MADDE VE DEĞİŞİM TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 Aşağıda hal değişimini gösteren tabloda bazı kısımlar harflendirilmiştir.

kırağılaşma

Katı
A


Donma

Sıvı
B


yoğuşma

Gaz

C

Tablonun doğru bir şekilde olması için harflerin yerine ne getirilmelidir?

A B C

A)BuharlaşmaKırağılaşmaErime
B)ErimeBuharlaşmaKırağılaşma
C)ErimeKırağılaşmaBuharlaşma
D)KırağılaşmaErimeBuharlaşma

2 Aşağıda buharlaşma ve kaynama ile ilgili özelliklerin işaretlenmesi istenmiştir..

Buharlaşma Kaynama
Belirli sıcaklıkta olur.
Her sıcaklıkta olur.
Sıvının her yerinde olur.
Sıvının yüzeyinde olur.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak; yanlış işaretlediği seçenekten 5 puan kesilecek bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

3 Aşağıda bazı hâl değişimleri verilmiştir.

  • Demirin erimesi
  • Islak elin kuruması
  • Dondurmanın külahtan akmaya başlaması

Bu hâl değişimleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi ortaktır?

A) Maddeler ısı almıştır.
B) Hepsinde erime olayı gerçekleşmiştir.
C) Hepsinde buharlaşma olayı gerçekleşmiştir.
D) Maddeler ısı vermiştir.

4

Orhan'ın sabah günlüğü:
Sabah duş alıp banyoda beklerken üşüdüm ve vücudumdaki su kurumaya başladı. Banyo aynasına baktığımda kendimi net olarak göremedim. Çünkü ayna yüzeyinde su damlacıkları oluşmuştu. Evden çıkıp yürürken evin önündeki buz tutmuş su birikintisine basıp düştüm.

Orhan'ın sabah yaşadığı olaylarda sırasıyla hangi hâl değişimleri meydana gelmiştir?

A) Buharlaşma - Kaynama - Kırağılaşma
B) Buharlaşma - Yoğuşma - Donma
C) Erime - Buharlaşma - Yoğuşma
D) Yoğuşma - Donma - Buharlaşma

5 Öğrenciler aşağıdaki tabloyu ısı alır / ısı verir şeklinde dolduracaklardır.

ısı
alır
ısı
verir
Dolaba konulan suyun donması
Yağmur yağması
Çamaşırların kuruması
Çamaşırların kuruması

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

6

Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır.
D Y
Sıvı maddeler donarken çevrelerinden ısı alır. Katı maddeler erirken çevrelerine ısı verir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

7 Başlangıçta sıvı halde bulunan saf bir maddenin sıcaklığının zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibi oluyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 4 ve 10. dakikalar arasında maddenin sıcaklığı sabit kalmıştır.
B) Sıvının kaynama sıcaklığı 30oC’dir.
C) Madde ısı almıştır.
D) Son durumda madde katı haldedir.

8 Tabloda bazı saf maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde Erime Sıcaklığı(oC) Kaynama Sıcaklığı (oC)
A 10 90
B 0 100
C -125 180
D 60 240

Buna göre 5oC’de hangi maddeler sıvı halindedir?

A) B maddesi
B) A ve D maddesi
C) B ve C maddesi
D) A, B ve D maddesi