KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 8 N ağırlığında bir kuvvet aşağıdaki dinamometreler sırayla ölçülmektedir.

I. II. III. IV.

Buna göre bu cismin ölçülebildiği en hassas ölçüm hangisiyle yapılmıştır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

2 Hareket yönü belirtilmiş olan cisme a ve b kuvvetleri uygulanmaktadır.

a b
Hareket Yönü

Buna göre bu kuvvetlerin cismin hareketine etsi nasıl olur?

a b

A)HızlanırHızlanır
B)HızlanırYavaşlar
C)IIYavaşlar
D)IIIHızlanır

3 Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

  • Pencerenin açılması
  • İtilen el arabasının harekete geçmesi
  • Teneke kutunun ezilmesi
  • Tahtaya yazı yazılması

Buna göre olayların kaç tanesi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4 İlk boyları eşit özdeş yaylara P, R ve S yükleri bağlanıyor. Boyları aşağıdaki gibi olan yaylar aşağıda gösteriliyor.


P
8cm

R
11cm

S
4cm

Buna göre cisimleri ağırlıkları arasındaki bağlantı aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) S < R < P
B) P < S < R
C) R < P < S
D) S < P < R

5 Özdeş dinamometrelerine asılan cisimler P ve R kuvvetleri uygulamaktadır.


P
Kuvveti

R
Kuvveti

Buna göre bu cisimlerin ağırlıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

P R

A)100 N120 N
B)80 N20 N
C)30 N50 N
D)60 N60 N

6 Aşağıda iki farklı dinamometrenin maksimum ölçebileceği ağırlık gösterilmiştir.

K
Dinamometresi
L
Dinamometresi

Bu dinamometreler ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) K dinamometresi, L dinamometresinden daha hassas ölçüm yapabilir.
B) L dinamometresi, K dinamometresinden daha büyük ağırlıkları ölçebilir.
C) L dinamometresinde, K dinamometresinden daha ince bir yay kullanılmıştır.
D) K dinamometresinde, L dinamometresinden daha esnek bir yay kullanılmıştır.

7

Kuvvetler, temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Temas gerektiren kuvvetlerde etki ve verilen tepki arasında bir fiziksel temas bulunmaktadır. Temas gerektirmeyen kuvvetler ise, herhangi bir fiziksel temas olmadan gerçekleşen kuvvetlerdir.

Kuvvet çeşitleri ile alakalı aşağıdaki uygulamayı Ali şekildeki gibi dolduruyor

Aşağıdaki olayların temas gerektirenlerinde , gerektirmeyenlerinde gelecek şekilde işaretleyiniz.
1. Masanın geri çekilmesi.
2. Saça sürtülen balonun kağıt parçalarını çekmesi.
3. Rüzgarın yerdeki yaprakları uçurması.
4. Baltayla odun kesilmesi.

Buna göre yukarıdaki etkinlikte Ali kaç numaralı olayda hata yapmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8 Aşağıdaki olaylardan hangisi kuvvetin etkisi olmadan gerçekleşmiştir?

A) Odamızda bulunan sandalyeyi iterek yerini değiştirmemiz
B) Elektriğin odamızdaki televizyonu çalıştırması
C) Elimize aldığımız teneke kutuyu buruşturmamız
D) Futbol topuna vurarak hızlandırmamız