DNA VE GENETİK KOD SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Çeşitlilik Radyasyon Olumsuz Uyum İşleyişi Üreme Modifikasyon Olumlu Mutasyon Varyasyon Adaptasyon

1

Mutasyon çoğu zaman canlılarda

etkiler oluşturmasına rağmen az da olsa

etkiler gösterebilir.

2

Modifikasyon sağlayan bir canlıda sadece genlerin

farklılaşır.

3

Mutasyonalar canlının yapısında değişikliğe neden olduğundan genetik

olmasına yol açar.

4

Hemofili, albinoluk, van kedilerinin farklı renkte gözlere sahip olması gibi

'lar

hücrelerinde meydana gelir.

5

Hamilelerin röntgen çektirmemesinin nedeni

'un mutasyona sebep olabilmesidir.

6

Çevresel faktörlerle fenotipte gerçekleşen değişime

denir.

7

Doğada (ekosistemlerde) yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama

sağlamak zorundadırlar.

8

Adaptasyon sonucu canlıda meydana gelen değişmeler uzun zamanda oluşur.

9

Aynı türe ait canlılar arasında görülen genetik çeşitliliğe

denir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Mutasyon eşey hücrelerinde gerçekleşiyorsa kalıcı olur.
Mutasyonların tümü olumlu yönde gerçekleşir.
Modifikasyonda canlının gen diziliminde değişme görülür.
Mutasyonda canlının gen diziliminde yada kromozom yapısında değişme görülür.
Güneş altında çok kalan bir bireyin teninde olan değişiklik modifikasyon örneğidir.

2

D Y
Vücut hücresinde gerçekleşen mutasyon sadece bireyin kendine etkiler.
Sirke sineğinin sıcaklığa göre kanat yapısının değişmesine modifikasyon denir.
Kutup ayısının beyaz renkte olması adaptasyona bir örnek olarak verilebilir.
Canlıların fenotipinde olan falan kalıtsal olmayan değişikliklere adaptasyon denir.
Arı sütü ile beslenen arı larvasının kraliçe arı olması mutasyona örnektir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Sirke sinekleri ile yapılan deney aşağıdaki gibi şematize edilmiştir.

16C Sıcaklıkta
Sirke Sineği
25C Sıcaklıkta
Sirke Sineği
Genotipinde kıvrık kanat geni bulunan sinek lavrası
16C Sıcaklıkta
yetişirse düz kanatlı
25C Sıcaklıkta
yetişirse kıvrık kanatlı
Genotipinde kıvrık kanat geni bulunmayan sinek lavrası
16C Sıcaklıkta
yetişirse düz kanatlı
25C Sıcaklıkta
yetişirse düz kanatlı

Yapılan bu deneyle edinilen bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Sirke sineğinin fenotipinin belirlenmesinde genetik ve çevresel faktörler etkilidir.
B) 25C'de kıvrık kanatlı olan sirke sineği 16C'de de kıvrık kanatlı olur.
C) Sirke sineğinin kanat yapısının sıcaklık ile değişmesi sadece genetik mutasyonla açıklanabilir.
D) Sirke sineğinin kanat yapısının sıcaklık ile değişmesi sadece modifikasyon ile açıklanabilir.

2 Aşağıdaki tabloda doğru işaretlenen her kutucuk 10, yanlış işaretlenen her kutucuk değeri -5 puandır.

Oluşum Çevresel Etki Mutasyon Modifi-
kasyon
Çiçek tozu ile oluşan arıların işçi arı olması Beslenme
İnsan teninin bir süre güneşlenmesinden sonra ultraviyole ışınların etkisiyle kararması Güneş
Bir çoçuğun doğuştan kalp kapakçığının oluşmaması Radyasyon
Çekirge larvalarının 16oC'de benekli olması Sıcaklık

Bu şekilde doldurulan bir tablodan alınabilecek puan aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 35

3 Ukrayna Ulusal Çernobil Müzesi'inden alınan bu fotoğraf Çernobil Nükleer Santrali'nin patlaması sonucu oluşan radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi göstermek amaçlı sergilenmektedir. Fotoğraftaki yaşamını sürdüremeyen mutasyona uğramış domuz yavrusu bir mutantdır.

Aşağıdakilerden hangisi mutant olarak kabul edilir?

A) Bulunduğu ortamın sıcaklığı ile renk değiştiren çuha çiçeği
B) Radyasyona maruz kalan bir kırlangıç kuşu
C) DNA dizilimi değişen bir bakteri hücresi
D) Kuyruğu kopan kertenkele

4

Doğal
Seçilim
Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşamalarını sürdürebilmek için çeşitli kalıtsal özellikler kazanmasıdır.
Adaptasyon Canlıların, doğadaki yaşama şartlarına uyum gösterenlerin hayatta kalabilmesidir.
Varyasyon Her canlı türünün kendi türüne özel kalıtsal çeşitliliktir.

Yukarıdaki kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

5 Aşağıda bir takım canlıların bulundukları çevre ve sahip oldukları adaptasyonlar verilmiştir.

Çöl Tavşanı Kutup Gelinciği Kutup Tilkisi
Orta Orta Orta
Kıl rengi: Koyu Kıl rengi: Açık Kıl rengi: Açık
Kulak Boyu: Uzun Kulak Boyu: Kısa Kulak Boyu: Kısa

Bu tablodaki fotoğrafları incelediğimizde aşağıdaki soruların hangisinin cevabını konusunda fikir sahibi oluruz?

A) Aynı ortamda yaşayıp farklı türe sahip canlılar benzer adaptasyonlara sahip midir?
B) Aynı türe ait farklı yaşam alanlarına sahip canlılar farklı adaptasyon kazanabilirler mi?
C) Farklı ortamlarda yaşayan aynı türe ait canlılar aynı adaptasyona sahip midir?
D) Bitki ve hayvanlar benzer adaptasyonlar kazanabilirler mi?

6

Canlıların bulundukları ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir.
D Y
Adaptasyon canlıların hayatta kalma şanslarını arttırır. Canlılarda meydana gelen adaptasyonlar kalıtsaldır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış