MADDE VE ENDÜSTRİ SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

Rsınavpedia.png
AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
Yörünge Periyot Geçiş Meyer Ametaller 7 Adet Moseley Grup Proton Metaller

1

Periyodik sistemde satırlara

denir. Periyodik sistemde toplam

bulunur.

2

Periyodik sistemde sütunlara

denir.

3

2. periyotta bulunan tüm elementlerin

sayısı birbirine eşittir.

4

Bir elementin grup numarası

sayısına bakılarak bulunabilir.

5

B grubu elementlerine

metalleri de denir.

6

periyodik tablodaki elementleri proton sayılarına (atom numaralarına) göre tekrar sıralamıştır.

7

elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamıştır.

8

periyodik tablonun sol tarafında yer alırken,

periyodik tablonun sağ tarafında yer alır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
John Newlads elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.
Glenn Siborg periyodik tablonun en altında yer alan iki sırayı düzenlemişti
Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir.
Periyodik sistemdeki 18 gruptan 8 tanesi A, 10 tanesi B grubudur.
Julies Lother Mayer elementleri benzer fiziksel özelliklerinde göre sıralamıştır.

2

D Y
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru atom numarası azalır.
1. periyotta bulunan bir elementin son katmanında en çok 2 elektron bulunur.
16S atomunun elektron katman sayısı üçtür.
1. periyodun 2A grubunda helyum elementi bulunur.
8A grubuna soygazlar veya asalgazlar denir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda bilim adamlarının periyodik tablo ile ilgili yaptıkları çalışmaların eşleştirilmesi istenmiştir.

Glenn Seaborg Tablosunu oluştururken müzikteki notalardan esinlenmiş ve oktav yasasını ortaya atmıştır.
Dimitri Mendeleyev Plütonyumdan sonra bulunan elementler tablonun içine yerleştirilseydi oldukça uzun bir tablo olacaktı. Bu yüzden keşfedilen elementleri tablonun altına iki sıra halinde yerleştirdi.
John Newlands Kendi döneminde bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış ve elementlerin düzenli olarak yenilenen özellikler gösterdiğini bulmuştur.
Alexandre Chancourtois

Eşleştirme yapıldıktan sonra hangi bilim adamı açıkta kalmıştır?

A) Alexandre Chancourtois
B) John Newlands
C) Dimitri Mendeleyev
D) Glenn Seaborg

2 Periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri farklı semboller ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) ★ ve ● aynı grupta yer alırlar.
B) ■ ve ★ aynı periyotta yer alırlar.
C) ▲ bir soy gazdır.
D) ■ ve ★ benzer kimyasal özellik gösterirler.

3 K, L ve M elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıda gösterilmiştir.

K
L
M

Buna göre K, L ve M elementlerinin atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) K > L > M
B) M > L > K
C) L > K > M
D) K > M > L

4 a, b ve c elementlerinin periyodik tabloda aşağıdaki gibi bir arada durmaktadırlar.

Periyodik Element Kırmızı b.png
Periyodik Element Kırmızı a.png Periyodik Element Kırmızı c.png

Buna göre;

  1. a ve b elementleri benzer özelliklere sahiptirler.
  2. a ile c aynı katmandadırlar.
  3. En çok protona c elementi sahiptir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 3
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

5 Öğretmen aşağıdaki tabloda mavi renkle boyanmış olan kısmı anlatmaktadır.

Ders anlatan öğretmen anlattığı bu kısım ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisini vermemiştir?

A) Elektriği iyi iletirler.
B) Doğada tek atomlu halde bulunurlar.
C) Kararlı yapıda olduklarından bileşik oluşturmazlar.
D) Oda sıcaklığında genellikle gaz halindedirler.

6 Periyodik cetvelde aşağıdaki gibi bazı elementler renkli olarak gösterilmiştir.

1A 8A
1 2A 3A 4A 5A 6A 7A
2
3 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B
4
5
6
7

Bu elementlerle alakalı olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A)       elementi yarı metaldir. Elektronik devrelerde kullanılır.
B)       elementi metaldir. Oda koşullarında katı haldedir.
C)       elementi metaldir. Elektrik akımını iyi iletir.
D)       elementi soygazdır. Bileşik oluşturmaz