MADDE VE DEĞİŞİM TESTPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 Aşağıdaki resimlerde bazı demir yollarında yaşanan raylardaki tahribatı göstermektedir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu tahribatların sebebi olabilir?

A) Raylar doğuk hava koşullarına dayanamamıştır.
B) Raylar baştan yanlış döşenmiştir.
C) Trenin ani fren yapması sonucu oluşmuştur.
D) Sıcaklıkla genleşen raylar bükülmüştür.

2 Eşit miktarlarda şişirilen balonlar 4 farklı ortama konuluyor.


I. ortam

II. ortam

III. ortam

IV. ortam

Buna göre hangi renk balonun konulduğu ortam en soğuktur?

A) Kırmızı
B) Yeşil
C) Mavi
D) Turuncu

3  

  1. Sıcaklıkları artan maddelerin hacimlerinde de artış meydana gelir. Bu olaya adı verilir.
  2. Sıcaklıkları azalan maddelerin hacimlerinde de azalma meydana gelir. Bu olaya adı verilir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması için boşluklara ne getirilmelidir?

1 2

A)BüzülmeGenleşme
B)DonmaErime
C)GenleşmeBüzülme
D)ErimeDonma

4 Aşağıdaki olayların gaz, sıvı ve gaz genleşmeleri ile ilgili olup olmadığı ile alakalı bir tablo doldurulmuştur.

Gaz Sıvı Katı
1 Sıcak ortamda termometrenin gösterdiği değerin artması
2 Otomobil lastiklerinin yaz ve kış aylarında şişkinliklerinin değişmesi
3 Gözlük yapımında, çerçevenin ısıtılıp içine cam takıldıktan sonra soğutulması
4 Kalorifer peteklerinin ısınırken veya soğurken çıtırtı sesi çıkarması

Tablo işaretlenirken hangi numaralı işaretlemede hata yapılmıştır.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5 Sıcaklıkları verilen siyah ve beyaz topları 60oC sıcaklıkta olan bir suyun içine atılarak bekleniyor.

30oC
90oC

60oC

Isı değişimi tamamlana kadar beklendikten sonra yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış bir yorum olacaktır?

A) Beyaz top ısı vermiştir.
B) Siyah topta büzülme, beyaz topta genleşme olmuştur.
C) Siyah top ısı almıştır.
D) Dengelenen sıcaklık 30 ile 90oC arasında herhangi bir değer olabilir.

6 Aşağıda K ve L sıvılarının içerisine aynı maddenin katı hali atıldığında şekildeki gibi birinin yüzdüğü diğerinin dibe çöktüğü görülmektedir.


K sıvısı

L sıvısı

Bu durumu aşağıdaki şıklardan hangisi tam anlamıyla açıklayabilir?

A) İki madde de katı hallerine geçerken büzülme gerçekleştirir.
B) L maddesi K'ya göre daha ağır bir maddedir.
C) Özel bir durum olarak su buz haline geçerken hacmi büyür. Bu nedenle K su olabilir.
D) K maddesi L'ya göre daha ağır bir maddedir.

7 Aşağıda 4 maddenin hal değişimi ile alakalı olarak bir tablo oluşturulmuştur.

Maddeler İlk Hali İkinci Hali Isı Alıp-Verme
P Katı Sıvı Isı Alır
R Gaz Katı Isı Verir
S Sıvı Gaz Isı Alır
T Katı Gaz Isı Verir

Hazırlanan bu tabloda hangi maddenin verileri doldurulurken hata yapılmıştır?

A) P
B) R
C) S
D) T

8

Metal kapağı sıkışan cam kavanoz ters çevrilip sıcak suda bir süre bekletilirse metal kapak kolayca açılır.

Sema'nın vermiş olduğu bu bilgiden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

A) Farklı sıvıların genleşme oranları farklıdır.
B) Farklı katı maddelerin genleşme oranları birbirinden farklıdır.
C) Sıvıların genleşmesi katıların genleşmesinden fazladır.
D) Gazlar, sıvılardan daha fazla genleşir.