosil yakıtların yanması sonucu CO2, NO2, SO2 gibi gazlar neden olur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda asit asit ve baz oldukları bilinen iki çözelti bulunmaktadır.

1. Kap
Erlen 1.png
X çözeltisi
2. Kap
Erlen 2.png
Y çözeltisi

Buna göre;

I. Çözeltilere mavi turnusol kağıdı batırmak

II. Çözeltilerin elektrik akımını iletip iletmediğine bakmak.

III. Çözeltilere fenolftalein damlatmak.

IV. Çözeltilere çinko parçaları atıp gözlemlemek

yapılanlardan hangileri asit çözeltisinin hangisi olduğunu bulmamızı sağlar?

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve IV

2

HCl ve NaOH titrasyon gösterimi.png
HCl çözeltisinin içerisine NaOH çözeltisi damla damla eklenmektedir. pH miktarları bilinmeyen çözeltilerin karıştırılması bir süre sonra durduruluyor.

Buolay sonucunda;

I. Karışımın son durumda pH değeri 8 olabilir.

II. Erlen içerisindeki pH değeri zamanla azalmıştır.

III. Son durumda çözeltiye batırılan kırmızı turnusol kağıdı maviye dönecektir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmesi istenmektedir.

D Y
Mermer tezgah üzerine dökülen limon suyu tezgahın aşınmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
pH seviyesi 0 ila 2 arasında olan maddelere baz karıştırmak tehlikeli reaksiyonlara sebep olabilir.
Fosil yakıtların kullanımı asit yağmurlarına neden olabilir.
Sönmüş kireç çözeltisinin içerisine kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında mavi renge dönecektir.

Yukarıdaki gibi etkinliği yapan bir öğrenci doğru işaretlemelerinden 10 puan alacağına göre toplamda kaç puan kazanır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

4 Bir kap içerisinde bulunan X çözeltisinin içerisine bir damlalık yardımıyla metil oranj damlatılıyor.

Metil oranjDamlalık.png
Beher ico 3 3.png
X çözeltisi

Çözeltinin bu işlemden sonra kırmızı renge döndüğü gözlemlendiğine göre X çözeltisi hakkında;

I. Tadı ekşidir.

II. Mavi turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

III. Elektrik akımını iletir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

5 Ayıraçları incelemek amacıyla iki farklı bitki üzerinde deneme yapılıyor.

1. İşlem: Kırmızı lahana bir kap içerisinde kaynatılarak mor renk bir sıvı elde ediliyor.
2. İşlem: Bir miktar salatalık rendelenip sıkılarak yeşil renk bir sıvı elde ediliyor.

Bu iki işlemde elde edilen sıvılar ayrı ayrı bir miktar limon suyu ve bir miktar sönmüş kireç çözeltisine damlatılıyor.

Yuvarlak havuz 13.png Yuvarlak havuz 10.png
1. İşlemden
elde edilen
damlatılıyor.
Yuvarlak havuz 7.png Yuvarlak havuz 7.png
2. İşlemden
elde edilen
damlatılıyor.

Renk değişimleri yukarıdaki gibi olduğuna göre;

  1. Kırmızı lahana suyu doğal bir belirteçtir.
  2. Salatalık belirteç olarak kullanmak için uygun değildir.
  3. Asidik özellik gösteren maddelerde kırmızı lahana suyu kırmızı renk verir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

6 Asit ve bazlarla alakalı olarak verilen aşağıdaki uygulama şekildeki gibi doldurulmuştur.

Asitler Bazlar
Tatları ekşidir.
Nötürleşme tepkimesi verir.
Metalleri aşındırır.
Ele kayganlık hissi verir.
Turnusol kağıdını etkiler.
Sulu çözeltileri elektrik akımını geçirir.
Tatları acıdır.

Cevaplandırılan uygulama hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Bütün seçenekler doğru olarak işaretlenmiştir.
B) Metalleri aşındırma özelliği ikisinin özelliği olarak işaretlenmelidir.
C) Turnusol kağıdını her ikisinin de etkileyebileceği şekilde işaretlenmelidir.
D) Nötrleşme tepkimesine sadece asitler olarak işaretlenmeliydi.