IŞIĞIN YAYILMASI TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 Mum ışığını plakların arasındaki deliklerden görebilmek için her delik aynı hizaya getirilerek göz ile mum ışığının arasına aşağıdaki gibi sıralamak gerekiyor.

Eşit hizaya getirmemizin nedeni ışığın hangi özelliğinden kaynaklıdır?

A) Işık çok hızlı hareket eder.
B) Işık uzayda hareket edebilir.
C) Işık doğrusal hareket eder.
D) Işık nesneleri görebilmemizi sağlar.

2

Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.
D Y
Dünya'mızın en önemli ışık kaynağı Güneş'tir.
Araba farından yayılan ışık, doğrusal biçimde yayılır.
Işık olayların nasıl gerçekleştiğini anlamamıza yardım eder.
Bir ışık kaynağından çıkan ışınlar bazen eğrisel yol izleyebilir.

Verilen etkinliği yukarıdaki gibi dolduran Yüksel doldurduğu her doğru cevap için 5 puan alacağına göre, etkinlikten toplamda kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

3 Eşit bölmeli düzlemde bir mum ve ışık geçirmeyen engel ile bir düzenek kurulmuştur.

Buna göre mumdan yayılan ışık hangi noktalara ulaşamaz?

A) Yalnız N
B) N ve M
C) K ve L
D) K, M ve N

4

Işığın Yansıması
a Dağınık Yansıma
Metal Kaşık b

Yukarıdaki şemada a ve b ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?

a b

A)Düzgün yansımaDuvar Yüzeyi
B)Dağınık yansımaVernikli Masa
C)Düzgün yansımaMetal Tencere
D)Dağınık yansımaOdun Yüzeyi

5

Yüzeye paralel gelen ışınların yine paralel olacak şekilde yansımasına dağınık yansıma denir.
D Y
Durgun suda düzgün yansıma gerçekleşir. Işığı dağınık yansıtan yüzeyler mat görünür.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

6

Yukarıdaki yansımada gelme açısı ve yansıma açısı kaç derecedir?

Gelme açısı Yansıma açısı

A)3030
B)3060
C)6060
D)6030

7 Öğrenciler ışığın yansımasıyla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.


Tarık
Işığı dağınık yansıtan cisimler mat görünür.
Yansıtıcı yüzeye dik çizilen doğruya normal denir.
Kerem

Senem
Durgun suda düzgün yansıma gerçekleşir.
Işığı düzgün yansıtan cisimlere duvar örnek verilebilir.
Bulut

Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Tarık
B) Kerem
C) Senem
D) Bulut

8 Eşit bölmeli düzlemde ışık yansıtıcı bir yüzeye aşağıdaki gibi hareket etmektedir.

Şekildeki ışın düzgün yüzeyde yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer?

A) K
B) L
C) M
D) N