MADDE VE ENDÜSTRİ SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎BASINÇ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5 ‎‎BASİT MAKİNELER

Rsınavpedia.png
AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
İyon Türü Yanma İyonik Ürün Soygaz Sayısı Ametal Elektron

1

Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna

denir.

2

Elementler kararlı hale geçebilmek için en yakın

atomuna benzemek isterler.

3

Metal ve

atomları arasında

bağ oluşur.

4

Kovalent bağ yapan atomlar arasında

ortaklaşması gerçekleşir.

5

Kimyasal tepkimeye giren atomların

ve

değişmez.

6

Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler

olarak adlandırılır.

7

Bir maddenin oksijenle(O2) tepkimeye girmesine

denir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
Kimyasal tepkimelerde ısı çıkışı, gaz çıkışı, renk değişimi veya çökelek oluşumu gözlenmez.
Kimyasal tepkime sırasında söz konusu olan enerji kimyasal bağlardan kaynaklıdır.
Kimyasal tepkimelerde girenlerin kimlikleri değişmez.
Kimyasal tepkimelerde fiziksel hal korunur.
Kimyasal tepkimelerin sonunda yeni atomlar meydana gelir.

2

D Y
Artansız gerçekleşen tepkimelerde toplam kütle korunur.
Demirin paslanması bir yanma tepkimesidir.
Kimyasal tepkimelerde giren maddeler özelliklerini kaybetmezler.
Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
Kimyasal tepkimelerin sonucunda her zaman bileşik oluşur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda kimyasal bir tepkime olayı verilmiştir.

Oksijen Atomu.png + Hidrojen Gazı.png Su Molekülü.png

Gösterilen tepkime ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Tepkimeye girenler kısmında iki farklı atom vardır.
B) Giren maddeler ile oluşan ürünün kimyasal özellikleri farklıdır.
C) Giren atomların sayısı ile ürünlerde bulunan atomların sayısı birbirine eşittir.
D) Giren atomların fiziki yapısı ürün ile aynıdır.

2

Schemas electrolyse h2o.svg
Suyu oluşturan atomları birbirinden ayıran bir düzenek yanda verilmiştir.

2H2O 2H2 + O2

Şeklinde gösterilen tepkime için;

I. Suyun bileşenlerine ayrılmış olması kimyasal bir tepkime olduğunu gösterir.

II. Denklemde tepkimeye giren atom sayısı oluşan ürünlerdeki atom sayısına eşit değildir.

III. Oluşan Hidrojen ve oksijen molekülleri suyun özelliklerini göstermez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda 3 farklı kimyasal tepkimeye ait modelleme yapılmıştır.

Suyun Ayrışması
Molekül atomları 1b2k 8.pngMolekül atomları 1b2k 8.png
SU
Molekül atomları 2 1.pngMolekül atomları 2 1.png
2 H2
+ Molekül atomları 2 2.png
O2
Karbonun Yanması
Molekül atomları 1 3.png
C
+ Molekül atomları 2 2.png
O2
Molekül atomları 1b2k 21.png
CO2
Metanın Yanması
Molekül atomları 1b4k 15.png
CH4
+ Molekül atomları 2 2.pngMolekül atomları 2 2.png
2 O2
Molekül atomları 1b2k 21.png
CO2
+ Molekül atomları 2 1.pngMolekül atomları 2 1.png
2 H2

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Suyun ayrışmasında giren atomlar ürünlerdeki atom sayısına eşittir.
B) Tepkime artansız gerçekleşmiş ise kütle daima korunmuştur.
C) Metan gazının yanması sonucu oluşan ürünler, giren ürünlerden farklı özellikleri vardır.
D) Her 3 tepkimede de molekül sayısı değişmemiştir.

4 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 5 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

5 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimede K, L, M, N ve O maddelerinin Kütle değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Kütle zaman grafiği tepkime K L M N O .png

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) N ve O tepkimede girenleri oluşturur.
B) K ve M oluşan ürünlerdir.
C) L tepkimeye katılmamış olabilir.
D) Tepkime tamamlandığında kapta sadece K, L ve M maddeleri kalmıştır.

6 Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimede K, L, M, N ve O maddelerinin Kütle değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

X modeli
Molekül atomları 2 1.png + Molekül atomları 2 2.png + Molekül atomları 2 2.png + Molekül atomları 2 2.png Molekül atomları 1b3k 1.png + Molekül atomları 1b3k 1.png
N2 H2 H2 H2 NH3 NH3
Y modeli
Molekül atomları 2 3.png + Molekül atomları 1b2k 18.png Molekül atomları 1b1b 19.png + Molekül atomları 1b1b 19.png
C2 CO2 CO CO
Z modeli
Molekül atomları 2 1.png + Molekül atomları 2 6.png Molekül atomları 1b1b 5.png + Molekül atomları 1b1b 5.png
N2 O2 NO NO

Yukarıda gösterilmiş olan kimyasal tepkime modellemeleri ile alakalı olarak;

I. Z modelinde girenler arasındaki bağlar kırılmış ve ürünler kısmında yeni bağlar oluşmuştur.

II. Y modelindeki girenler ve ürün kısmındaki atom çeşidi sayısı ve çeşidi aynı kalmıştır.

III. X modelindeki girenlerdeki molekül sayısı, ürünlerdekine eşittir.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III