KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

Rtestpedia.png

1 Bir deneyde özdeş bilyeler şekildeki gibi aynı yükseklikten aynı anda bırakılıyor. Bırakıldıkları kaplardan birisi hava ötekisi ise su ile doludur.

Ball 2.png
Havuz 1 2.png
Ball 2.png
Havuz 1 11.png
I. Düzenek II. Düzenek

I. düzenekteki bilyenin tabana daha önce düştüğü gözlemleniyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Suyun sürtünme kuvveti havanınkinden daha fazladır.
B) 1. düzenekteki bilyeye sürtünme kuvveti uygulanmamıştır.
C) 2. düzenekteki bilyeye sürtünme kuvveti uygulanmıştır.
D) Sürtünme kuvveti cisimlerin hızına etkiler.

2 Farklı yüzeylerde eşit kuvvetler ile itilen bir bilyenin yer değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

Alınan yol zaman grafiği 3 adet.png

Buna göre X, Y ve Z zeminlerinin sürtünme katsayıları arasındaki ilişki nedir?

A) X<Y<Z
B) Z<Y<X
C) Y<Z<X
D) X<Z<Y

3 Aşağıdaki durmakta olan cisme bir F kuvveti uygulanıyor.

Blok 11.png Sağa kuvvet 10.png F

Yüzey ile cisim arasında sürtünmenin olduğu bilindiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Cisim hareket etmiyor olabilir.
B) F kuvvetinin tersine kesinlikle sürtünme kuvveti uygulanır.
C) Cisim hareket etmekte ise yönü F kuvveti yönünde olur.
D) Cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.

4 Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Buna yıldız kayması denir.

Paola-Castillo.jpg

Yıldız kayması hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Atmosfer Meteorların dünya yüzeyine verebileceği zararı azaltır.
B) Meteorun ısınarak ışık saçması sürtünmeden kaynaklanır.
C) Yıldız kayması olayı insanlar için olumsuz bir olaydır.
D) Meteorlar atmosfere girdiklerinde hava direnci ile karşılaşırlar.

5 Özdeş cisimlerin farklı zeminlerde hareket edebilmesi için uygulanması gereken en küçük kuvvet özdeş dinamometrelerle aşağıdaki gibi ölçülmüştür.

3 birim
Dinamometre yatay 333.png
P Zemini
2 birim
Dinamometre yatay 222.png
R Zemini
4 birim
Dinamometre yatay 444.png
S Zemini

Buna göre P, R ve S yüzeylerindeki cisme etkiyen sürtünme kuvvetlerinin arasındaki bağıntı nedir?

A) P < R < S
B) R < P < S
C) P < S < R
D) R < S < P

6 Özdeş cisimlerin farklı zeminlerde hareket edebilmesi için uygulanması gereken en küçük kuvvet özdeş dinamometrelerle aşağıdaki gibi ölçülmüştür.

Pürüzlü yüzey Kaygan yüzey
1. Girinti ve çıkıntı fazladır. Bu durum hareketi zorlaştırır. 3. Girinti ve çıkıntı daha azdır. Bu durum hareketi kolaylaştırır.
2. Bu yüzeylere uzaktan bakılınca düz görülür. 4. Mikroskop altında bakıldığında bu yüzeyler pürüzsüzmüş gibi görülür.

Buna göre tabloda kaç numaralı özellikte hata yapılmıştır?

A) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4

7 Buzlu bir yolda kayıp düşmemizin nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Dengemizin bozulması
B) Sürtünme kuvvetinin artması
C) Yüzeyin daha pürüzlü hâle gelmesi
D) Sürtünme kuvvetinin azalması

8 Aşağıda gerçekleşen olayların,

  1. Yürümek
  2. Yazı yazmak
  3. Tırmanmak
  4. Bardağı tutmak

hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır?

A) 2 ve 3
B) 1, 2 ve 4
C) 2, 3 ve 4
D) 1, 2, 3 ve 4